Geri Dön

AHGAZ | Ahlatci Dogalgaz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,06
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,36
BIST-100'deki Ağırlığı 3,77
F/K Oranı 1,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,23
Dibe Uzaklık 25,36
Piyasa Değeri (USD) 88.481.481,36
Piyasa Değeri (TL) 2.793.440.000,00
Özsermaye (TL) 12.243.431.821,00
Sermaye (TL) 208.000.000,00
Net Kar (TL) 2.491.884.673,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AHGAZ
Sektör
Adres YEŞİLVADİ SOKAK NO:3 KAT:11 İÇERENKÖY - ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon 216 665 13 00
Faks 216 665 13 01
Web www.ahlatcidogalgaz.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHLATCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.940.625.000,00 74,64
TOPLAM 2.600.000.000,00 100,00
DİĞER 659.375.000,00 25,36
Toplam 5.200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK A.Ş. 25.500.000,00 51,00
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. 70.000.000,00 70,00
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.500.000,00 51,22
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. 70.000.000,00 70,00
ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. 258.876.100,00 89,95
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 908.458.990,00 89,99
ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. 544.137.581,00 89,99
ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 611.459.320,00 89,99
ENERYA ENERJİ A.Ş. 105.647.000,00 72,86
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 100.951.792,00 89,97
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 254.924.716,00 89,99
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 216.436.156,00 62,99
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 171.585.000,00 90,00
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 915.762.143,00 75,64
Tarih Açıklama Katsayı
06.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 12,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.110.002.086,00 8.930.880.851,00 6.394.837.447,00 12.105.547.615,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -10.453.829.773,00 -8.163.059.911,00 -5.854.987.581,00 -11.315.879.589,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 656.172.313,00 767.820.940,00 539.849.866,00 789.668.026,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 656.172.313,00 767.820.940,00 539.849.866,00 789.668.026,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -223.885.486,00 -150.677.804,00 -101.039.716,00 -123.987.387,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.953.003,00 -3.693.784,00 -2.812.244,00 -12.789.136,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.130.189.832,00 594.485.294,00 275.342.876,00 104.248.205,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.431.190,00 -29.300.154,00 -2.838.516,00 -18.443.131,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.514.092.466,00 1.178.634.492,00 708.502.266,00 738.696.577,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.891.587.511,00 5.471.565,00 3.405.001,00 662.037.924,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -13.060.664,00 -12.842,00 -2.875,00 -489,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.392.619.313,00 1.184.093.215,00 711.904.392,00 1.400.734.012,00 0,00
Finansman Gelirleri 33.077.281,00 17.750.067,00 12.449.334,00 103.365.813,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.184.054.046,00 -664.039.473,00 -328.777.441,00 -1.322.652.749,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.241.642.548,00 537.803.809,00 395.576.285,00 181.447.076,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -100.926.481,00 -95.261.773,00 -77.326.285,00 39.446.473,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -488.191.103,00 -169.586.765,00 -96.788.063,00 -141.768.437,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 387.264.622,00 74.324.992,00 19.461.778,00 181.214.910,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.140.716.067,00 442.542.036,00 318.250.000,00 220.893.549,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.140.716.067,00 442.542.036,00 318.250.000,00 220.893.549,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -38.700.106,00 -17.608.664,00 6.220.924,00 -91.574.951,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.179.416.173,00 460.150.700,00 312.029.076,00 312.468.500,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,94 1,24 0,00 1,50 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.566.617.951,00 3.035.457.947,00 -817.506,00 7.560.452.835,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 3.801.285.106,00 0,00 8.654.858.836,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.801.285.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.319.860,00 -6.962.673,00 -1.021.882,00 -3.728.350,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.829.965,00 1.392.535,00 204.376,00 745.670,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.219.347.295,00 -758.864.486,00 204.376,00 -1.090.677.651,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.566.617.951,00 3.035.457.947,00 -817.506,00 7.560.452.835,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.707.334.018,00 3.477.999.983,00 317.432.494,00 7.781.346.384,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 9.015.819.625,00 5.507.725.332,00 6.430.304.073,00 6.535.116.788,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.908.084.106,00 4.121.800.210,00 4.391.905.075,00 3.703.069.781,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 859.119.037,00 1.200.149.616,00 1.845.248.834,00 2.522.375.254,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 97.212.405,00 10.943.664,00 3.796.671,00 253.750,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 761.906.632,00 1.189.205.952,00 1.841.452.163,00 2.522.121.504,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 40.253.651,00 36.977.765,00 54.152.195,00 31.670.912,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 36.580.000,00 36.580.000,00 36.580.000,00 31.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.673.651,00 397.765,00 17.572.195,00 670.912,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 87.134.645,00 76.435.238,00 81.661.452,00 74.195.959,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.375.797,00 38.388.372,00 39.768.275,00 27.954.488,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.790.750,00 5.905.191,00 922.416,00 50.094.797,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 88.061.639,00 28.068.940,00 16.645.826,00 125.755.597,00 0,00
ARA TOPLAM 9.015.819.625,00 5.507.725.332,00 6.430.304.073,00 6.535.116.788,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.330.391.453,00 14.969.969.166,00 10.890.533.813,00 10.829.539.191,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 76.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.304.836.605,00 14.836.708.436,00 10.723.249.077,00 10.668.175.435,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 885.172.975,00 95.172.704,00 91.670.335,00 93.238.281,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 885.172.975,00 95.172.704,00 91.670.335,00 93.238.281,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 48.143.288,00 23.359.160,00 59.053.141,00 52.584.444,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.346.211.078,00 20.477.694.498,00 17.320.837.886,00 17.364.655.979,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.710.500.516,00 4.658.761.098,00 5.421.590.858,00 5.810.533.248,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 426.421.667,00 517.483.232,00 382.065.406,00 457.278.353,00 0,00
- Banka Kredileri 426.421.667,00 517.483.232,00 382.065.406,00 457.278.353,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 113.212.217,00 30.137.501,00 30.872.393,00 28.018.996,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.117.197,00 7.016.355,00 0,00 6.486.696,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.151.898.977,00 844.284.771,00 1.908.925.392,00 2.617.001.280,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9.330.068,00 9.195.039,00 691.939,00 1.544.926,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.142.568.909,00 835.089.732,00 1.908.233.453,00 2.615.456.354,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.854.001,00 17.189.094,00 27.486.524,00 31.176.432,00 0,00
Diğer Borçlar 3.591.260.606,00 3.064.673.049,00 2.881.993.418,00 2.496.857.132,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.119.109,00 14.813.126,00 14.652.415,00 14.643.269,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.575.141.497,00 3.049.859.923,00 2.867.341.003,00 2.482.213.863,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 123.984.968,00 100.680.484,00 88.309.064,00 83.042.994,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 252.757.199,00 62.437.617,00 81.136.441,00 71.210.369,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.110.881,00 21.875.350,00 20.802.220,00 16.464.181,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.147.123,00 15.018.592,00 14.631.871,00 10.293.832,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.963.758,00 6.856.758,00 6.170.349,00 6.170.349,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 9.483.511,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.874.626.185,00 2.331.085.862,00 1.549.014.579,00 1.518.707.481,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 160.566.566,00 42.544.682,00 47.898.330,00 51.509.862,00 0,00
Banka Kredileri 144.934.757,00 27.231.825,00 31.590.407,00 36.388.237,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.631.809,00 15.312.857,00 16.307.923,00 15.121.625,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 64.590.966,00 43.210.774,00 39.224.242,00 28.112.661,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 64.590.966,00 43.210.774,00 39.224.242,00 28.112.661,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.324.546.862,00 1.140.042.039,00 471.530.370,00 484.727.827,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.585.126.701,00 6.989.846.960,00 6.970.605.437,00 7.329.240.729,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.761.084.377,00 13.487.847.538,00 10.350.232.449,00 10.035.415.250,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.243.431.821,00 12.007.428.821,00 9.302.472.895,00 8.992.470.149,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 49.355,00 49.355,00 49.355,00 49.355,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -290.666.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.845.023.277,00 168.727.780,00 2.560.727.780,00 2.561.936.604,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.176.865.769,00 8.989.552.214,00 6.409.765.512,00 6.410.583.018,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.176.865.769,00 8.989.552.214,00 6.409.765.512,00 6.410.583.018,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.143.895,00 -9.841.741,00 -5.900.865,00 -5.083.359,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 127.676.172,00 35.177.254,00 12.224.854,00 11.826.046,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -276.300.943,00 -223.276.082,00 -200.323.682,00 -512.393.374,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.179.416.173,00 460.150.700,00 312.029.076,00 312.468.500,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.517.652.556,00 1.480.418.717,00 1.047.759.554,00 1.042.945.101,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.346.211.078,00 20.477.694.498,00 17.320.837.886,00 17.364.655.979,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi