Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,68
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 17,98
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,98
Dibe Uzaklık 27,72
Piyasa Değeri (USD) 114.980.107,37
Piyasa Değeri (TL) 421.942.500,00
Özsermaye (TL) 212.767.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) 23.464.594,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü/Ümraniye
Telefon (0216) 3895884
Faks (0216) 3534290
Web http://www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG 13.439.211,18 56,89
Diğer 5.176.628,60 21,91
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC 1.371.219,00 5,80
Toplam 23.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 126.000.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 138.000,98 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 221.651.000,00 124.898.000,00 272.288.257,00 258.745.785,00 198.178.769,00
Satışların Maliyeti (-) -119.556.000,00 -66.333.000,00 -142.850.718,00 -133.711.149,00 -103.838.699,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 102.095.000,00 58.565.000,00 129.437.539,00 125.034.636,00 94.340.070,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 102.095.000,00 58.565.000,00 129.437.539,00 125.034.636,00 94.340.070,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.751.000,00 -5.848.000,00 -21.347.711,00 -16.115.084,00 -11.149.312,00
Pazarlama Giderleri (-) -29.309.000,00 -15.174.000,00 -53.127.543,00 -39.977.274,00 -27.587.454,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.558.000,00 2.041.000,00 3.982.499,00 2.615.240,00 1.813.987,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.480.000,00 -9.026.000,00 -6.472.120,00 -7.997.419,00 -10.109.789,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 52.113.000,00 30.558.000,00 52.472.664,00 63.560.099,00 47.307.502,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.000,00 0,00 17.200,00 12.581,00 3.678,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.000,00 -17.000,00 -144.791,00 -8.552,00 -8.552,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -280.000,00 -66.000,00 161.163,00 208.331,00 101.964,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 51.817.000,00 30.475.000,00 52.506.236,00 63.772.459,00 47.404.592,00
Finansman Gelirleri 3.211.000,00 2.502.000,00 1.659.073,00 4.290.500,00 3.650.178,00
Finansman Giderleri (-) -12.427.000,00 -5.669.000,00 -25.598.135,00 -21.905.041,00 -13.924.206,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 42.601.000,00 27.308.000,00 28.567.174,00 46.157.918,00 37.130.564,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -8.486.000,00 -5.409.000,00 -9.710.481,00 -9.427.847,00 -7.623.465,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.481.000,00 -9.084.000,00 -8.804.259,00 -14.568.055,00 -12.471.595,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.995.000,00 3.675.000,00 -906.222,00 5.140.208,00 4.848.130,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00 36.730.071,00 29.507.099,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00 36.730.071,00 29.507.099,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00 36.730.071,00 29.507.099,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,44 0,93 0,80 1,55 1,25
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 146.000,00 293.000,00 -241.716,00 92.421,00 181.074,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 182.000,00 293.000,00 -241.716,00 92.421,00 181.074,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 25.000,00 121.000,00 1.132.790,00 870.660,00 579.600,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 25.000,00 121.000,00 1.132.790,00 870.660,00 579.600,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 171.000,00 414.000,00 891.074,00 963.081,00 760.674,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 34.286.000,00 22.313.000,00 19.747.767,00 37.693.152,00 30.267.773,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 407.757.000,00 380.220.000,00 201.354.703,00 425.922.146,00 371.942.618,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.211.000,00 4.974.000,00 11.045.858,00 1.173.752,00 432.477,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 278.446.000,00 250.638.000,00 57.492.529,00 310.748.133,00 248.645.326,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 11.923.000,00 11.721.000,00 7.307.276,00 10.237.688,00 5.423.845,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 266.523.000,00 238.917.000,00 50.185.253,00 300.510.445,00 243.221.481,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.136.000,00 960.000,00 798.754,00 981.044,00 974.079,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.136.000,00 960.000,00 798.754,00 981.044,00 974.079,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 111.348.000,00 105.194.000,00 107.830.441,00 101.905.874,00 109.174.659,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.217.000,00 1.117.000,00 592.227,00 677.895,00 1.116.820,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 224.000,00 9.260.091,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.399.000,00 17.113.000,00 14.334.803,00 10.435.448,00 11.599.257,00
ARA TOPLAM 407.757.000,00 380.220.000,00 201.354.703,00 425.922.146,00 371.942.618,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 117.271.000,00 116.284.000,00 114.644.936,00 119.258.411,00 119.501.954,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.039.000,00 1.349.000,00 1.293.953,00 1.078.991,00 681.564,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 105.266.000,00 106.197.000,00 107.898.558,00 107.567.945,00 108.664.352,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.488.000,00 3.784.000,00 4.171.950,00 3.517.551,00 3.365.115,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.557.000,00 4.200.000,00 597.986,00 6.560.882,00 6.246.641,00
Diğer Duran Varlıklar 63.000,00 63.000,00 62.477,00 63.305,00 60.703,00
TOPLAM VARLIKLAR 525.028.000,00 496.504.000,00 315.999.639,00 545.180.557,00 491.444.572,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 286.040.000,00 250.282.000,00 90.117.971,00 293.522.752,00 247.383.499,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.035.000,00 102.423.000,00 54.479.778,00 195.263.970,00 165.385.876,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.474.000,00 23.044.000,00 12.707.923,00 20.094.067,00 16.062.686,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.170.000,00 1.637.000,00 372.421,00 364.087,00 394.484,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.304.000,00 21.407.000,00 12.335.502,00 19.729.980,00 15.668.202,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.160.000,00 1.709.000,00 926.056,00 1.250.650,00 534.876,00
Diğer Borçlar 5.846.000,00 5.741.000,00 7.668.528,00 1.551.645,00 1.600.376,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.846.000,00 5.741.000,00 7.668.528,00 1.551.645,00 1.600.376,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.392.000,00 0,00 0,00 2.094.228,00 6.151.831,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.785.000,00 2.729.000,00 1.844.701,00 4.182.631,00 3.695.567,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.270.000,00 2.214.000,00 1.404.091,00 4.061.317,00 3.574.253,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 515.000,00 515.000,00 440.610,00 121.314,00 121.314,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52.915.000,00 106.463.000,00 4.570.404,00 69.085.561,00 53.952.287,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.221.000,00 28.418.000,00 30.391.034,00 38.221.786,00 38.050.433,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.439.000,00 21.647.000,00 23.787.192,00 31.707.773,00 31.707.773,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.782.000,00 6.771.000,00 6.603.842,00 6.514.013,00 6.342.660,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.782.000,00 6.771.000,00 6.603.842,00 6.514.013,00 6.342.660,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 312.261.000,00 278.700.000,00 120.509.005,00 331.744.538,00 285.433.932,00
Ö Z K A Y N A K L A R 212.767.000,00 217.804.000,00 195.490.634,00 213.436.019,00 206.010.640,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 212.767.000,00 217.804.000,00 195.490.634,00 213.436.019,00 206.010.640,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.331,00 1.584.331,00 1.584.331,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -871.000,00 -724.000,00 -1.017.110,00 -682.973,00 -594.320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -871.000,00 -724.000,00 -1.017.110,00 -682.973,00 -594.320,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -749.000,00 -653.000,00 -774.165,00 -1.036.295,00 -1.327.355,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -749.000,00 -653.000,00 -774.165,00 -1.036.295,00 -1.327.355,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.913.000,00 84.330.000,00 84.329.947,00 84.329.947,00 84.329.947,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.150.000,00 87.743.000,00 68.885.938,00 68.885.938,00 68.885.938,00
Net Dönem Karı/Zararı 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00 36.730.071,00 29.507.099,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 525.028.000,00 496.504.000,00 315.999.639,00 545.180.557,00 491.444.572,00