Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,66
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,68
BIST-100'deki Ağırlığı 8,08
F/K Oranı 13,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 27,72
Piyasa Değeri (USD) 49.762.074,76
Piyasa Değeri (TL) 264.836.250,00
Özsermaye (TL) 218.762.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) 19.965.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü/Ümraniye
Telefon (0216) 3895884
Faks (0216) 3534290
Web http://www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG 13.439.211,18 56,89
Diğer 5.176.628,60 21,91
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC 1.371.219,00 5,80
Toplam 23.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 126.000.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 138.000,98 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 353.904.000,00 250.487.000,00 134.023.000,00 322.397.000,00 297.308.000,00
Satışların Maliyeti (-) -190.514.000,00 -132.830.000,00 -70.213.000,00 -176.818.000,00 -159.050.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 163.390.000,00 117.657.000,00 63.810.000,00 145.579.000,00 138.258.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 163.390.000,00 117.657.000,00 63.810.000,00 145.579.000,00 138.258.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.519.000,00 -14.727.000,00 -6.839.000,00 -23.332.000,00 -16.305.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.978.000,00 -36.028.000,00 -19.584.000,00 -62.326.000,00 -44.914.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.390.000,00 2.412.000,00 3.333.000,00 1.883.000,00 4.669.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.490.000,00 -18.245.000,00 -11.765.000,00 -4.768.000,00 -10.748.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 80.793.000,00 51.069.000,00 28.955.000,00 57.036.000,00 70.960.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 420.000,00 259.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -51.000,00 0,00 0,00 -65.000,00 -62.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -643.000,00 -425.000,00 -296.000,00 -734.000,00 -336.000,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 80.519.000,00 50.903.000,00 28.659.000,00 56.240.000,00 70.564.000,00
Finansman Gelirleri 6.408.000,00 2.691.000,00 607.000,00 2.073.000,00 5.357.000,00
Finansman Giderleri (-) -36.794.000,00 -16.416.000,00 -4.986.000,00 -24.571.000,00 -22.164.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 50.133.000,00 37.178.000,00 24.280.000,00 33.742.000,00 53.757.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.000.000,00 -8.497.000,00 -4.792.000,00 -6.872.000,00 -10.719.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -25.252.000,00 -17.721.000,00 -10.685.000,00 -6.767.000,00 -17.707.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 11.252.000,00 9.224.000,00 5.893.000,00 -105.000,00 6.988.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 36.133.000,00 28.681.000,00 19.488.000,00 26.870.000,00 43.038.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 36.133.000,00 28.681.000,00 19.488.000,00 26.870.000,00 43.038.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 36.133.000,00 28.681.000,00 19.488.000,00 26.870.000,00 43.038.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,53 1,21 0,82 1,14 1,82
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -767.000,00 -290.000,00 -167.000,00 -59.000,00 190.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -983.000,00 -372.000,00 -214.000,00 -74.000,00 237.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 216.000,00 82.000,00 47.000,00 15.000,00 -47.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.000,00 18.000,00 1.000,00 107.000,00 62.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.000,00 18.000,00 1.000,00 107.000,00 62.000,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -770.000,00 -272.000,00 -166.000,00 48.000,00 252.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 35.363.000,00 28.409.000,00 19.322.000,00 26.918.000,00 43.290.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 504.268.000,00 447.688.000,00 352.679.000,00 241.316.000,00 450.361.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 32.683.000,00 4.216.000,00 6.183.000,00 20.327.000,00 37.352.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 302.361.000,00 264.234.000,00 172.448.000,00 75.111.000,00 294.737.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 28.277.000,00 16.956.000,00 20.421.000,00 15.625.000,00 17.185.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 274.084.000,00 247.278.000,00 152.027.000,00 59.486.000,00 277.552.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.896.000,00 2.058.000,00 1.627.000,00 1.316.000,00 1.214.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.896.000,00 2.058.000,00 1.627.000,00 1.316.000,00 1.214.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 135.440.000,00 145.222.000,00 133.188.000,00 113.113.000,00 105.343.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 875.000,00 1.087.000,00 2.644.000,00 958.000,00 756.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 210.000,00 10.891.000,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.013.000,00 30.871.000,00 36.379.000,00 19.600.000,00 10.959.000,00
ARA TOPLAM 504.268.000,00 447.688.000,00 352.679.000,00 241.316.000,00 450.361.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 125.606.000,00 123.810.000,00 120.613.000,00 114.928.000,00 117.029.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.000,00 260.000,00 372.000,00 667.000,00 1.020.000,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 107.700.000,00 108.603.000,00 108.439.000,00 109.575.000,00 104.347.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.216.000,00 4.100.000,00 4.295.000,00 3.122.000,00 3.218.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.976.000,00 9.814.000,00 6.448.000,00 508.000,00 7.539.000,00
Diğer Duran Varlıklar 2.000,00 14.000,00 1.000,00 0,00 62.000,00
TOPLAM VARLIKLAR 629.874.000,00 571.498.000,00 473.292.000,00 356.244.000,00 567.390.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 396.576.000,00 342.561.000,00 229.223.000,00 129.331.000,00 321.732.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 327.887.000,00 270.022.000,00 158.683.000,00 77.939.000,00 231.177.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 29.597.000,00 30.479.000,00 34.751.000,00 26.210.000,00 20.447.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.075.000,00 3.869.000,00 2.892.000,00 977.000,00 1.349.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 28.522.000,00 26.610.000,00 31.859.000,00 25.233.000,00 19.098.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.918.000,00 4.445.000,00 3.366.000,00 4.568.000,00 1.410.000,00
Diğer Borçlar 3.560.000,00 2.903.000,00 3.658.000,00 3.624.000,00 6.469.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.560.000,00 2.903.000,00 3.658.000,00 3.624.000,00 6.469.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.935.000,00 7.099.000,00 0,00 0,00 3.219.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.294.000,00 4.384.000,00 3.057.000,00 1.823.000,00 4.424.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.507.000,00 3.598.000,00 2.313.000,00 1.079.000,00 3.909.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 787.000,00 786.000,00 744.000,00 744.000,00 515.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.613.000,00 13.758.000,00 16.644.000,00 6.189.000,00 45.885.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.536.000,00 17.129.000,00 19.348.000,00 21.514.000,00 23.887.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.229.000,00 9.789.000,00 12.383.000,00 14.809.000,00 17.160.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.307.000,00 7.340.000,00 6.965.000,00 6.705.000,00 6.727.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.307.000,00 7.340.000,00 6.965.000,00 6.705.000,00 6.727.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 411.112.000,00 359.690.000,00 248.571.000,00 150.845.000,00 345.619.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 218.762.000,00 211.808.000,00 224.721.000,00 205.399.000,00 221.771.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.762.000,00 211.808.000,00 224.721.000,00 205.399.000,00 221.771.000,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.843.000,00 -1.366.000,00 -1.243.000,00 -1.076.000,00 -827.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.843.000,00 -1.366.000,00 -1.243.000,00 -1.076.000,00 -827.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -670.000,00 -649.000,00 -666.000,00 -667.000,00 -712.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -670.000,00 -649.000,00 -666.000,00 -667.000,00 -712.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 87.995.000,00 87.995.000,00 85.913.000,00 85.913.000,00 85.913.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 71.938.000,00 71.938.000,00 96.020.000,00 69.150.000,00 69.150.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 36.133.000,00 28.681.000,00 19.488.000,00 26.870.000,00 43.038.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 629.874.000,00 571.498.000,00 473.292.000,00 356.244.000,00 567.390.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi