Geri Dön

AGROT | Agrotech Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,02
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 6.690.837.421,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.479.315.030,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu AGROT
Sektör
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tekfen Tower N209/18 Şişli / İSTANBUL
Telefon
Faks
Web www.agrotechgrup.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HÜMEYRA KESKİN 900.000.000,00 75,00
TOPLAM 1.200.000.000,00 100,00
DİĞER 300.000.000,00 25,00
Toplam 2.400.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
1) Ted Investment Tarım ve Medikal Teknoloji Anonim Şirketi 260.000.000,00 100,00
2) Grid Teknoloji Ltd. (KIBRIS ) 4.725.000,00 90,00
3) E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. 90.000,00 90,00
4) Profert Yüksek Teknoloji Gübre ve Zirai İlaç Üretim A.Ş. 1.050.000,00 70,00
5) Agrotech USA LLC 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.120.814.754,00 582.584.465,00 286.561.882,00 0,00 84.658.276,00
Satışların Maliyeti (-) 1.015.081.758,00 391.017.926,00 145.862.596,00 0,00 80.230.686,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 105.732.996,00 191.566.539,00 140.699.286,00 0,00 4.427.590,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 105.732.996,00 191.566.539,00 140.699.286,00 0,00 4.427.590,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 45.387.686,00 48.316.428,00 17.766.743,00 0,00 12.622.691,00
Pazarlama Giderleri (-) 2.925.237,00 2.430.113,00 81.939,00 0,00 2.502.280,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 7.188.962,00 1.153.288,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.169.874,00 42.007.813,00 32.571.559,00 0,00 33.501.808,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14.639.948,00 25.962.784,00 51.235.360,00 0,00 8.986.880,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.949.999,00 149.676.065,00 103.033.515,00 0,00 13.817.547,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.000.276.607,00 294.006.497,00 87.875.442,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.047.226.606,00 443.682.562,00 190.908.957,00 0,00 13.817.547,00
Finansman gelirleri 26.992.816,00 29.164.959,00 233.958,00 0,00 55.937,00
Finansman Giderleri (-) 81.302.881,00 32.845.491,00 2.433.577,00 0,00 1.328.494,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.739.900.049,00 293.488.748,00 188.709.338,00 0,00 37.688.838,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 512.401.111,00 27.238.708,00 -23.431.637,00 0,00 61.690.099,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 2.209.261,00 10.300.933,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 510.191.850,00 16.937.775,00 -23.431.637,00 0,00 61.690.099,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.227.498.938,00 266.250.040,00 212.140.975,00 0,00 -24.001.261,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.227.498.938,00 266.250.040,00 212.140.975,00 0,00 -24.001.261,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.442.447,00 10.991.501,00 -13.886.378,00 0,00 -235.549,00
- Ana Ortaklık Payları 1.224.056.491,00 255.258.539,00 226.027.353,00 0,00 -23.765.712,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.063.742,00 600.987.298,00 909.718.890,00 0,00 -330.930,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 797.480.097,00 1.039.122.013,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.418.323,00 190.744,00 608.912,00 0,00 -441.344,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -41.680.736,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -354.581,00 155.002.807,00 130.012.035,00 0,00 -110.414,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -354.581,00 47.686,00 121.783,00 0,00 -110.414,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.063.742,00 600.987.298,00 909.718.890,00 0,00 -330.930,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.226.435.196,00 867.237.338,00 1.121.859.865,00 0,00 -24.332.191,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.226.435.196,00 867.237.338,00 1.121.859.865,00 0,00 -24.332.191,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.221.351.643,00 2.461.493.795,00 584.718.902,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 921.901.199,00 393.530.346,00 1.526.304,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 2.013.226.291,00 1.314.082.296,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.017.366.030,00 274.880.614,00 105.770.723,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.639.486,00 1.769.335,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.015.726.544,00 273.111.279,00 105.770.723,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 84.383.083,00 12.406.041,00 89.155.520,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 80.825.184,00 10.674.044,00 89.125.216,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.557.899,00 1.731.997,00 30.304,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.086.400,00 273.341,00 18.307.678,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 151.889.378,00 455.882.361,00 363.136.279,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 363.136.279,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 304.069,00 0,00 171.110,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.195.193,00 10.438.796,00 6.651.288,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 4.221.351.643,00 2.461.493.795,00 584.718.902,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 5.011.406.829,00 4.872.633.799,00 3.086.782.857,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 467.649.290,00 467.649.290,00 292.660.327,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.274.344.370,00 3.152.161.885,00 2.230.893.185,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.690.277,00 105.116.752,00 25.298.908,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.444.495,00 22.193.046,00 26.338.682,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.232.758.472,00 7.334.127.594,00 3.671.501.759,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 967.404.866,00 583.427.935,00 164.002.187,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 288.555.811,00 397.008.242,00 11.613.113,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 288.555.811,00 397.008.242,00 11.613.113,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 950.652,00 1.151.039,00 14.636.844,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 536.318.447,00 19.200.645,00 12.321.548,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 101.484.979,00 325.029,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 434.833.468,00 18.875.616,00 12.321.548,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.758.075,00 12.043.845,00 8.879.315,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 59.540.902,00 98.749.747,00 66.343.520,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 53.667.044,00 70.213.768,00 33.040.030,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.873.858,00 28.535.979,00 33.303.490,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.167.344,00 11.244.106,00 4.679.482,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.295.539,00 11.504.848,00 13.239,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 24.128.613,00 27.647.436,00 40.555.940,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 817.892,00 826.153,00 479.386,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.310.721,00 26.821.283,00 40.076.554,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.689.483,00 4.878.027,00 4.959.186,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.535.406.525,00 1.023.673.316,00 572.196.566,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 626.555,00 2.724.261,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.019.512,00 2.748.466,00 2.134.073,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.019.512,00 2.748.466,00 2.134.073,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.531.387.013,00 1.020.298.295,00 567.338.232,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.502.811.391,00 1.607.101.251,00 736.198.753,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 6.729.947.081,00 5.727.026.343,00 2.935.303.006,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.690.837.421,00 5.691.358.893,00 2.916.225.075,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.082.673.505,00 1.082.673.505,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 223.514.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 958.622.920,00 958.622.920,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.476.122.686,00 1.477.186.191,00 1.494.271.877,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.476.122.686,00 1.477.186.191,00 1.494.271.877,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.885.195,00 -821.690,00 -1.129.258,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 104.960.826,00 104.960.826,00 37.692.698,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 867.915.451,00 574.215.337,00 186.005.903,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.224.056.491,00 293.700.114,00 198.254.597,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 39.109.660,00 35.667.450,00 19.077.931,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.232.758.472,00 7.334.127.594,00 3.671.501.759,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi