Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,83
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 13,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,89
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 78.912.532,92
Piyasa Değeri (TL) 277.200.000,00
Özsermaye (TL) 309.951.201,00
Sermaye (TL) 84.000.000,00
Net Kar (TL) 20.496.640,00
 

ATAKULE GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
3,300 26.366 7,78 26.366 12,15 0 0,00
3,290 36.403 10,74 23.372 10,77 13.031 10,68
3,280 34.549 10,19 20.303 9,35 14.246 11,68
3,270 21.114 6,23 11.827 5,45 9.287 7,61
3,260 23.474 6,92 18.538 8,54 4.936 4,05
3,250 25.777 7,60 17.223 7,94 8.554 7,01
3,240 22.826 6,73 11.992 5,53 10.834 8,88
3,230 10.799 3,19 8.624 3,97 2.175 1,78
3,220 24.157 7,13 12.179 5,61 11.978 9,82
3,210 30.460 8,98 27.869 12,84 2.591 2,12
3,200 28.811 8,50 7.232 3,33 21.579 17,69
3,190 11.307 3,34 6.525 3,01 4.782 3,92
3,180 19.386 5,72 16.048 7,39 3.338 2,74
3,170 10.840 3,20 5.211 2,40 5.629 4,61
3,160 9.773 2,88 3.696 1,70 6.077 4,98
3,150 2.989 0,88 29 0,01 2.960 2,43
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
3,240 339.031 121.997 3,230 217.034 3,240
Konu Açıklama
BIST Kodu AGYO
Sektör Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Adres KULELİ SOKAK NO:3/3-4 GOP Çankaya /ANKARA
Telefon 0312 447 65 00
Faks 0 312 447 65 75
Web http://www.atakulegyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İsmail TARMAN 68.616.359,54 81,69
DİĞER 15.383.640,46 18,31
Toplam 84.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
12.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
06.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
05.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,12
25.07.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
30.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.04.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
09.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,27
16.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,33
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.764.980,00 6.551.705,00 4.903.196,00 3.240.463,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -565.401,00 -2.722.946,00 -1.763.050,00 -1.276.719,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.199.579,00 3.828.759,00 3.140.146,00 1.963.744,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.199.579,00 3.828.759,00 3.140.146,00 1.963.744,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.635.140,00 -6.041.991,00 -4.284.711,00 -2.744.291,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -31.254,00 -206.491,00 -185.958,00 -185.429,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -10.601,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 318.429,00 13.832.676,00 4.228.227,00 3.904.541,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -303.695,00 -639.813,00 -4.124.256,00 -3.940.178,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -452.081,00 10.762.539,00 -1.226.552,00 -1.001.613,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 173.047,00 3.513.097,00 3.453.235,00 2.833.007,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -64.409,00 -69.542,00 -29.725,00 -25.969,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -343.443,00 14.206.094,00 2.196.958,00 1.805.425,00 0,00
Finansman Gelirleri 3.029.827,00 8.552.894,00 4.540.003,00 2.746.385,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.747.636,00 -2.262.348,00 -2.248.825,00 -1.751.866,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 938.748,00 20.496.640,00 4.488.136,00 2.799.944,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 938.748,00 20.496.640,00 4.488.136,00 2.799.944,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 938.748,00 20.496.640,00 4.488.136,00 2.799.944,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 938.748,00 20.496.640,00 4.488.136,00 2.799.944,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -11.676,00 -12.798,00 -33.436,00 -4.140,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.676,00 -12.798,00 -33.436,00 -4.140,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -11.676,00 -12.798,00 -33.436,00 -4.140,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 927.072,00 20.483.842,00 4.454.700,00 2.795.804,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 29.901.424,00 38.882.231,00 42.500.855,00 45.413.177,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 22.212.563,00 29.062.093,00 29.792.001,00 27.697.549,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 3.423.658,00 8.241.915,00 14.469.362,00 0,00
Ticari Alacaklar 316.311,00 252.574,00 363.952,00 220.261,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 316.311,00 252.574,00 363.952,00 220.261,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 79.615,00 43.828,00 56.762,00 118.754,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 79.615,00 43.828,00 56.762,00 118.754,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 155.019,00 161.428,00 83.979,00 148.276,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 3.908.269,00 2.746.232,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.137.916,00 5.938.650,00 53.977,00 12.743,00 0,00
ARA TOPLAM 29.901.424,00 38.882.231,00 42.500.855,00 45.413.177,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 294.994.312,00 283.348.440,00 253.681.653,00 248.911.181,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 280.442.390,00 270.635.470,00 236.972.495,00 229.946.333,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.894.862,00 3.381.862,00 3.420.028,00 3.397.986,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.498,00 40.920,00 46.808,00 52.697,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.498,00 40.920,00 46.808,00 52.697,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.595.205,00 9.261.831,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 324.895.736,00 322.230.671,00 296.182.508,00 294.324.358,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.634.553,00 3.779.380,00 774.764,00 910.864,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.708.258,00 1.176.837,00 175.201,00 208.383,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.708.258,00 1.176.837,00 175.201,00 208.383,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 20.744,00 43.646,00 28.396,00 37.390,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.744,00 43.646,00 28.396,00 37.390,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 84.009,00 368.326,00 94.709,00 189.420,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 174.158,00 108.061,00 132.925,00 140.596,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 174.158,00 99.072,00 123.458,00 140.596,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 8.989,00 9.467,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 411.362,00 557.253,00 343.533,00 335.075,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.309.982,00 9.427.162,00 2.412.757,00 2.077.403,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.120.175,00 6.622.651,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 242.152,00 129.548,00 130.828,00 150.055,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 242.152,00 129.548,00 130.828,00 95.055,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.935.984,00 2.674.963,00 2.110.000,00 1.755.419,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.944.535,00 13.206.542,00 3.187.521,00 2.988.267,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 309.951.201,00 309.024.129,00 292.994.987,00 291.336.091,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 309.951.201,00 309.024.129,00 292.994.987,00 291.336.091,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 34.771.919,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -56.528,00 -44.852,00 -65.490,00 -36.194,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -56.528,00 -44.852,00 -65.490,00 -36.194,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -56.528,00 -44.852,00 -65.490,00 -36.194,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.427.280,00 7.144.690,00 7.144.690,00 7.144.690,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 182.869.782,00 162.655.732,00 162.655.732,00 162.655.732,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 938.748,00 20.496.640,00 4.488.136,00 2.799.944,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 324.895.736,00 322.230.671,00 296.182.508,00 294.324.358,00 0,00