Geri Dön

ADEL | Adel Kalemcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,92
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,71
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 25,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 19,68
Dibe Uzaklık 27,72
Piyasa Değeri (USD) 359.288.468,51
Piyasa Değeri (TL) 10.412.718.750,00
Özsermaye (TL) 529.114.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) 402.127.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye
Telefon 08506777000
Faks 08502027211
Web www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.439.211,18 56,89
EKAN KÖSE 1.738.808,00 7,36
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
TOPLAM 23.625.000,00 100,00
DİĞER 4.809.039,60 20,35
Toplam 47.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 211.500.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3.833,36 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
27.09.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.657.536.000,00 768.184.000,00 308.858.000,00 895.273.000,00 708.413.000,00
Satışların Maliyeti (-) -700.033.000,00 -352.635.000,00 -129.439.000,00 -534.820.000,00 -446.765.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 957.503.000,00 415.549.000,00 179.419.000,00 360.453.000,00 261.648.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 957.503.000,00 415.549.000,00 179.419.000,00 360.453.000,00 261.648.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -141.371.000,00 -75.362.000,00 -33.961.000,00 -75.388.000,00 -47.214.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -212.132.000,00 -111.364.000,00 -54.263.000,00 -138.765.000,00 -96.766.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.053.000,00 -3.973.000,00 -2.222.000,00 -4.015.000,00 -2.025.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 51.629.000,00 40.314.000,00 5.075.000,00 16.553.000,00 14.002.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -39.250.000,00 -24.633.000,00 -6.810.000,00 -10.574.000,00 -10.162.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 610.326.000,00 240.531.000,00 87.238.000,00 148.264.000,00 119.483.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 326.000,00 161.000,00 46.000,00 428.000,00 245.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -198.000,00 -169.000,00 -167.000,00 -73.000,00 -68.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 609.562.000,00 240.523.000,00 87.117.000,00 148.619.000,00 119.660.000,00
Finansman Gelirleri 111.204.000,00 82.289.000,00 26.567.000,00 49.969.000,00 41.196.000,00
Finansman Giderleri (-) -185.614.000,00 -123.388.000,00 -56.643.000,00 -163.409.000,00 -119.643.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 535.152.000,00 199.424.000,00 57.041.000,00 35.179.000,00 41.213.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -125.273.000,00 -45.059.000,00 -19.136.000,00 2.313.000,00 4.031.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -190.289.000,00 -71.176.000,00 -24.589.000,00 -497.000,00 -27.640.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 65.016.000,00 26.117.000,00 5.453.000,00 2.810.000,00 31.671.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 409.879.000,00 154.365.000,00 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 409.879.000,00 154.365.000,00 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 409.879.000,00 154.365.000,00 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17,35 6,53 1,60 1,59 1,92
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.651.000,00 -2.470.000,00 -2.235.000,00 -5.801.000,00 318.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.534.000,00 -3.087.000,00 -2.794.000,00 -7.251.000,00 397.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 883.000,00 617.000,00 559.000,00 1.450.000,00 -79.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 5.587.000,00 23.178.000,00 4.254.000,00 -13.653.000,00 -7.942.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.539.000,00 -5.795.000,00 -1.065.000,00 3.935.000,00 2.372.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.936.000,00 20.708.000,00 2.019.000,00 -19.454.000,00 -7.624.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 412.815.000,00 175.073.000,00 39.924.000,00 18.038.000,00 37.620.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.646.662.000,00 1.235.975.000,00 1.076.231.000,00 642.484.000,00 951.752.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 288.568.000,00 216.708.000,00 423.183.000,00 292.369.000,00 47.934.000,00
Finansal Yatırımlar 135.581.000,00 84.005.000,00 50.260.000,00 0,00 31.875.000,00
Ticari Alacaklar 832.848.000,00 355.650.000,00 160.855.000,00 56.428.000,00 593.351.000,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 73.856.000,00 61.150.000,00 34.837.000,00 10.469.000,00 25.956.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 758.992.000,00 294.500.000,00 126.018.000,00 45.959.000,00 567.395.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.421.000,00 9.032.000,00 3.357.000,00 1.846.000,00 2.884.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 134.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.421.000,00 9.032.000,00 3.357.000,00 1.712.000,00 2.884.000,00
Türev Araçlar 1.074.000,00 13.757.000,00 237.000,00 0,00 0,00
Stoklar 373.262.000,00 486.656.000,00 360.425.000,00 240.774.000,00 238.090.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.644.000,00 62.065.000,00 61.962.000,00 11.551.000,00 15.341.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 403.000,00 24.499.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 264.000,00 8.102.000,00 15.549.000,00 15.017.000,00 22.277.000,00
ARA TOPLAM 1.646.662.000,00 1.235.975.000,00 1.076.231.000,00 642.484.000,00 951.752.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 263.493.000,00 184.365.000,00 177.749.000,00 166.055.000,00 187.368.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 120.631.000,00 114.746.000,00 111.926.000,00 108.365.000,00 106.667.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.815.000,00 13.078.000,00 14.481.000,00 15.484.000,00 10.925.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 73.730.000,00 30.309.000,00 14.317.000,00 9.370.000,00 35.185.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.910.155.000,00 1.420.340.000,00 1.253.980.000,00 808.539.000,00 1.139.120.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.307.865.000,00 1.056.118.000,00 1.013.590.000,00 608.040.000,00 932.541.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 721.489.000,00 411.759.000,00 491.646.000,00 486.890.000,00 728.824.000,00
- Banka Kredileri 293.322.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 234.709.000,00 189.668.000,00 177.520.000,00 17.199.000,00 20.274.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.298.000,00 11.734.000,00 11.049.000,00 9.882.000,00 12.095.000,00
İhraç Edilen Tahviller 182.990.000,00 170.702.000,00 158.548.000,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 144.820.000,00 134.333.000,00 110.594.000,00 57.815.000,00 119.583.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.761.000,00 2.284.000,00 2.710.000,00 695.000,00 7.284.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 139.059.000,00 132.049.000,00 107.884.000,00 57.120.000,00 112.299.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.906.000,00 20.830.000,00 37.870.000,00 27.636.000,00 12.307.000,00
Diğer Borçlar 2.411.000,00 24.823.000,00 1.434.000,00 1.582.000,00 3.155.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 18.002.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.411.000,00 6.821.000,00 1.434.000,00 1.582.000,00 3.155.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.291.000,00 201.115.000,00 183.479.000,00 6.360.000,00 22.296.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.792.000,00 48.216.000,00 0,00 497.000,00 16.133.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 33.447.000,00 25.374.000,00 11.047.000,00 4.979.000,00 9.969.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 32.655.000,00 24.582.000,00 10.255.000,00 4.187.000,00 9.261.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 792.000,00 792.000,00 792.000,00 792.000,00 708.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.176.000,00 72.851.000,00 66.165.000,00 66.198.000,00 52.696.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 38.722.000,00 42.847.000,00 40.526.000,00 28.260.000,00 32.296.000,00
Banka Kredileri 14.690.000,00 22.569.000,00 14.454.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.032.000,00 20.278.000,00 26.072.000,00 21.260.000,00 21.796.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.248.000,00 26.644.000,00 22.781.000,00 37.938.000,00 20.400.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.248.000,00 26.644.000,00 22.781.000,00 37.938.000,00 20.400.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.381.041.000,00 1.128.969.000,00 1.079.755.000,00 674.238.000,00 985.237.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 529.114.000,00 291.371.000,00 174.225.000,00 134.301.000,00 153.883.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 529.114.000,00 291.371.000,00 174.225.000,00 134.301.000,00 153.883.000,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -9.006.000,00 -8.825.000,00 -8.590.000,00 -6.355.000,00 -236.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.006.000,00 -8.825.000,00 -8.590.000,00 -6.355.000,00 -236.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 251.000,00 17.842.000,00 -1.082.000,00 -5.336.000,00 375.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.706.000,00 19.297.000,00 373.000,00 -3.881.000,00 1.830.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.221.000,00 27.715.000,00 27.715.000,00 27.715.000,00 27.715.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 73.560.000,00 75.065.000,00 93.068.000,00 55.576.000,00 55.576.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 409.879.000,00 154.365.000,00 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.910.155.000,00 1.420.340.000,00 1.253.980.000,00 808.539.000,00 1.139.120.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi