Geri Dön

ADEL | Adel Kalemcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,71
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 36,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,92
Dibe Uzaklık 27,72
Piyasa Değeri (USD) 141.058.946,79
Piyasa Değeri (TL) 2.948.400.000,00
Özsermaye (TL) 174.225.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) 81.852.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye
Telefon 08506777000
Faks 08502027211
Web www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.439.211,18 56,89
EKAN KÖSE 2.227.668,00 9,43
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
TOPLAM 23.625.000,00 100,00
DİĞER 4.320.179,60 18,28
Toplam 47.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 208.500.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 3.833,36 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 308.858.000,00 895.273.000,00 708.413.000,00 292.716.000,00 123.864.000,00
Satışların Maliyeti (-) -129.439.000,00 -534.820.000,00 -446.765.000,00 -167.080.000,00 -60.374.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 179.419.000,00 360.453.000,00 261.648.000,00 125.636.000,00 63.490.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 179.419.000,00 360.453.000,00 261.648.000,00 125.636.000,00 63.490.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.961.000,00 -75.388.000,00 -47.214.000,00 -28.850.000,00 -13.574.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -54.263.000,00 -138.765.000,00 -96.766.000,00 -54.854.000,00 -28.016.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.222.000,00 -4.015.000,00 -2.025.000,00 -1.176.000,00 -658.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.075.000,00 16.553.000,00 14.002.000,00 9.227.000,00 6.339.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.810.000,00 -10.574.000,00 -10.162.000,00 -13.183.000,00 -9.623.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 87.238.000,00 148.264.000,00 119.483.000,00 36.800.000,00 17.958.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 46.000,00 428.000,00 245.000,00 52.000,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -167.000,00 -73.000,00 -68.000,00 -54.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 87.117.000,00 148.619.000,00 119.660.000,00 36.798.000,00 17.958.000,00
Finansman Gelirleri 26.567.000,00 49.969.000,00 41.196.000,00 32.346.000,00 13.338.000,00
Finansman Giderleri (-) -56.643.000,00 -163.409.000,00 -119.643.000,00 -70.755.000,00 -33.727.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 57.041.000,00 35.179.000,00 41.213.000,00 -1.611.000,00 -2.431.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -19.136.000,00 2.313.000,00 4.031.000,00 7.769.000,00 -4.024.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -24.589.000,00 -497.000,00 -27.640.000,00 -11.418.000,00 -2.728.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.453.000,00 2.810.000,00 31.671.000,00 19.187.000,00 -1.296.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,60 1,59 1,92 0,26 -0,27
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.235.000,00 -5.801.000,00 318.000,00 170.000,00 -313.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.794.000,00 -7.251.000,00 397.000,00 212.000,00 -391.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 559.000,00 1.450.000,00 -79.000,00 -42.000,00 78.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.254.000,00 -13.653.000,00 -7.942.000,00 -3.184.000,00 -740.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.065.000,00 3.935.000,00 2.372.000,00 951.000,00 32.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.019.000,00 -19.454.000,00 -7.624.000,00 -3.014.000,00 -1.053.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 39.924.000,00 18.038.000,00 37.620.000,00 3.144.000,00 -7.508.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.076.231.000,00 642.484.000,00 951.752.000,00 765.580.000,00 682.207.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 423.183.000,00 292.369.000,00 47.934.000,00 73.481.000,00 338.364.000,00
Finansal Yatırımlar 50.260.000,00 0,00 31.875.000,00 50.459.000,00 0,00
Ticari Alacaklar 160.855.000,00 56.428.000,00 593.351.000,00 270.989.000,00 117.703.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 34.837.000,00 10.469.000,00 25.956.000,00 14.446.000,00 17.117.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.018.000,00 45.959.000,00 567.395.000,00 256.543.000,00 100.586.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.357.000,00 1.846.000,00 2.884.000,00 1.830.000,00 655.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.357.000,00 1.712.000,00 2.884.000,00 1.830.000,00 655.000,00
Türev Araçlar 237.000,00 0,00 0,00 0,00 10.780.000,00
Stoklar 360.425.000,00 240.774.000,00 238.090.000,00 293.175.000,00 176.770.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 61.962.000,00 11.551.000,00 15.341.000,00 49.907.000,00 2.820.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 403.000,00 24.499.000,00 0,00 0,00 2.608.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.549.000,00 15.017.000,00 22.277.000,00 25.739.000,00 32.507.000,00
ARA TOPLAM 1.076.231.000,00 642.484.000,00 951.752.000,00 765.580.000,00 682.207.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 177.749.000,00 166.055.000,00 187.368.000,00 157.717.000,00 136.018.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 111.926.000,00 108.365.000,00 106.667.000,00 104.444.000,00 101.313.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.481.000,00 15.484.000,00 10.925.000,00 10.207.000,00 10.798.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.317.000,00 9.370.000,00 35.185.000,00 21.317.000,00 35.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.253.980.000,00 808.539.000,00 1.139.120.000,00 923.297.000,00 818.225.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.013.590.000,00 608.040.000,00 932.541.000,00 760.554.000,00 651.050.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 491.646.000,00 486.890.000,00 728.824.000,00 451.274.000,00 464.217.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 177.520.000,00 17.199.000,00 20.274.000,00 130.596.000,00 84.965.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.049.000,00 9.882.000,00 12.095.000,00 7.732.000,00 7.800.000,00
İhraç Edilen Tahviller 158.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 110.594.000,00 57.815.000,00 119.583.000,00 115.837.000,00 77.325.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.710.000,00 695.000,00 7.284.000,00 3.601.000,00 3.666.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 107.884.000,00 57.120.000,00 112.299.000,00 112.236.000,00 73.659.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.870.000,00 27.636.000,00 12.307.000,00 6.555.000,00 5.569.000,00
Diğer Borçlar 1.434.000,00 1.582.000,00 3.155.000,00 17.202.000,00 1.147.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 15.002.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.434.000,00 1.582.000,00 3.155.000,00 2.200.000,00 1.147.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 183.479.000,00 6.360.000,00 22.296.000,00 19.647.000,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 497.000,00 16.133.000,00 6.521.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.047.000,00 4.979.000,00 9.969.000,00 9.158.000,00 6.385.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.255.000,00 4.187.000,00 9.261.000,00 7.763.000,00 4.990.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 792.000,00 792.000,00 708.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 11.442.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.165.000,00 66.198.000,00 52.696.000,00 43.336.000,00 43.418.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 40.526.000,00 28.260.000,00 32.296.000,00 23.338.000,00 28.477.000,00
Banka Kredileri 14.454.000,00 7.000.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 14.000.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 26.072.000,00 21.260.000,00 21.796.000,00 12.838.000,00 14.477.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 22.781.000,00 37.938.000,00 20.400.000,00 19.998.000,00 14.941.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.781.000,00 37.938.000,00 20.400.000,00 19.998.000,00 14.941.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.079.755.000,00 674.238.000,00 985.237.000,00 803.890.000,00 694.468.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 174.225.000,00 134.301.000,00 153.883.000,00 119.407.000,00 123.757.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 174.225.000,00 134.301.000,00 153.883.000,00 119.407.000,00 123.757.000,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.590.000,00 -6.355.000,00 -236.000,00 -384.000,00 -867.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.590.000,00 -6.355.000,00 -236.000,00 -384.000,00 -867.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.082.000,00 -5.336.000,00 375.000,00 5.133.000,00 7.577.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 373.000,00 -3.881.000,00 1.830.000,00 6.588.000,00 9.032.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.715.000,00 27.715.000,00 27.715.000,00 26.214.000,00 32.787.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 93.068.000,00 55.576.000,00 55.576.000,00 57.077.000,00 65.506.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 37.905.000,00 37.492.000,00 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.253.980.000,00 808.539.000,00 1.139.120.000,00 923.297.000,00 818.225.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi