Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 73,78
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı -3,64
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,23
Dibe Uzaklık 73,87
Piyasa Değeri (USD) 20.952.119,73
Piyasa Değeri (TL) 122.220.000,00
Özsermaye (TL) 532.831.073,00
Sermaye (TL) 126.000.000,00
Net Kar (TL) -33.616.955,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADESE
Sektör Market,Süpermarket İşletmeciliği,AVM Gayrimenkul Kiralama
Adres Musalla Bağları Mah.Gökler Sok.No:4 SELÇUKLU/KONYA
Telefon 0 332 221 40 00
Faks 0 332 221 42 35
Web http://www.adese.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 93.079.755,00 73,87
İTTİFAK HOLDİNG A Ş 32.920.245,00 26,13
Toplam 126.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. 0,00 100,00
İmaş Makine San.A.Ş. 0,00 9,98
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. 0,00 11,53
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. 0,00 99,99
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. 0,00 100,00
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. 0,00 40,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.11.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,40
27.10.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.483.917,00 550.041.178,00 474.307.259,00 336.295.507,00 152.568.268,00
Satışların Maliyeti (-) -40.377.204,00 -434.622.398,00 -375.774.924,00 -259.776.323,00 -114.343.397,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.106.713,00 115.418.780,00 98.532.335,00 76.519.184,00 38.224.871,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.106.713,00 115.418.780,00 98.532.335,00 76.519.184,00 38.224.871,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.755.619,00 -33.156.062,00 -15.939.138,00 -11.719.942,00 -6.847.443,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.096.565,00 -125.510.450,00 -92.043.047,00 -61.540.648,00 -29.745.531,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.464.138,00 5.050.234,00 5.647.410,00 3.399.407,00 1.858.524,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.360.200,00 -8.745.272,00 -4.524.754,00 -4.327.290,00 -2.439.875,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.641.533,00 -46.942.770,00 -8.327.194,00 2.330.711,00 1.050.546,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.746.252,00 62.391.449,00 2.848.373,00 39.544,00 127.966,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -208.213,00 -37.175,00 -171.547,00 -8.824,00 -51.652,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -5.103.494,00 15.411.504,00 -5.650.368,00 2.361.431,00 1.126.860,00
Finansman gelirleri 10.310.912,00 37.197.234,00 23.725.442,00 12.492.041,00 3.413.213,00
Finansman Giderleri (-) -27.257.715,00 -74.578.747,00 -51.158.253,00 -23.394.069,00 -9.391.725,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -22.050.297,00 -21.970.009,00 -33.083.179,00 -8.540.597,00 -4.851.652,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -421.487,00 6.185.830,00 -182.453,00 411.949,00 212.639,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -8.707,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -421.487,00 6.185.830,00 -173.746,00 411.949,00 212.639,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -22.471.784,00 -15.784.179,00 -33.265.632,00 -8.128.648,00 -4.639.013,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -22.471.784,00 -15.784.179,00 -33.265.632,00 -8.128.648,00 -4.639.013,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 4,00 6,00 8,00 3,00 5,00
- Ana Ortaklık Payları -22.471.788,00 -15.784.185,00 -33.265.640,00 -8.128.651,00 -4.639.018,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,18 -0,13 -0,26 -0,06 -0,04
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 407.290.314,00 300.491.906,00 349.256.446,00 371.529.021,00 321.599.347,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.246.286,00 7.324.951,00 8.674.133,00 13.882.756,00 13.965.183,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 37.206.239,00 39.078.867,00 34.120.890,00 41.217.351,00 26.123.328,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.597.846,00 14.490.628,00 13.607.983,00 12.280.095,00 11.628.534,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.608.393,00 24.588.239,00 20.512.907,00 28.937.256,00 14.494.794,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 315.702.212,00 194.692.468,00 207.906.419,00 185.796.929,00 149.292.077,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 315.606.381,00 194.440.750,00 207.654.700,00 185.131.851,00 149.040.284,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 95.831,00 251.718,00 251.719,00 665.078,00 251.793,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 36.665.023,00 54.439.956,00 83.069.697,00 118.532.824,00 122.115.852,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.355.769,00 4.451.403,00 11.875.499,00 12.031.606,00 8.145.319,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 19.769,00 2.355,00 5.385,00 413.359,00
Diğer Dönen Varlıklar 114.785,00 484.492,00 3.607.453,00 62.170,00 1.544.229,00
ARA TOPLAM 407.290.314,00 300.491.906,00 349.256.446,00 371.529.021,00 321.599.347,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 954.605.748,00 918.042.977,00 845.624.616,00 833.944.179,00 807.434.708,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 530.436.020,00 528.561.559,00 484.442.936,00 481.506.888,00 473.421.718,00
Maddi Duran Varlıklar 260.340.305,00 264.235.317,00 261.309.719,00 259.237.348,00 256.562.322,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.884.042,00 14.129.330,00 376.741,00 428.197,00 1.359.250,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 781.465,00 850.234,00 0,00 0,00 435.404,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 74.296.122,00 73.312.767,00 71.387.259,00 61.193.786,00 56.267.110,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 182.141,00 20.303.242,00 152.230,00 3.808.166,00 3.804.855,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.361.896.062,00 1.218.534.883,00 1.194.881.062,00 1.205.473.200,00 1.129.034.055,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 607.485.639,00 489.579.959,00 492.795.692,00 477.113.726,00 397.037.934,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 179.043.655,00 29.732.575,00 19.632.960,00 24.616.593,00 2.712.063,00
- Banka Kredileri 179.031.980,00 28.645.198,00 17.601.093,00 22.608.133,00 719.761,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.341.109,00 2.200.332,00 2.619.369,00 2.197.849,00 2.098.997,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 170.982.248,00 196.974.964,00 217.841.387,00 196.826.075,00 171.391.412,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.825.895,00 91.969.148,00 81.043.664,00 38.981.783,00 28.865.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.156.353,00 105.005.816,00 136.797.723,00 157.844.292,00 142.525.539,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 23.501.106,00 15.440.853,00 12.464.212,00 8.147.723,00 8.689.397,00
Diğer Borçlar 91.871.340,00 96.840.396,00 94.330.989,00 96.707.633,00 93.634.731,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 89.764.799,00 94.813.833,00 92.679.625,00 94.614.906,00 92.045.807,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.106.541,00 2.026.563,00 1.651.364,00 2.092.727,00 1.588.924,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.932.865,00 41.010.836,00 39.988.927,00 35.243.525,00 3.421.874,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.754.709,00 17.925.199,00 6.686.838,00 7.253.744,00 7.071.799,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.039.721,00 1.144.119,00 1.807.638,00 2.374.544,00 2.208.399,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.714.988,00 16.781.080,00 4.879.200,00 4.879.200,00 4.863.400,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.013.151,00 51.113,00 0,00 6.793,00 773.173,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.544.673,00 173.267.852,00 171.003.973,00 171.356.049,00 172.726.248,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 111.838.911,00 43.236.741,00 56.549.914,00 53.335.292,00 55.061.590,00
Banka Kredileri 60.550.403,00 42.410.343,00 55.000.706,00 51.653.386,00 53.502.384,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 51.288.508,00 826.398,00 1.549.208,00 1.681.906,00 1.559.206,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.672.976,00 5.098.796,00 7.154.177,00 7.054.724,00 6.177.491,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.672.976,00 5.098.796,00 7.154.177,00 7.054.724,00 6.177.491,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 105.032.786,00 124.932.315,00 107.299.882,00 110.966.033,00 111.487.167,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 829.030.312,00 662.847.811,00 663.799.665,00 648.469.775,00 569.764.182,00
Ö Z K A Y N A K L A R 532.865.750,00 555.687.072,00 531.081.397,00 557.003.425,00 559.269.873,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 532.831.073,00 555.652.399,00 531.047.068,00 556.969.101,00 559.235.547,00
Ödenmiş Sermaye 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 247.421.176,00 248.129.969,00 234.305.643,00 236.418.418,00 237.571.170,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 247.421.176,00 248.129.969,00 234.305.643,00 236.418.418,00 237.571.170,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.491.271,00 -13.782.478,00 -12.234.262,00 -11.547.708,00 -10.394.956,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.010.541,00 -3.258.952,00 4.996.461,00 3.668.730,00 1.292.791,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -3.010.541,00 -3.258.952,00 4.996.461,00 3.668.730,00 1.292.791,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.482.089,00 4.482.089,00 4.482.089,00 4.482.089,00 4.482.089,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 179.910.137,00 196.083.478,00 194.528.515,00 194.528.515,00 194.528.515,00
Net Dönem Karı/Zararı -22.471.788,00 -15.784.185,00 -33.265.640,00 -8.128.651,00 -4.639.018,00
Diğer Yedekler 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 34.677,00 34.673,00 34.329,00 34.324,00 34.326,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.361.896.062,00 1.218.534.883,00 1.194.881.062,00 1.205.473.200,00 1.129.034.055,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 1.294.734,00 0,00 0,00 2.431.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi