Geri Dön

AGYO | Atakule Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,34
BIST-100'deki Ağırlığı 3,10
F/K Oranı 0,98
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,65
Dibe Uzaklık 48,54
Piyasa Değeri (USD) 49.777.312,11
Piyasa Değeri (TL) 1.163.962.800,00
Özsermaye (TL) 1.794.370.200,00
Sermaye (TL) 263.340.000,00
Net Kar (TL) 1.189.687.767,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/ANKARA
Telefon (312) 447 65 00
Faks (312) 447 65 75
Web www.atakulegyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL TARMAN 215.112.286,90 81,69
TOPLAM 263.340.000,00 100,00
DİĞER 48.227.713,10 18,31
Toplam 526.680.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAKULE ORGANİZASYON VE İŞLETME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
30.01.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
05.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
16.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.061.087,00 77.725.500,00 51.445.853,00 30.383.232,00 12.937.703,00
Satışların Maliyeti (-) -17.507.290,00 -39.405.892,00 -27.513.340,00 -17.300.857,00 -7.517.283,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.553.797,00 38.319.608,00 23.932.513,00 13.082.375,00 5.420.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.553.797,00 38.319.608,00 23.932.513,00 13.082.375,00 5.420.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.463.249,00 -18.520.477,00 -12.859.330,00 -7.529.314,00 -3.774.011,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.587.073,00 -5.957.567,00 -3.691.940,00 -2.671.186,00 -1.103.433,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.561.093,00 1.173.718.251,00 1.123.381,00 588.334,00 270.160,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.359.922,00 -3.629.825,00 -2.703.208,00 -1.787.523,00 -979.584,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.704.646,00 1.183.929.990,00 5.801.416,00 1.682.686,00 -166.448,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.711.873,00 1.183.929.990,00 5.801.416,00 1.682.686,00 -166.448,00
Finansman Gelirleri 491.077,00 2.250.266,00 1.595.722,00 1.025.543,00 461.656,00
Finansman Giderleri (-) -213.165,00 -229.213,00 -466.191,00 -374.964,00 -85.493,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.989.785,00 1.185.951.043,00 6.930.947,00 2.333.265,00 209.715,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.127,00 -6.601,00 -149.626,00 -32.398,00 30.618,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -95.922,00 -187.206,00 -86.454,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.127,00 89.321,00 37.580,00 54.056,00 30.618,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00 2.300.867,00 240.333,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00 2.300.867,00 240.333,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00 2.300.867,00 240.333,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 27.205,00 -1.095.856,00 -230.833,00 -215.320,00 60.688,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -1.095.856,00 -230.833,00 -215.320,00 60.688,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 27.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 27.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 27.205,00 -1.095.856,00 -230.833,00 -215.320,00 60.688,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.010.863,00 1.184.848.586,00 6.550.488,00 2.085.547,00 301.021,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.432.267,00 35.922.574,00 23.842.344,00 25.902.573,00 22.127.145,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.970.699,00 13.129.496,00 9.214.289,00 11.767.048,00 10.842.646,00
Finansal Yatırımlar 9.818.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 9.185.234,00 9.686.865,00 7.204.021,00 7.127.753,00 4.456.388,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.185.234,00 9.686.865,00 7.204.021,00 7.127.753,00 4.456.388,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.022.930,00 554.858,00 250.481,00 298.748,00 390.163,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.022.930,00 554.858,00 250.481,00 298.748,00 390.163,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.375.860,00 7.746.160,00 3.990.858,00 4.041.430,00 4.116.104,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 187.229,00 91.307,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.872.075,00 4.713.888,00 3.182.695,00 2.667.594,00 2.321.844,00
ARA TOPLAM 43.432.267,00 35.922.574,00 23.842.344,00 25.902.573,00 22.127.145,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.768.665.417,00 1.768.764.320,00 600.789.718,00 597.461.801,00 593.382.414,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.738.930.989,00 1.735.803.360,00 565.453.793,00 563.503.561,00 557.073.838,00
Maddi Duran Varlıklar 5.464.423,00 6.244.434,00 6.888.000,00 2.898.584,00 3.588.857,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.489,00 73.702,00 53.566,00 39.830,00 121.804,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.489,00 73.702,00 53.566,00 39.830,00 121.804,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 111.123,00 117.250,00 65.509,00 81.985,00 58.547,00
Diğer Duran Varlıklar 20.287.685,00 22.926.149,00 27.055.099,00 28.607.516,00 29.115.930,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.812.097.684,00 1.804.686.894,00 624.632.062,00 623.364.374,00 615.509.559,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.798.742,00 6.389.200,00 5.702.880,00 9.338.377,00 4.144.052,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.867,00 92.769,00 34.131,00 25.829,00 13.188,00
- Banka Kredileri 8.867,00 0,00 34.131,00 25.829,00 13.188,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 848.651,00 695.116,00 417.702,00 599.382,00 592.228,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 848.651,00 695.116,00 417.702,00 599.382,00 592.228,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.971.900,00 3.458.868,00 2.504.565,00 6.479.210,00 2.101.771,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.971.900,00 3.458.868,00 2.504.565,00 6.479.210,00 2.101.771,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 181,00 244,00 171,00 171,00 171,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 181,00 244,00 171,00 171,00 171,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 507.514,00 400.776,00 435.066,00 560.069,00 344.774,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 86.454,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 979.823,00 794.231,00 1.156.753,00 1.587.262,00 556.737,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 978.423,00 794.231,00 1.156.753,00 822.030,00 556.737,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.400,00 0,00 0,00 765.232,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.481.806,00 947.196,00 1.154.492,00 0,00 535.183,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.928.742,00 7.938.357,00 6.867.943,00 6.429.699,00 5.553.735,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.849,00 0,00 0,00 36.240,00 36.240,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 63.849,00 0,00 0,00 36.240,00 36.240,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.864.439,00 2.140.445,00 1.351.578,00 1.229.829,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.864.439,00 2.140.445,00 1.351.578,00 1.229.829,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 6.000.454,00 5.797.912,00 5.516.365,00 5.163.630,00 4.696.557,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 17.727.484,00 14.327.557,00 12.570.823,00 15.768.076,00 9.697.787,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.794.370.200,00 1.790.359.337,00 612.061.239,00 607.596.298,00 605.811.772,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.794.370.200,00 1.790.359.337,00 612.061.239,00 607.596.298,00 605.811.772,00
Ödenmiş Sermaye 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 195.249,00 195.249,00 195.249,00 195.249,00 195.249,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00 -590.745,00 -314.737,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00 -590.745,00 -314.737,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00 -590.745,00 -314.737,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.621.650,00 7.427.280,00 7.427.280,00 7.427.280,00 7.427.280,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.485.901.800,00 300.151.728,00 300.151.728,00 300.151.728,00 300.151.728,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00 2.300.867,00 240.333,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.812.097.684,00 1.804.686.894,00 624.632.062,00 623.364.374,00 615.509.559,00
Banka Kredileri 0,00 92.769,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi