Geri Dön

ADESE | Adese Alisveris Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADESE
Sektör Market,Süpermarket İşletmeciliği,AVM Gayrimenkul Kiralama
Adres Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 0.332.221 40 00 - 0.332 221 42
Faks 0.332.221 42 35
Web www.adese.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 70.560.000,66 7,00
TOPLAM 1.008.000.000,00 100,00
DİĞER 937.439.999,34 93,00
Toplam 2.016.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi 6.900,00 69,00
ASAF 3.İSTANBUL GAYRIMENKUL VE TIC.:A.Ş. 12.000.000,00 24,00
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. 12.000.000,00 24,00
Asto Gayrimenkul Tic. A.Ş. 16.049.612,17 96,00
İmaş Makina San.A.Ş. 5.194.020,00 14,04
KONBELTAŞ KONYA İNŞ.TAŞ.HIZ.ELEKT.ÜR.A.Ş. 248,00 0,00
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. 248,00 0,00
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. 500.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.11.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,16
11.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,34
16.11.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
27.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 87.479.000,00 49.621.000,00 19.388.000,00 50.189.000,00 28.469.000,00
Satışların Maliyeti (-) -39.402.000,00 -22.362.000,00 -7.294.000,00 -4.309.000,00 -292.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 48.077.000,00 27.259.000,00 12.094.000,00 45.880.000,00 28.177.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 48.077.000,00 27.259.000,00 12.094.000,00 45.880.000,00 28.177.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.079.000,00 -7.602.000,00 -4.599.000,00 -13.826.000,00 -5.915.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -216.000,00 -216.000,00 0,00 -4.464.000,00 -6.244.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.332.000,00 3.101.000,00 2.028.000,00 5.216.000,00 7.324.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.964.000,00 -4.581.000,00 -3.079.000,00 -2.875.000,00 -3.318.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.150.000,00 17.961.000,00 6.444.000,00 29.931.000,00 20.024.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.271.000,00 1.542.000,00 302.000,00 466.487.000,00 1.222.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.549.000,00 -1.550.000,00 -52.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 7.530.000,00 9.765.000,00 6.413.000,00 38.677.000,00 14.606.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.402.000,00 27.718.000,00 13.107.000,00 535.095.000,00 35.852.000,00
Finansman gelirleri 39.182.000,00 25.220.000,00 12.737.000,00 26.111.000,00 15.389.000,00
Finansman Giderleri (-) -3.787.000,00 -2.353.000,00 -665.000,00 -93.315.000,00 -41.411.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 71.797.000,00 50.585.000,00 25.179.000,00 467.891.000,00 9.830.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 779.000,00 -279.000,00 -2.367.000,00 -86.658.000,00 6.460.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.000,00 -17.000,00 -17.000,00 -39.000,00 -12.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 796.000,00 -262.000,00 -2.350.000,00 -86.619.000,00 6.472.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 72.576.000,00 50.306.000,00 22.812.000,00 381.233.000,00 16.290.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 3.587.000,00 18.056.000,00
DÖNEM KARI/ZARARI 72.576.000,00 50.306.000,00 22.812.000,00 384.820.000,00 34.346.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 72.576.000,00 50.306.000,00 22.812.000,00 384.820.000,00 34.346.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 523.576.000,00 472.336.000,00 555.751.000,00 421.681.000,00 70.524.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 383.954.000,00 368.943.000,00 370.419.000,00 374.662.000,00 14.170.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 31.243.000,00 33.094.000,00 31.124.000,00 34.012.000,00 42.354.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6.199.000,00 6.159.000,00 0,00 39.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 25.044.000,00 26.935.000,00 31.124.000,00 33.973.000,00 42.354.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 29.875.000,00 0,00 135.101.000,00 5.220.000,00 5.220.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 70.601.000,00 67.142.000,00 14.412.000,00 5.003.000,00 4.176.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.368.000,00 1.725.000,00 832.000,00 813.000,00 324.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.390.000,00 0,00 1.892.000,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 523.441.000,00 470.919.000,00 553.790.000,00 419.720.000,00 66.254.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 135.000,00 1.417.000,00 1.961.000,00 1.961.000,00 4.270.000,00
DURAN VARLIKLAR 2.134.747.000,00 2.107.093.000,00 1.862.091.000,00 1.839.010.000,00 1.338.051.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 49.925.000,00 107.562.000,00 140.250.000,00 133.834.000,00 109.794.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.603.527.000,00 1.604.399.000,00 1.604.399.000,00 1.587.849.000,00 1.111.755.000,00
Maddi Duran Varlıklar 13.241.000,00 2.307.000,00 761.000,00 858.000,00 2.013.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.000.000,00 13.348.000,00 13.741.000,00 14.134.000,00 13.274.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.224.000,00 1.399.000,00 1.619.000,00 1.839.000,00 1.913.000,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 60.980.000,00 55.154.000,00 55.154.000,00 55.154.000,00 55.154.000,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 272.000,00 204.000,00 218.000,00 139.000,00 188.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.658.323.000,00 2.579.429.000,00 2.417.842.000,00 2.260.691.000,00 1.408.575.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.574.000,00 93.505.000,00 72.483.000,00 62.662.000,00 406.242.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.272.000,00 35.080.000,00 34.810.000,00 33.951.000,00 367.408.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 346.000,00 333.000,00 503.000,00 751.000,00 932.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.299.000,00 2.060.000,00 1.487.000,00 3.512.000,00 4.412.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 35.000,00 133.000,00 190.000,00 322.000,00 4.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.264.000,00 1.927.000,00 1.297.000,00 3.190.000,00 4.408.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 627.000,00 492.000,00 684.000,00 795.000,00 3.620.000,00
Diğer Borçlar 51.717.000,00 34.461.000,00 18.515.000,00 13.621.000,00 14.278.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.219.000,00 26.295.000,00 9.968.000,00 617.000,00 519.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.498.000,00 8.166.000,00 8.547.000,00 13.004.000,00 13.759.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 19.908.000,00 16.920.000,00 12.318.000,00 6.184.000,00 11.702.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.000,00 15.000,00 7.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.751.000,00 4.491.000,00 4.654.000,00 4.592.000,00 4.822.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 411.000,00 406.000,00 513.000,00 298.000,00 380.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.340.000,00 4.085.000,00 4.141.000,00 4.294.000,00 4.442.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.068.000,00 260.813.000,00 268.695.000,00 273.695.000,00 184.438.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.904.000,00 20.722.000,00 26.583.000,00 34.119.000,00 37.523.000,00
Banka Kredileri 13.595.000,00 20.334.000,00 26.142.000,00 33.652.000,00 37.146.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 309.000,00 388.000,00 441.000,00 467.000,00 377.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000,00 1.337.000,00 1.235.000,00 992.000,00 1.370.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.734.000,00 1.337.000,00 1.235.000,00 992.000,00 1.370.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.430.000,00 238.754.000,00 240.877.000,00 238.584.000,00 145.545.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 369.642.000,00 354.318.000,00 341.178.000,00 336.357.000,00 590.680.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.288.681.000,00 2.225.111.000,00 2.076.664.000,00 1.924.334.000,00 817.895.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.288.678.000,00 2.225.108.000,00 1.946.780.000,00 1.924.334.000,00 817.895.000,00
Ödenmiş Sermaye 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 252.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 514.000,00 514.000,00 514.000,00 514.000,00 511.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 440.963.000,00 442.339.000,00 442.590.000,00 443.070.000,00 442.861.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 441.102.000,00 442.440.000,00 442.650.000,00 443.133.000,00 442.894.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.085.000,00 -1.747.000,00 -1.537.000,00 -7.119.000,00 -1.293.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 346.107.000,00 248.068.000,00 -3.018.000,00 -3.227.000,00 -3.227.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 346.107.000,00 248.068.000,00 -3.018.000,00 -3.227.000,00 -3.227.000,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.502.000,00 4.482.000,00 4.482.000,00 4.482.000,00 4.482.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 413.596.000,00 468.979.000,00 468.980.000,00 84.255.000,00 84.502.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 72.576.000,00 50.306.000,00 22.812.000,00 384.820.000,00 34.346.000,00
Diğer Yedekler 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00 2.420.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.000,00 3.000,00 129.884.000,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.658.323.000,00 2.579.429.000,00 2.417.842.000,00 2.260.691.000,00 1.408.575.000,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 6.201.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi