Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,68
BIST-100'deki Ağırlığı 8,23
F/K Oranı 15,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,98
Dibe Uzaklık 27,72
Piyasa Değeri (USD) 103.640.885,03
Piyasa Değeri (TL) 406.350.000,00
Özsermaye (TL) 205.399.000,00
Sermaye (TL) 23.625.000,00
Net Kar (TL) 26.870.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü/Ümraniye
Telefon (0216) 3895884
Faks (0216) 3534290
Web http://www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG 13.439.211,18 56,89
Diğer 5.176.628,60 21,91
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
SOMERSET EMERGING MARKETS SMALL CAPFUND LLC 1.371.219,00 5,80
Toplam 23.625.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 126.000.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 138.000,98 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 322.397.000,00 297.308.000,00 221.651.000,00 124.898.000,00 272.288.257,00
Satışların Maliyeti (-) -176.818.000,00 -159.050.000,00 -119.556.000,00 -66.333.000,00 -142.850.718,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 145.579.000,00 138.258.000,00 102.095.000,00 58.565.000,00 129.437.539,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 145.579.000,00 138.258.000,00 102.095.000,00 58.565.000,00 129.437.539,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.332.000,00 -16.305.000,00 -10.751.000,00 -5.848.000,00 -21.347.711,00
Pazarlama Giderleri (-) -62.326.000,00 -44.914.000,00 -29.309.000,00 -15.174.000,00 -53.127.543,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.883.000,00 4.669.000,00 2.558.000,00 2.041.000,00 3.982.499,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.768.000,00 -10.748.000,00 -12.480.000,00 -9.026.000,00 -6.472.120,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 57.036.000,00 70.960.000,00 52.113.000,00 30.558.000,00 52.472.664,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 17.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -65.000,00 -62.000,00 -18.000,00 -17.000,00 -144.791,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -734.000,00 -336.000,00 -280.000,00 -66.000,00 161.163,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 56.240.000,00 70.564.000,00 51.817.000,00 30.475.000,00 52.506.236,00
Finansman Gelirleri 2.073.000,00 5.357.000,00 3.211.000,00 2.502.000,00 1.659.073,00
Finansman Giderleri (-) -24.571.000,00 -22.164.000,00 -12.427.000,00 -5.669.000,00 -25.598.135,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 33.742.000,00 53.757.000,00 42.601.000,00 27.308.000,00 28.567.174,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.872.000,00 -10.719.000,00 -8.486.000,00 -5.409.000,00 -9.710.481,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.767.000,00 -17.707.000,00 -14.481.000,00 -9.084.000,00 -8.804.259,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -105.000,00 6.988.000,00 5.995.000,00 3.675.000,00 -906.222,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 26.870.000,00 43.038.000,00 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 26.870.000,00 43.038.000,00 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 26.870.000,00 43.038.000,00 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,14 1,82 1,44 0,93 0,80
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -59.000,00 190.000,00 146.000,00 293.000,00 -241.716,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -74.000,00 237.000,00 182.000,00 293.000,00 -241.716,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 15.000,00 -47.000,00 -36.000,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 107.000,00 62.000,00 25.000,00 121.000,00 1.132.790,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 107.000,00 62.000,00 25.000,00 121.000,00 1.132.790,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 48.000,00 252.000,00 171.000,00 414.000,00 891.074,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 26.918.000,00 43.290.000,00 34.286.000,00 22.313.000,00 19.747.767,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 241.316.000,00 450.361.000,00 407.757.000,00 380.220.000,00 201.354.703,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.327.000,00 37.352.000,00 4.211.000,00 4.974.000,00 11.045.858,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 75.111.000,00 294.737.000,00 278.446.000,00 250.638.000,00 57.492.529,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 15.625.000,00 17.185.000,00 11.923.000,00 11.721.000,00 7.307.276,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.486.000,00 277.552.000,00 266.523.000,00 238.917.000,00 50.185.253,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.316.000,00 1.214.000,00 1.136.000,00 960.000,00 798.754,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.316.000,00 1.214.000,00 1.136.000,00 960.000,00 798.754,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 113.113.000,00 105.343.000,00 111.348.000,00 105.194.000,00 107.830.441,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 958.000,00 756.000,00 1.217.000,00 1.117.000,00 592.227,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.891.000,00 0,00 0,00 224.000,00 9.260.091,00
Diğer Dönen Varlıklar 19.600.000,00 10.959.000,00 11.399.000,00 17.113.000,00 14.334.803,00
ARA TOPLAM 241.316.000,00 450.361.000,00 407.757.000,00 380.220.000,00 201.354.703,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 114.928.000,00 117.029.000,00 117.271.000,00 116.284.000,00 114.644.936,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 667.000,00 1.020.000,00 1.039.000,00 1.349.000,00 1.293.953,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 109.575.000,00 104.347.000,00 105.266.000,00 106.197.000,00 107.898.558,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.122.000,00 3.218.000,00 3.488.000,00 3.784.000,00 4.171.950,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 508.000,00 7.539.000,00 6.557.000,00 4.200.000,00 597.986,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 62.000,00 63.000,00 63.000,00 62.477,00
TOPLAM VARLIKLAR 356.244.000,00 567.390.000,00 525.028.000,00 496.504.000,00 315.999.639,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.331.000,00 321.732.000,00 286.040.000,00 250.282.000,00 90.117.971,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.939.000,00 231.177.000,00 189.035.000,00 102.423.000,00 54.479.778,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 26.210.000,00 20.447.000,00 19.474.000,00 23.044.000,00 12.707.923,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 977.000,00 1.349.000,00 1.170.000,00 1.637.000,00 372.421,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.233.000,00 19.098.000,00 18.304.000,00 21.407.000,00 12.335.502,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.568.000,00 1.410.000,00 1.160.000,00 1.709.000,00 926.056,00
Diğer Borçlar 3.624.000,00 6.469.000,00 5.846.000,00 5.741.000,00 7.668.528,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.624.000,00 6.469.000,00 5.846.000,00 5.741.000,00 7.668.528,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.219.000,00 5.392.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.823.000,00 4.424.000,00 3.785.000,00 2.729.000,00 1.844.701,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.079.000,00 3.909.000,00 3.270.000,00 2.214.000,00 1.404.091,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 744.000,00 515.000,00 515.000,00 515.000,00 440.610,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.189.000,00 45.885.000,00 52.915.000,00 106.463.000,00 4.570.404,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.514.000,00 23.887.000,00 26.221.000,00 28.418.000,00 30.391.034,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.809.000,00 17.160.000,00 19.439.000,00 21.647.000,00 23.787.192,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.705.000,00 6.727.000,00 6.782.000,00 6.771.000,00 6.603.842,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.705.000,00 6.727.000,00 6.782.000,00 6.771.000,00 6.603.842,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.845.000,00 345.619.000,00 312.261.000,00 278.700.000,00 120.509.005,00
Ö Z K A Y N A K L A R 205.399.000,00 221.771.000,00 212.767.000,00 217.804.000,00 195.490.634,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 205.399.000,00 221.771.000,00 212.767.000,00 217.804.000,00 195.490.634,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.331,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.076.000,00 -827.000,00 -871.000,00 -724.000,00 -1.017.110,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.076.000,00 -827.000,00 -871.000,00 -724.000,00 -1.017.110,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -667.000,00 -712.000,00 -749.000,00 -653.000,00 -774.165,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -667.000,00 -712.000,00 -749.000,00 -653.000,00 -774.165,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 85.913.000,00 85.913.000,00 85.913.000,00 84.330.000,00 84.329.947,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.150.000,00 69.150.000,00 69.150.000,00 87.743.000,00 68.885.938,00
Net Dönem Karı/Zararı 26.870.000,00 43.038.000,00 34.115.000,00 21.899.000,00 18.856.693,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 356.244.000,00 567.390.000,00 525.028.000,00 496.504.000,00 315.999.639,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi