Geri Dön

ADEL | Adel Kalemcilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ADEL
Sektör Her nevi kalem-lata kalem-tahta
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü / Ümraniye
Telefon 08506777000
Faks 08502027211
Web www.adel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 13.439.211,18 56,89
EKAN KÖSE 1.906.452,00 8,07
FABER-CASTELL AKTIENGESELLSCHAFT 3.637.941,22 15,40
TOPLAM 23.625.000,00 100,00
DİĞER 4.641.395,60 19,64
Toplam 47.250.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
LLC Faber Castell Anadolu 208.500.000,00 50,00
Ülkü Kırtasiye Ticaret ve Sanayi A.Ş. 138.000,98 7,67
Tarih Açıklama Katsayı
28.09.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.09.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
21.03.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
31.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
31.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
31.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
31.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
18.03.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
30.05.2003 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
25.06.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
01.11.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
31.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
31.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 708.413.000,00 292.716.000,00 123.864.000,00 486.155.000,00 344.464.000,00
Satışların Maliyeti (-) -446.765.000,00 -167.080.000,00 -60.374.000,00 -332.290.000,00 -229.712.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 261.648.000,00 125.636.000,00 63.490.000,00 153.865.000,00 114.752.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 261.648.000,00 125.636.000,00 63.490.000,00 153.865.000,00 114.752.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -47.214.000,00 -28.850.000,00 -13.574.000,00 -39.383.000,00 -28.876.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -96.766.000,00 -54.854.000,00 -28.016.000,00 -73.567.000,00 -54.163.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.025.000,00 -1.176.000,00 -658.000,00 -1.334.000,00 -1.104.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 14.002.000,00 9.227.000,00 6.339.000,00 4.066.000,00 3.750.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.162.000,00 -13.183.000,00 -9.623.000,00 -6.497.000,00 -10.537.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 119.483.000,00 36.800.000,00 17.958.000,00 37.150.000,00 23.822.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 245.000,00 52.000,00 0,00 627.000,00 627.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -68.000,00 -54.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 119.660.000,00 36.798.000,00 17.958.000,00 37.772.000,00 24.444.000,00
Finansman Gelirleri 41.196.000,00 32.346.000,00 13.338.000,00 13.917.000,00 12.815.000,00
Finansman Giderleri (-) -119.643.000,00 -70.755.000,00 -33.727.000,00 -65.465.000,00 -42.486.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 41.213.000,00 -1.611.000,00 -2.431.000,00 -13.776.000,00 -5.227.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.031.000,00 7.769.000,00 -4.024.000,00 1.078.000,00 8.183.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -27.640.000,00 -11.418.000,00 -2.728.000,00 -43.000,00 -4.005.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.671.000,00 19.187.000,00 -1.296.000,00 1.121.000,00 12.188.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00 -12.698.000,00 2.956.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00 -12.698.000,00 2.956.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00 -12.698.000,00 2.956.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,92 0,26 -0,27 -0,54 0,13
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 318.000,00 170.000,00 -313.000,00 120.000,00 -44.000,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 397.000,00 212.000,00 -391.000,00 150.000,00 -55.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -79.000,00 -42.000,00 78.000,00 -30.000,00 11.000,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -7.942.000,00 -3.184.000,00 -740.000,00 13.456.000,00 3.881.000,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 2.372.000,00 951.000,00 32.000,00 -3.836.000,00 -983.000,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.624.000,00 -3.014.000,00 -1.053.000,00 13.576.000,00 3.837.000,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 37.620.000,00 3.144.000,00 -7.508.000,00 878.000,00 6.793.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 951.752.000,00 765.580.000,00 682.207.000,00 592.411.000,00 484.655.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 47.934.000,00 73.481.000,00 338.364.000,00 342.560.000,00 9.284.000,00
Finansal Yatırımlar 31.875.000,00 50.459.000,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 593.351.000,00 270.989.000,00 117.703.000,00 92.569.000,00 283.308.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.956.000,00 14.446.000,00 17.117.000,00 18.468.000,00 21.112.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 567.395.000,00 256.543.000,00 100.586.000,00 74.101.000,00 262.196.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.884.000,00 1.830.000,00 655.000,00 2.108.000,00 1.054.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.884.000,00 1.830.000,00 655.000,00 2.108.000,00 1.054.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 10.780.000,00 12.505.000,00 49.000,00
Stoklar 238.090.000,00 293.175.000,00 176.770.000,00 113.968.000,00 173.084.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.341.000,00 49.907.000,00 2.820.000,00 2.941.000,00 1.422.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 2.608.000,00 4.704.000,00 462.000,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.277.000,00 25.739.000,00 32.507.000,00 21.056.000,00 15.992.000,00
ARA TOPLAM 951.752.000,00 765.580.000,00 682.207.000,00 592.411.000,00 484.655.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 187.368.000,00 157.717.000,00 136.018.000,00 115.846.000,00 127.764.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 106.667.000,00 104.444.000,00 101.313.000,00 99.115.000,00 99.902.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.925.000,00 10.207.000,00 10.798.000,00 11.749.000,00 7.354.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.185.000,00 21.317.000,00 35.000,00 1.221.000,00 15.182.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.139.120.000,00 923.297.000,00 818.225.000,00 708.257.000,00 612.419.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 932.541.000,00 760.554.000,00 651.050.000,00 548.312.000,00 444.980.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 728.824.000,00 451.274.000,00 464.217.000,00 303.390.000,00 317.130.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.274.000,00 130.596.000,00 84.965.000,00 195.192.000,00 58.220.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.095.000,00 7.732.000,00 7.800.000,00 2.853.000,00 2.991.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 119.583.000,00 115.837.000,00 77.325.000,00 35.895.000,00 41.754.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.284.000,00 3.601.000,00 3.666.000,00 982.000,00 1.414.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 112.299.000,00 112.236.000,00 73.659.000,00 34.913.000,00 40.340.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.307.000,00 6.555.000,00 5.569.000,00 6.714.000,00 4.850.000,00
Diğer Borçlar 3.155.000,00 17.202.000,00 1.147.000,00 1.331.000,00 5.258.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 15.002.000,00 0,00 0,00 4.158.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.155.000,00 2.200.000,00 1.147.000,00 1.331.000,00 1.100.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 22.296.000,00 19.647.000,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.133.000,00 6.521.000,00 0,00 0,00 4.005.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.969.000,00 9.158.000,00 6.385.000,00 3.316.000,00 7.743.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.261.000,00 7.763.000,00 4.990.000,00 1.870.000,00 5.857.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 708.000,00 1.395.000,00 1.395.000,00 1.446.000,00 1.886.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 11.442.000,00 2.474.000,00 6.020.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.696.000,00 43.336.000,00 43.418.000,00 28.680.000,00 30.259.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 32.296.000,00 23.338.000,00 28.477.000,00 14.107.000,00 18.653.000,00
Banka Kredileri 10.500.000,00 10.500.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 17.897.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.796.000,00 12.838.000,00 14.477.000,00 107.000,00 756.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.400.000,00 19.998.000,00 14.941.000,00 14.573.000,00 11.415.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 20.400.000,00 19.998.000,00 14.941.000,00 14.573.000,00 11.415.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 985.237.000,00 803.890.000,00 694.468.000,00 576.992.000,00 475.239.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 153.883.000,00 119.407.000,00 123.757.000,00 131.265.000,00 137.180.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 153.883.000,00 119.407.000,00 123.757.000,00 131.265.000,00 137.180.000,00
Ödenmiş Sermaye 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00 23.625.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00 1.584.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -236.000,00 -384.000,00 -867.000,00 -554.000,00 -718.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -236.000,00 -384.000,00 -867.000,00 -554.000,00 -718.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 375.000,00 5.133.000,00 7.577.000,00 8.317.000,00 -1.258.000,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00 -1.455.000,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.830.000,00 6.588.000,00 9.032.000,00 9.772.000,00 197.000,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.715.000,00 26.214.000,00 32.787.000,00 32.555.000,00 32.555.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 55.576.000,00 57.077.000,00 65.506.000,00 78.436.000,00 78.436.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 45.244.000,00 6.158.000,00 -6.455.000,00 -12.698.000,00 2.956.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.139.120.000,00 923.297.000,00 818.225.000,00 708.257.000,00 612.419.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi