Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,84
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 12,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,53
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 41.553.880,42
Piyasa Değeri (TL) 242.550.000,00
Özsermaye (TL) 457.791.102,00
Sermaye (TL) 231.000.000,00
Net Kar (TL) 19.674.857,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres GAZİOSMANPAŞA MAH.ARJANTİN CAD.NO:28 ÇANKAYA ANKARA
Telefon 0312 447 65 00
Faks 0 312 447 65 75
Web http://www.atakulegyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsmail TARMAN 188.694.988,19 81,69
DİĞER 42.305.011,81 18,31
Toplam 231.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.01.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
05.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
16.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.302.110,00 11.342.736,00 6.079.411,00 3.965.797,00 1.936.362,00
Satışların Maliyeti (-) -4.816.634,00 -6.350.433,00 -2.424.606,00 -1.681.917,00 -639.761,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.485.476,00 4.992.303,00 3.654.805,00 2.283.880,00 1.296.601,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.485.476,00 4.992.303,00 3.654.805,00 2.283.880,00 1.296.601,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.340.552,00 -11.114.395,00 -6.131.808,00 -4.215.611,00 -2.436.771,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.119.599,00 -2.316.642,00 -1.803.732,00 -921.417,00 -414.744,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 185.982,00 30.538.832,00 689.298,00 398.214,00 140.182,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -406.908,00 -1.633.484,00 -1.532.978,00 -553.500,00 -238.155,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.195.601,00 20.466.614,00 -5.124.415,00 -3.008.434,00 -1.652.887,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.195.601,00 20.466.614,00 -5.124.415,00 -3.008.434,00 -1.652.887,00
Finansman Gelirleri 244.696,00 4.169.612,00 3.767.044,00 1.732.493,00 841.106,00
Finansman Giderleri (-) -724.896,00 -4.287.022,00 -5.571.994,00 -2.117.692,00 -1.189.673,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.675.801,00 20.349.204,00 -6.929.365,00 -3.393.633,00 -2.001.454,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.675.801,00 20.349.204,00 -6.929.365,00 -3.393.633,00 -2.001.454,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.675.801,00 20.349.204,00 -6.929.365,00 -3.393.633,00 -2.001.454,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.675.801,00 20.349.204,00 -6.929.365,00 -3.393.633,00 -2.001.454,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 87.850,00 -50.297,00 -64.970,00 -80.995,00 -47.123,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 87.850,00 -50.297,00 -64.970,00 -80.995,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.123,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 87.850,00 -50.297,00 -64.970,00 -80.995,00 -47.123,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.587.951,00 20.298.907,00 -6.994.335,00 -3.474.628,00 -2.048.577,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.123,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 10.774.560,00 11.922.465,00 6.471.106,00 14.549.268,00 10.015.533,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.834.278,00 1.075.722,00 3.435.197,00 12.202.689,00 6.154.314,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.559.448,00 2.333.424,00 289.330,00 337.373,00 253.072,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.559.448,00 2.333.424,00 289.330,00 337.373,00 253.072,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 225.850,00 57.567,00 94.818,00 113.458,00 239.645,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 225.850,00 57.567,00 94.818,00 113.458,00 239.645,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.039.577,00 3.963.348,00 108.831,00 161.672,00 227.832,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.115.407,00 4.492.404,00 2.542.930,00 1.734.076,00 3.140.670,00
ARA TOPLAM 10.774.560,00 11.922.465,00 6.471.106,00 14.549.268,00 10.015.533,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 477.961.701,00 475.401.844,00 426.422.199,00 400.613.553,00 379.454.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 425.450.194,00 424.770.000,00 392.271.006,00 370.362.559,00 353.561.290,00
Maddi Duran Varlıklar 7.564.597,00 7.768.864,00 6.646.095,00 6.122.121,00 6.180.360,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 336.394,00 365.798,00 40.471,00 68.186,00 96.007,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 336.394,00 365.798,00 0,00 68.186,00 96.007,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.198.807,00 13.776.760,00 662.411,00 620.212,00 430.620,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 30.295.151,00 28.595.539,00 26.722.862,00 23.361.142,00 19.114.007,00
TOPLAM VARLIKLAR 488.736.261,00 487.324.309,00 432.893.305,00 415.162.821,00 389.470.201,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.043.748,00 91.734.520,00 61.411.359,00 42.455.546,00 15.914.880,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.453.197,00 17.070.553,00 11.118.058,00 5.711.053,00 9.202.499,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.453.197,00 17.070.553,00 11.118.058,00 5.711.053,00 9.202.499,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 28.195,00 67.021.795,00 42.023.013,00 30.024.724,00 48.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 67.000.000,00 42.000.000,00 30.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 28.195,00 21.795,00 23.013,00 24.724,00 48.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 87.913,00 0,00 4.970,00 5.144,00 4.253,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 418.598,00 360.528,00 390.096,00 362.773,00 260.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 286.937,00 348.277,00 366.280,00 347.667,00 249.688,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 131.661,00 12.251,00 23.816,00 15.106,00 11.124,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 705.724,00 1.046.350,00 686.295,00 860.964,00 1.372.445,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.901.411,00 12.239.124,00 15.424.523,00 13.130.145,00 12.552.140,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.051.583,00 6.105.961,00 8.713.535,00 7.920.148,00 8.408.439,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 212.200,00 236.596,00 321.593,00 347.025,00 312.754,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 212.200,00 236.596,00 321.593,00 347.025,00 312.754,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.031.385,00 5.817.156,00 6.383.374,00 4.856.951,00 3.824.926,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.945.159,00 103.973.644,00 76.835.882,00 55.585.691,00 28.467.020,00
Ö Z K A Y N A K L A R 457.791.102,00 383.350.665,00 356.057.423,00 359.577.130,00 361.003.181,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 457.791.102,00 383.350.665,00 356.057.423,00 359.577.130,00 361.003.181,00
Ödenmiş Sermaye 231.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00 154.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 80.674,00 52.286,00 52.286,00 52.286,00 52.286,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.365,00 -102.215,00 -116.888,00 -132.913,00 -99.041,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.365,00 -102.215,00 -116.888,00 -132.913,00 -99.041,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.365,00 -102.215,00 -116.888,00 -132.913,00 -99.041,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.427.280,00 7.427.280,00 7.427.280,00 7.427.280,00 7.427.280,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 187.201.395,00 166.852.191,00 166.852.191,00 166.852.191,00 166.852.191,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.675.801,00 20.349.204,00 -6.929.365,00 -3.393.633,00 -2.001.454,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 488.736.261,00 487.324.309,00 432.893.305,00 415.162.821,00 389.470.201,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 6.235.294,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 6.105.961,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi