Geri Dön

AHGAZ | Ahlatci Dogalgaz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,05
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,36
BIST-100'deki Ağırlığı 7,42
F/K Oranı 1,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,19
Dibe Uzaklık 25,36
Piyasa Değeri (USD) 96.135.225,96
Piyasa Değeri (TL) 3.155.360.000,00
Özsermaye (TL) 16.310.730.120,00
Sermaye (TL) 208.000.000,00
Net Kar (TL) 3.101.599.425,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AHGAZ
Sektör
Adres YEŞİLVADİ SOKAK NO:3 KAT:11 İÇERENKÖY - ATAŞEHİR/İSTANBUL
Telefon 216 665 13 00
Faks 216 665 13 01
Web www.ahlatcidogalgaz.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHLATCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.940.625.000,00 74,64
TOPLAM 2.600.000.000,00 100,00
DİĞER 659.375.000,00 25,36
Toplam 5.200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK A.Ş. 25.500.000,00 51,00
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. 70.000.000,00 70,00
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.500.000,00 51,22
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. 4.200.000.000,00 70,00
ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. 258.876.100,00 89,95
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 908.458.990,00 89,99
ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. 544.137.581,00 89,99
ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 611.459.320,00 89,99
ENERYA ENERJİ A.Ş. 105.647.000,00 72,86
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 100.951.792,00 89,97
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 254.924.716,00 89,99
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 216.436.156,00 62,99
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 171.585.000,00 90,00
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 915.762.143,00 75,64
MARMARA ÇORLU GAZ DAĞITIM A.Ş. 25.500.000,00 51,00
MARMARA YALOVA GAZ DAĞITIM A.Ş. 25.500.000,00 51,00
Tarih Açıklama Katsayı
06.06.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 12,50
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.018.347.385,00 11.110.002.086,00 8.930.880.851,00 6.394.837.447,00 12.105.547.615,00
Satışların Maliyeti (-) 18.574.028.490,00 10.453.829.773,00 8.163.059.911,00 -5.854.987.581,00 -11.315.879.589,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.444.318.895,00 656.172.313,00 767.820.940,00 539.849.866,00 789.668.026,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 24.836.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 25.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 24.811.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.469.129.942,00 656.172.313,00 767.820.940,00 539.849.866,00 789.668.026,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 555.213.531,00 223.885.486,00 150.677.804,00 -101.039.716,00 -123.987.387,00
Pazarlama Giderleri (-) 20.987.237,00 13.953.003,00 3.693.784,00 -2.812.244,00 -12.789.136,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.476.516.971,00 1.130.189.832,00 594.485.294,00 275.342.876,00 104.248.205,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 90.205.738,00 34.431.190,00 29.300.154,00 -2.838.516,00 -18.443.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.279.240.407,00 1.514.092.466,00 1.178.634.492,00 708.502.266,00 738.696.577,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.147.966.206,00 1.891.587.511,00 5.471.565,00 3.405.001,00 662.037.924,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 47.346.860,00 13.060.664,00 12.842,00 -2.875,00 -489,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.379.859.753,00 3.392.619.313,00 1.184.093.215,00 711.904.392,00 1.400.734.012,00
Finansman gelirleri 51.756.356,00 33.077.281,00 17.750.067,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 521.078.298,00 1.184.054.046,00 664.039.473,00 -328.777.441,00 -1.322.652.749,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.711.118.036,00 2.241.642.548,00 537.803.809,00 395.576.285,00 181.447.076,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.589.341.684,00 100.926.481,00 95.261.773,00 -77.326.285,00 39.446.473,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.012.007.767,00 488.191.103,00 169.586.765,00 -96.788.063,00 -141.768.437,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 577.333.917,00 -387.264.622,00 -74.324.992,00 19.461.778,00 181.214.910,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.121.776.352,00 2.140.716.067,00 442.542.036,00 318.250.000,00 220.893.549,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.121.776.352,00 2.140.716.067,00 442.542.036,00 318.250.000,00 220.893.549,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.020.176.927,00 -38.700.106,00 -17.608.664,00 6.220.924,00 -91.574.951,00
- Ana Ortaklık Payları 3.101.599.425,00 2.179.416.173,00 460.150.700,00 312.029.076,00 312.468.500,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,07 1,94 1,24 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,07 1,94 1,24 0,00 1,50
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.611.253.157,00 2.566.617.951,00 3.035.457.947,00 -817.506,00 7.560.452.835,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 6.897.760.094,00 0,00 3.801.285.106,00 0,00 8.654.858.836,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 3.801.285.106,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -24.697.667,00 -15.319.860,00 -6.962.673,00 -1.021.882,00 -3.728.350,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.261.809.270,00 1.219.347.295,00 758.864.486,00 204.376,00 -1.090.677.651,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -6.174.417,00 -3.829.965,00 -1.392.535,00 204.376,00 745.670,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 4.611.253.157,00 2.566.617.951,00 3.035.457.947,00 -817.506,00 7.560.452.835,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 8.733.029.509,00 4.707.334.018,00 3.477.999.983,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 8.733.029.509,00 4.707.334.018,00 3.477.999.983,00 317.432.494,00 7.781.346.384,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 2,07 1,94 1,24 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 12.449.334,00 103.365.813,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.574.567.560,00 9.015.819.625,00 5.507.725.332,00 6.430.304.073,00 6.535.116.788,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.482.605.378,00 7.908.084.106,00 4.121.800.210,00 4.391.905.075,00 3.703.069.781,00
Finansal Yatırımlar 111.343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 111.343.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.357.069.772,00 859.119.037,00 1.200.149.616,00 1.845.248.834,00 2.522.375.254,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 735.582,00 97.212.405,00 10.943.664,00 3.796.671,00 253.750,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.356.334.190,00 761.906.632,00 1.189.205.952,00 1.841.452.163,00 2.522.121.504,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 120.341.122,00 40.253.651,00 36.977.765,00 54.152.195,00 31.670.912,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.875.806,00 36.580.000,00 36.580.000,00 36.580.000,00 31.000.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.465.316,00 3.673.651,00 397.765,00 17.572.195,00 670.912,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 82.052.311,00 87.134.645,00 76.435.238,00 81.661.452,00 74.195.959,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 64.832.926,00 26.375.797,00 38.388.372,00 39.768.275,00 27.954.488,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 26.788.464,00 6.790.750,00 5.905.191,00 922.416,00 50.094.797,00
Diğer Dönen Varlıklar 329.534.587,00 88.061.639,00 28.068.940,00 16.645.826,00 125.755.597,00
ARA TOPLAM 11.574.567.560,00 9.015.819.625,00 5.507.725.332,00 6.430.304.073,00 6.535.116.788,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.349.488.382,00 16.330.391.453,00 14.969.969.166,00 10.890.533.813,00 10.829.539.191,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 85.247.039,00 76.645.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 28.249.922.028,00 15.304.836.605,00 14.836.708.436,00 10.723.249.077,00 10.668.175.435,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.452.938.091,00 885.172.975,00 95.172.704,00 91.670.335,00 93.238.281,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.452.938.091,00 885.172.975,00 95.172.704,00 91.670.335,00 93.238.281,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.451.957.520,00 48.143.288,00 23.359.160,00 59.053.141,00 52.584.444,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 42.924.055.942,00 25.346.211.078,00 20.477.694.498,00 17.320.837.886,00 17.364.655.979,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.969.599.306,00 5.710.500.516,00 4.658.761.098,00 5.421.590.858,00 5.810.533.248,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.074.941.808,00 426.421.667,00 517.483.232,00 382.065.406,00 457.278.353,00
- Banka Kredileri 1.074.941.808,00 426.421.667,00 517.483.232,00 382.065.406,00 457.278.353,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 133.790.760,00 113.212.217,00 30.137.501,00 30.872.393,00 28.018.996,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 6.117.197,00 7.016.355,00 0,00 6.486.696,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 31.590.407,00 36.388.237,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.636.829.478,00 1.151.898.977,00 844.284.771,00 1.908.925.392,00 2.617.001.280,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.983.822,00 9.330.068,00 9.195.039,00 691.939,00 1.544.926,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.627.845.656,00 1.142.568.909,00 835.089.732,00 1.908.233.453,00 2.615.456.354,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.260.263,00 24.854.001,00 17.189.094,00 27.486.524,00 31.176.432,00
Diğer Borçlar 4.385.704.688,00 3.591.260.606,00 3.064.673.049,00 2.881.993.418,00 2.496.857.132,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.496.660,00 16.119.109,00 14.813.126,00 14.652.415,00 14.643.269,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.362.208.028,00 3.575.141.497,00 3.049.859.923,00 2.867.341.003,00 2.482.213.863,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 418.931.531,00 123.984.968,00 100.680.484,00 88.309.064,00 83.042.994,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 224.387.063,00 252.757.199,00 62.437.617,00 81.136.441,00 71.210.369,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 49.753.715,00 26.110.881,00 21.875.350,00 20.802.220,00 16.464.181,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.315.584,00 19.147.123,00 15.018.592,00 14.631.871,00 10.293.832,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 8.438.131,00 6.963.758,00 6.856.758,00 6.170.349,00 6.170.349,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.483.511,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.208.198.383,00 2.874.626.185,00 2.331.085.862,00 1.549.014.579,00 1.518.707.481,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 167.988.851,00 160.566.566,00 42.544.682,00 47.898.330,00 51.509.862,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.279.833,00 15.631.809,00 15.312.857,00 16.307.923,00 15.121.625,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 80.124.921,00 64.590.966,00 43.210.774,00 39.224.242,00 28.112.661,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 80.124.921,00 64.590.966,00 43.210.774,00 39.224.242,00 28.112.661,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.584.187.948,00 1.324.546.862,00 1.140.042.039,00 471.530.370,00 484.727.827,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 18.177.797.689,00 8.585.126.701,00 6.989.846.960,00 6.970.605.437,00 7.329.240.729,00
Ö Z K A Y N A K L A R 24.746.258.253,00 16.761.084.377,00 13.487.847.538,00 10.350.232.449,00 10.035.415.250,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.310.730.120,00 12.243.431.821,00 12.007.428.821,00 9.302.472.895,00 8.992.470.149,00
Ödenmiş Sermaye 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 208.000.000,00 208.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.321.976.932,00 49.355,00 49.355,00 49.355,00 49.355,00
Geri Alınmış Paylar (-) 299.288.208,00 118.631.342,00 22.952.400,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 290.667.677,00 290.666.640,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.154.455.090,00 1.845.023.277,00 168.727.780,00 2.560.727.780,00 2.561.936.604,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.986.325.228,00 6.176.865.769,00 8.989.552.214,00 6.409.765.512,00 6.410.583.018,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 4.986.325.228,00 6.176.865.769,00 8.989.552.214,00 6.409.765.512,00 6.410.583.018,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.760.777,00 -10.143.895,00 -9.841.741,00 -5.900.865,00 -5.083.359,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 233.040.433,00 127.676.172,00 35.177.254,00 12.224.854,00 11.826.046,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.503.288.897,00 -276.300.943,00 -223.276.082,00 -200.323.682,00 -512.393.374,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.101.599.425,00 2.179.416.173,00 460.150.700,00 312.029.076,00 312.468.500,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.435.528.133,00 4.517.652.556,00 1.480.418.717,00 1.047.759.554,00 1.042.945.101,00
TOPLAM KAYNAKLAR 42.924.055.942,00 25.346.211.078,00 20.477.694.498,00 17.320.837.886,00 17.364.655.979,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi