Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,76
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı 15,04
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,19
Dibe Uzaklık 80,06
Piyasa Değeri (USD) 6.785.969,31
Piyasa Değeri (TL) 27.661.986,00
Özsermaye (TL) 23.186.050,00
Sermaye (TL) 10.721.700,00
Net Kar (TL) 1.839.175,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ACSEL
Sektör Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Adres Acıselsan Cad. No:1 Acıpayam-DENİZLİ
Telefon 0258 5181122
Faks 0258 5181123
Web http://www.aciselsan.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
UBS AG LONDON BRANCH 862.200,00 8,04
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 4.675.839,65 43,61
DİĞER 5.183.660,35 48,35
Toplam 10.721.700,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 1.260,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,89
06.04.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 21.164.595,00 15.099.430,00 9.609.362,00 4.146.888,00 14.445.519,00
Satışların Maliyeti (-) -17.530.256,00 -12.423.722,00 -7.808.407,00 -3.321.095,00 -12.135.848,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.634.339,00 2.675.708,00 1.800.955,00 825.793,00 2.309.671,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.634.339,00 2.675.708,00 1.800.955,00 825.793,00 2.309.671,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.063.540,00 -795.915,00 -558.216,00 -325.827,00 -961.319,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.773.652,00 -1.272.870,00 -803.218,00 -340.160,00 -1.083.452,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 703.224,00 275.201,00 129.128,00 102.771,00 673.710,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -205.074,00 -153.346,00 -129.436,00 -28.171,00 -162.238,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.295.297,00 728.778,00 439.213,00 234.406,00 776.372,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.027.668,00 222.954,00 134.852,00 57.006,00 107.776,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.322.965,00 951.732,00 574.065,00 291.412,00 884.148,00
Finansman Giderleri (-) -182.033,00 -333.596,00 -51.357,00 -8.826,00 -30.594,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.140.932,00 618.136,00 522.708,00 282.586,00 853.554,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -301.757,00 -180.506,00 -119.565,00 -57.227,00 -165.323,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -401.442,00 -189.745,00 -117.190,00 -68.453,00 -220.235,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 99.685,00 9.239,00 -2.375,00 11.226,00 54.912,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.839.175,00 437.630,00 403.143,00 225.359,00 688.231,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.839.175,00 437.630,00 403.143,00 225.359,00 688.231,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.839.175,00 437.630,00 403.143,00 225.359,00 688.231,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,17 0,04 0,04 0,02 0,06
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -144.395,00 0,00 0,00 0,00 6.403.938,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 423.767,00 0,00 0,00 0,00 6.718.649,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -44.186,00 0,00 0,00 0,00 26.526,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -523.976,00 0,00 0,00 0,00 -341.237,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -144.395,00 0,00 0,00 0,00 6.403.938,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.694.780,00 437.630,00 403.143,00 225.359,00 7.092.169,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.304.099,00 13.063.915,00 13.384.322,00 11.823.497,00 10.953.846,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.162.429,00 1.243.417,00 1.204.705,00 584.610,00 1.025.911,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.361.046,00 4.266.167,00 3.697.715,00 2.832.342,00 2.162.242,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.722.773,00 2.419.863,00 2.530.250,00 2.041.212,00 1.362.496,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.450.096,00 2.117.308,00 2.327.929,00 1.852.484,00 1.181.031,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 272.677,00 302.555,00 202.321,00 188.728,00 181.465,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.434.936,00 4.567.564,00 5.538.996,00 5.943.995,00 5.978.597,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 168.051,00 221.872,00 148.139,00 252.386,00 274.872,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 454.864,00 345.032,00 264.517,00 168.952,00 149.728,00
ARA TOPLAM 13.304.099,00 13.063.915,00 13.384.322,00 11.823.497,00 10.953.846,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.013.643,00 13.564.206,00 13.465.366,00 13.127.935,00 13.178.863,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.040.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00 7.320.000,00
Maddi Duran Varlıklar 6.912.335,00 6.195.057,00 6.094.610,00 5.752.178,00 5.796.913,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 59.953,00 42.138,00 44.087,00 54.402,00 48.893,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 95,00 5.751,00 5.409,00 95,00 11.797,00
TOPLAM VARLIKLAR 28.317.742,00 26.628.121,00 26.849.688,00 24.951.432,00 24.132.709,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.905.410,00 3.078.765,00 3.148.750,00 1.627.051,00 1.011.089,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 330.549,00 339.577,00 21.408,00 181.804,00 42.913,00
- Banka Kredileri 330.549,00 331.317,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 991.712,00 1.280.103,00 1.241.225,00 848.396,00 623.305,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 64.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 926.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 240.940,00 241.311,00 338.904,00 355.947,00 155.256,00
Diğer Borçlar 8.090,00 8.090,00 539.105,00 3.020,00 3.020,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.090,00 8.090,00 539.105,00 3.020,00 3.020,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 173.459,00 54.859,00 136.198,00 989,00 6.631,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 210.506,00 72.555,00 48.737,00 68.453,00 81.214,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 134.010,00 95.780,00 79.707,00 66.145,00 37.015,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 134.010,00 95.780,00 79.707,00 66.145,00 37.015,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49.298,00 39.168,00 31.076,00 102.297,00 61.735,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.226.282,00 1.621.479,00 1.807.548,00 1.072.690,00 1.095.288,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 351.947,00 552.460,00 745.353,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 351.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 853.738,00 481.952,00 463.514,00 487.609,00 498.982,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 853.738,00 481.952,00 463.514,00 487.609,00 498.982,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.020.597,00 587.067,00 598.681,00 585.081,00 596.306,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.131.692,00 4.700.244,00 4.956.298,00 2.699.741,00 2.106.377,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.186.050,00 21.927.877,00 21.893.390,00 22.251.691,00 22.026.332,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.186.050,00 21.927.877,00 21.893.390,00 22.251.691,00 22.026.332,00
Ödenmiş Sermaye 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.087.565,00 10.231.960,00 10.231.960,00 10.231.960,00 10.231.960,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.087.565,00 10.231.960,00 10.231.960,00 10.231.960,00 10.231.960,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.678,00 -56.329,00 -56.329,00 -56.329,00 -56.329,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 126.259,00 126.259,00 126.259,00 84.187,00 84.187,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 431.801,00 484.971,00 484.971,00 1.063.128,00 374.897,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.839.175,00 437.630,00 403.143,00 225.359,00 688.231,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 28.317.742,00 26.628.121,00 26.849.688,00 24.951.432,00 24.132.709,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi