Geri Dön

ACSEL | Acipayam Seluloz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ACSEL
Sektör Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Adres Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli
Telefon 0258 518 11 22
Faks 0258 518 11 23
Web www.aciselsan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 10.721.700,00 100,00
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 5.439.432,65 50,73
DİĞER 5.282.267,35 49,27
Toplam 21.443.400,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 1.260,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
06.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
04.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,89
06.04.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 446.628.916,00 249.329.943,00 157.804.294,00 78.487.560,00 328.584.500,00
Satışların Maliyeti (-) -400.665.971,00 -203.775.164,00 -129.910.141,00 -65.930.503,00 -256.636.920,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 45.962.945,00 45.554.779,00 27.894.153,00 12.557.057,00 71.947.580,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 45.962.945,00 45.554.779,00 27.894.153,00 12.557.057,00 71.947.580,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.839.344,00 -10.769.943,00 -6.467.834,00 -4.272.569,00 -8.769.087,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.560.800,00 -4.641.552,00 -2.690.545,00 -1.288.610,00 -6.219.370,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 45.909.886,00 27.596.227,00 21.704.478,00 1.391.290,00 15.487.216,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.797.600,00 -6.261.429,00 -3.838.538,00 -147.749,00 -3.099.461,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 46.675.087,00 51.478.082,00 36.601.714,00 8.239.419,00 69.346.878,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 584.384,00 267.553,00 1.239.162,00 41.836.027,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.207.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 36.467.529,00 52.062.466,00 36.869.267,00 9.478.581,00 111.182.905,00
Finansman Giderleri (-) -29.147.941,00 -8.493.018,00 -6.707.136,00 -2.579.594,00 -3.988.733,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.844.671,00 43.569.448,00 30.162.131,00 6.898.987,00 107.194.172,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 25.940.744,00 10.454.282,00 -5.949.909,00 -1.103.521,00 -18.109.315,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.800.029,00 -6.186.870,00 -1.191.399,00 -14.633.073,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 25.940.744,00 13.254.311,00 236.961,00 87.878,00 -3.476.242,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.785.415,00 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 35.785.415,00 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.785.415,00 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,34 5,04 2,26 0,54 8,31
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.082.799,00 0,00 0,00 0,00 9.320.370,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 836.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 13.552.617,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -138.778,00 0,00 0,00 0,00 -3.071.030,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.780.866,00 0,00 0,00 0,00 -1.161.217,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.082.799,00 0,00 0,00 0,00 9.320.370,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 34.702.616,00 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 98.405.227,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 191.965.387,00 148.634.393,00 150.672.844,00 117.591.511,00 115.113.030,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 274.216,00 20.388.807,00 12.429.792,00 2.761.100,00 2.535.501,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 73.393.487,00 53.711.900,00 64.044.963,00 41.047.992,00 26.342.678,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.393.487,00 53.711.900,00 64.044.963,00 41.047.992,00 26.342.678,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.535.727,00 2.853.244,00 4.256.084,00 4.448.833,00 2.622.585,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.535.727,00 2.853.244,00 4.256.084,00 4.448.833,00 2.622.585,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 92.383.212,00 61.326.867,00 67.531.381,00 67.325.634,00 77.994.614,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.363.403,00 412.105,00 527.239,00 101.519,00 2.867.675,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.815.467,00 3.015.438,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.199.875,00 6.926.032,00 1.883.385,00 1.906.433,00 2.749.977,00
ARA TOPLAM 191.965.387,00 148.634.393,00 150.672.844,00 117.591.511,00 115.113.030,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 370.906.416,00 232.451.812,00 197.290.102,00 176.188.477,00 155.086.162,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 110.680.000,00 73.389.000,00 73.389.000,00 73.389.000,00 73.389.000,00
Maddi Duran Varlıklar 254.584.680,00 139.026.898,00 96.824.389,00 41.615.399,00 38.147.065,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.905,00 106.763,00 107.776,00 102.394,00 112.368,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.116.480,00 2.402.171,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 91,00 96,00 96,00 96,00 96,00
TOPLAM VARLIKLAR 562.871.803,00 381.086.205,00 347.962.946,00 293.779.988,00 270.199.192,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.651.809,00 116.981.815,00 102.379.818,00 86.225.165,00 49.082.557,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 72.755.845,00 83.159.365,00 60.504.478,00 37.567.475,00 25.599.587,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 61.152.379,00 17.970.742,00 25.465.750,00 21.002.584,00 18.549.340,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.647.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.505.187,00 17.970.742,00 25.465.750,00 21.002.584,00 18.549.340,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 769.046,00 754.984,00 1.562.012,00 2.330.083,00 326.964,00
Diğer Borçlar 40.096.467,00 11.832.680,00 6.399.453,00 20.394.385,00 49.072,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.032.550,00 11.768.762,00 6.350.381,00 20.345.313,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.917,00 63.918,00 49.072,00 49.072,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.820.921,00 1.502.353,00 1.787.188,00 1.530.708,00 2.476.638,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 5.037.268,00 1.191.399,00 405.325,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.057.151,00 1.332.191,00 1.038.301,00 955.886,00 650.247,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.519.647,00 1.332.191,00 1.038.301,00 955.886,00 650.247,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 537.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 429.500,00 585.368,00 1.252.645,00 1.025.384,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.298.499,00 26.029.879,00 34.091.636,00 33.687.540,00 33.846.365,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 18.070.589,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.227.910,00 6.829.879,00 6.057.517,00 0,00 5.575.285,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.227.910,00 6.829.879,00 6.057.517,00 0,00 5.575.285,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 8.834.119,00 0,00 9.071.080,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 202.950.308,00 143.011.694,00 136.471.454,00 119.912.705,00 82.928.922,00
Ö Z K A Y N A K L A R 359.921.495,00 238.074.511,00 211.491.492,00 173.867.283,00 187.270.270,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 359.921.495,00 238.074.511,00 211.491.492,00 173.867.283,00 187.270.270,00
Ödenmiş Sermaye 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00
Sermaye Düzeltme Farkları 68.464.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.070.136,00 24.181.598,00 25.962.658,00 25.962.658,00 25.962.658,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.070.136,00 24.181.598,00 25.962.658,00 25.962.658,00 25.962.658,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.159.203,00 -2.303.272,00 -2.456.824,00 -2.456.824,00 -2.456.824,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.845.861,00 2.494.408,00 2.387.191,00 2.387.191,00 2.387.191,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 234.034.135,00 146.653.075,00 148.207.721,00 148.198.721,00 59.113.864,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.785.415,00 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 562.871.803,00 381.086.205,00 347.962.946,00 293.779.988,00 270.199.192,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi