Geri Dön

AGYO | Atakule Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 17,34
BIST-100'deki Ağırlığı 2,86
F/K Oranı 2,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,45
Dibe Uzaklık 48,54
Piyasa Değeri (USD) 83.950.643,00
Piyasa Değeri (TL) 2.636.033.400,00
Özsermaye (TL) 1.814.812.477,00
Sermaye (TL) 263.340.000,00
Net Kar (TL) 1.204.136.640,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1B/68 Çankaya/ANKARA
Telefon (312) 447 65 00
Faks (312) 447 65 75
Web www.atakulegyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İSMAİL TARMAN 215.112.286,90 81,69
TOPLAM 263.340.000,00 100,00
DİĞER 48.227.713,10 18,31
Toplam 526.680.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ATAKULE ORGANİZASYON VE İŞLETME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,08
30.01.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,13
11.12.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,40
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
05.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
16.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 108.285.141,00 65.093.717,00 30.061.087,00 77.725.500,00 51.445.853,00
Satışların Maliyeti (-) -58.796.679,00 -35.889.353,00 -17.507.290,00 -39.405.892,00 -27.513.340,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 49.488.462,00 29.204.364,00 12.553.797,00 38.319.608,00 23.932.513,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 49.488.462,00 29.204.364,00 12.553.797,00 38.319.608,00 23.932.513,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.958.823,00 -14.133.935,00 -7.463.249,00 -18.520.477,00 -12.859.330,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.288.305,00 -3.819.970,00 -1.587.073,00 -5.957.567,00 -3.691.940,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.149.839,00 1.895.637,00 1.561.093,00 1.173.718.251,00 1.123.381,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.861.428,00 -3.213.996,00 -1.359.922,00 -3.629.825,00 -2.703.208,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 17.529.745,00 9.932.100,00 3.704.646,00 1.183.929.990,00 5.801.416,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.026.794,00 662.714,00 7.227,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 20.556.539,00 10.594.814,00 3.711.873,00 1.183.929.990,00 5.801.416,00
Finansman Gelirleri 5.175.367,00 3.506.707,00 491.077,00 2.250.266,00 1.595.722,00
Finansman Giderleri (-) -786.260,00 -375.471,00 -213.165,00 -229.213,00 -466.191,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.945.646,00 13.726.050,00 3.989.785,00 1.185.951.043,00 6.930.947,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 27.873,00 29.745,00 -6.127,00 -6.601,00 -149.626,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -95.922,00 -187.206,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 27.873,00 29.745,00 -6.127,00 89.321,00 37.580,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.973.519,00 13.755.795,00 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.973.519,00 13.755.795,00 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 24.973.519,00 13.755.795,00 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -520.379,00 -232.790,00 27.205,00 -1.095.856,00 -230.833,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -520.379,00 -232.790,00 0,00 -1.095.856,00 -230.833,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 27.205,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -520.379,00 -232.790,00 27.205,00 -1.095.856,00 -230.833,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 24.453.140,00 13.523.005,00 4.010.863,00 1.184.848.586,00 6.550.488,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 27.205,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 66.123.898,00 54.478.389,00 43.432.267,00 35.922.574,00 23.842.344,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.256.763,00 15.780.975,00 9.970.699,00 13.129.496,00 9.214.289,00
Finansal Yatırımlar 12.678.800,00 10.314.720,00 9.818.240,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.133.585,00 13.108.138,00 9.185.234,00 9.686.865,00 7.204.021,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.133.585,00 13.108.138,00 9.185.234,00 9.686.865,00 7.204.021,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 612.036,00 1.607.520,00 1.022.930,00 554.858,00 250.481,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 612.036,00 1.607.520,00 1.022.930,00 554.858,00 250.481,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.395.000,00 5.042.815,00 7.375.860,00 7.746.160,00 3.990.858,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 187.229,00 91.307,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.047.714,00 8.624.221,00 5.872.075,00 4.713.888,00 3.182.695,00
ARA TOPLAM 66.123.898,00 54.478.389,00 43.432.267,00 35.922.574,00 23.842.344,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.768.704.654,00 1.767.310.123,00 1.768.665.417,00 1.768.764.320,00 600.789.718,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.742.177.564,00 1.742.871.073,00 1.738.930.989,00 1.735.803.360,00 565.453.793,00
Maddi Duran Varlıklar 10.240.745,00 5.505.756,00 5.464.423,00 6.244.434,00 6.888.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.045,00 113.033,00 64.489,00 73.702,00 53.566,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.045,00 113.033,00 64.489,00 73.702,00 53.566,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 145.123,00 146.995,00 111.123,00 117.250,00 65.509,00
Diğer Duran Varlıklar 10.801.782,00 15.121.360,00 20.287.685,00 22.926.149,00 27.055.099,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.834.828.552,00 1.821.788.512,00 1.812.097.684,00 1.804.686.894,00 624.632.062,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.607.259,00 7.945.149,00 9.798.742,00 6.389.200,00 5.702.880,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.477,00 15.657,00 8.867,00 92.769,00 34.131,00
- Banka Kredileri 17.477,00 15.657,00 8.867,00 0,00 34.131,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 315.857,00 618.169,00 848.651,00 695.116,00 417.702,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 315.857,00 618.169,00 848.651,00 695.116,00 417.702,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.183.483,00 4.352.936,00 5.971.900,00 3.458.868,00 2.504.565,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.183.483,00 4.352.936,00 5.971.900,00 3.458.868,00 2.504.565,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 181,00 272,00 181,00 244,00 171,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 181,00 272,00 181,00 244,00 171,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 214.984,00 317.162,00 507.514,00 400.776,00 435.066,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.026.244,00 922.523,00 979.823,00 794.231,00 1.156.753,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.026.244,00 922.523,00 978.423,00 794.231,00 1.156.753,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.849.033,00 1.718.430,00 1.481.806,00 947.196,00 1.154.492,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.408.816,00 9.961.021,00 7.928.742,00 7.938.357,00 6.867.943,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 63.849,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.301.810,00 2.304.000,00 1.864.439,00 2.140.445,00 1.351.578,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.301.810,00 2.304.000,00 1.864.439,00 2.140.445,00 1.351.578,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.107.006,00 7.657.021,00 6.000.454,00 5.797.912,00 5.516.365,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 20.016.075,00 17.906.170,00 17.727.484,00 14.327.557,00 12.570.823,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.814.812.477,00 1.803.882.342,00 1.794.370.200,00 1.790.359.337,00 612.061.239,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.814.812.477,00 1.803.882.342,00 1.794.370.200,00 1.790.359.337,00 612.061.239,00
Ödenmiş Sermaye 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00 263.340.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 195.249,00 195.249,00 195.249,00 195.249,00 195.249,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.991.660,00 -1.704.071,00 -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.991.660,00 -1.704.071,00 -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.991.660,00 -1.704.071,00 -1.444.076,00 -1.471.281,00 -606.258,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.621.650,00 7.621.650,00 7.621.650,00 7.427.280,00 7.427.280,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.485.901.800,00 1.485.901.800,00 1.485.901.800,00 300.151.728,00 300.151.728,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.973.519,00 13.755.795,00 3.983.658,00 1.185.944.442,00 6.781.321,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.834.828.552,00 1.821.788.512,00 1.812.097.684,00 1.804.686.894,00 624.632.062,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 63.849,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 92.769,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi