Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,20
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,90
BIST-100'deki Ağırlığı 4,15
F/K Oranı -49,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,22
Dibe Uzaklık 26,93
Piyasa Değeri (USD) 68.318.047,82
Piyasa Değeri (TL) 584.010.000,00
Özsermaye (TL) 138.296.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) -11.724.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü/Ümraniye
Telefon (0216) 3895884
Faks (0216) 3534290
Web http://www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.439.211,18 56,89
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
DİĞER 6.547.848,00 27,71
Toplam 23.625.000,40 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 208.500.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 138.000,98 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 80.178.000,00 391.147.000,00 350.862.000,00 204.691.000,00 94.124.000,00
Satışların Maliyeti (-) -58.849.000,00 -242.358.000,00 -221.309.000,00 -119.794.000,00 -55.009.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.329.000,00 148.789.000,00 129.553.000,00 84.897.000,00 39.115.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.329.000,00 148.789.000,00 129.553.000,00 84.897.000,00 39.115.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.595.000,00 -35.070.000,00 -25.673.000,00 -17.108.000,00 -8.745.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -18.132.000,00 -74.414.000,00 -58.424.000,00 -36.778.000,00 -18.924.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -528.000,00 -2.176.000,00 -1.207.000,00 -699.000,00 -629.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.126.000,00 5.933.000,00 5.063.000,00 3.654.000,00 1.414.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.259.000,00 -8.262.000,00 -13.361.000,00 -8.126.000,00 -5.518.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.059.000,00 34.800.000,00 35.951.000,00 25.840.000,00 6.713.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 77.000,00 387.000,00 39.000,00 3.000,00 3.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 120.000,00 -164.000,00 1.134.000,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -13.867.000,00 35.022.000,00 37.123.000,00 25.842.000,00 6.715.000,00
Finansman Gelirleri 7.428.000,00 7.530.000,00 4.149.000,00 3.129.000,00 1.616.000,00
Finansman Giderleri (-) -10.257.000,00 -38.827.000,00 -29.542.000,00 -19.715.000,00 -8.199.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -16.696.000,00 3.725.000,00 11.730.000,00 9.256.000,00 132.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.974.000,00 -1.810.000,00 -2.731.000,00 -231.000,00 -215.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -14.103.000,00 -8.664.000,00 -2.324.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.974.000,00 -1.810.000,00 11.372.000,00 8.433.000,00 2.109.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.722.000,00 1.915.000,00 8.999.000,00 9.025.000,00 -83.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -13.722.000,00 1.915.000,00 8.999.000,00 9.025.000,00 -83.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -13.722.000,00 1.915.000,00 8.999.000,00 9.025.000,00 -83.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,58 0,08 0,38 0,38 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -93.000,00 335.000,00 -26.000,00 -56.000,00 -91.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -116.000,00 419.000,00 -33.000,00 -72.000,00 -116.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23.000,00 -84.000,00 7.000,00 16.000,00 25.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.722.000,00 -5.078.000,00 -662.000,00 716.000,00 2.993.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -120.000,00 -326.000,00 -255.000,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -1.710.000,00 1.209.000,00 114.000,00 -202.000,00 -844.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.629.000,00 -4.743.000,00 -688.000,00 660.000,00 2.902.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -7.093.000,00 -2.828.000,00 8.311.000,00 9.685.000,00 2.819.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 393.492.000,00 513.831.000,00 509.422.000,00 420.411.000,00 390.048.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.020.000,00 279.347.000,00 29.617.000,00 5.368.000,00 97.346.000,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 120.563.000,00 59.496.000,00 329.143.000,00 224.551.000,00 133.763.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.857.000,00 13.584.000,00 18.222.000,00 12.675.000,00 16.531.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.706.000,00 45.912.000,00 310.921.000,00 211.876.000,00 117.232.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.377.000,00 560.000,00 603.000,00 635.000,00 451.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.377.000,00 560.000,00 603.000,00 635.000,00 451.000,00
Türev Araçlar 1.322.000,00 0,00 144.000,00 2.288.000,00 5.206.000,00
Stoklar 176.121.000,00 139.751.000,00 137.079.000,00 161.458.000,00 123.913.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.521.000,00 535.000,00 1.504.000,00 3.651.000,00 3.950.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.578.000,00 14.283.000,00 0,00 0,00 7.831.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.990.000,00 19.859.000,00 11.332.000,00 22.460.000,00 17.588.000,00
ARA TOPLAM 393.492.000,00 513.831.000,00 509.422.000,00 420.411.000,00 390.048.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 119.375.000,00 120.588.000,00 132.054.000,00 130.606.000,00 124.969.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 1.369.000,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 99.992.000,00 100.774.000,00 100.058.000,00 102.032.000,00 103.751.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.533.000,00 7.988.000,00 7.009.000,00 7.288.000,00 7.515.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.254.000,00 3.966.000,00 16.144.000,00 12.898.000,00 5.941.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 512.867.000,00 634.419.000,00 641.476.000,00 551.017.000,00 515.017.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 338.377.000,00 409.440.000,00 400.536.000,00 346.115.000,00 300.482.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.981.000,00 309.336.000,00 305.896.000,00 261.404.000,00 247.718.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.214.000,00 15.245.000,00 12.754.000,00 13.486.000,00 11.963.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.817.000,00 3.617.000,00 2.715.000,00 3.447.000,00 4.146.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.433.000,00 38.336.000,00 44.719.000,00 39.973.000,00 26.543.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.922.000,00 1.690.000,00 520.000,00 579.000,00 827.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.511.000,00 36.646.000,00 44.199.000,00 39.394.000,00 25.716.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.489.000,00 6.514.000,00 3.779.000,00 3.627.000,00 2.866.000,00
Diğer Borçlar 767.000,00 17.407.000,00 19.360.000,00 17.839.000,00 2.977.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 15.002.000,00 15.002.000,00 15.002.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 767.000,00 2.405.000,00 4.358.000,00 2.837.000,00 2.977.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.432.000,00 1.538.000,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.943.000,00 4.045.000,00 7.542.000,00 6.618.000,00 5.217.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.711.000,00 1.468.000,00 4.705.000,00 3.781.000,00 2.380.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.232.000,00 2.577.000,00 2.837.000,00 2.837.000,00 2.837.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.550.000,00 13.916.000,00 1.054.000,00 1.630.000,00 3.198.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.194.000,00 79.590.000,00 84.412.000,00 47.000.000,00 48.497.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 25.990.000,00 69.673.000,00 74.929.000,00 37.699.000,00 39.752.000,00
Banka Kredileri 24.274.000,00 67.071.000,00 70.651.000,00 33.448.000,00 35.670.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.716.000,00 2.602.000,00 4.278.000,00 4.251.000,00 4.082.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.000,00 9.726.000,00 9.483.000,00 9.301.000,00 8.745.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.013.000,00 9.726.000,00 9.483.000,00 9.301.000,00 8.745.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 374.571.000,00 489.030.000,00 484.948.000,00 393.115.000,00 348.979.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 138.296.000,00 145.389.000,00 156.528.000,00 157.902.000,00 166.038.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.296.000,00 145.389.000,00 156.528.000,00 157.902.000,00 166.038.000,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -767.000,00 -674.000,00 -1.035.000,00 -1.065.000,00 -1.100.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -767.000,00 -674.000,00 -1.035.000,00 -1.065.000,00 -1.100.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.583.000,00 -5.139.000,00 -723.000,00 655.000,00 2.932.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.575.000,00 -1.455.000,00 -1.384.000,00 -1.129.000,00 -1.129.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.158.000,00 -3.684.000,00 661.000,00 1.784.000,00 4.061.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 31.055.000,00 68.746.000,00 68.751.000,00 68.751.000,00 68.751.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 94.938.000,00 55.332.000,00 55.327.000,00 55.327.000,00 70.329.000,00
Net Dönem Karı/Zararı -13.722.000,00 1.915.000,00 8.999.000,00 9.025.000,00 -83.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 512.867.000,00 634.419.000,00 641.476.000,00 551.017.000,00 515.017.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi