Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,58
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,76
BIST-100'deki Ağırlığı 1,01
F/K Oranı 4,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,11
Dibe Uzaklık 80,06
Piyasa Değeri (USD) 6.276.298,23
Piyasa Değeri (TL) 36.239.346,00
Özsermaye (TL) 32.589.615,00
Sermaye (TL) 10.721.700,00
Net Kar (TL) 8.521.040,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ACSEL
Sektör Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Adres Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli
Telefon 0258 518 11 22
Faks 0258 518 11 23
Web http://www.aciselsan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 5.071.148,65 47,30
DİĞER 5.650.551,35 52,70
Toplam 10.721.700,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 1.260,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,89
06.04.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.425.097,00 31.972.324,00 21.332.203,00 11.890.867,00 5.416.673,00
Satışların Maliyeti (-) -6.435.659,00 -24.777.277,00 -16.546.670,00 -9.421.568,00 -4.430.192,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.989.438,00 7.195.047,00 4.785.533,00 2.469.299,00 986.481,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.989.438,00 7.195.047,00 4.785.533,00 2.469.299,00 986.481,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -630.702,00 -1.805.489,00 -1.275.920,00 -833.009,00 -346.152,00
Pazarlama Giderleri (-) -654.956,00 -1.833.801,00 -1.055.152,00 -498.308,00 -219.880,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 326.383,00 2.191.899,00 2.650.929,00 809.205,00 218.870,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.548,00 -457.366,00 -243.751,00 -123.956,00 -16.521,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.011.615,00 5.290.290,00 4.861.639,00 1.823.231,00 622.798,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 129.013,00 4.788.047,00 526.975,00 317.361,00 149.555,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.140.628,00 10.078.337,00 5.388.614,00 2.140.592,00 772.353,00
Finansman Giderleri (-) -42.555,00 -238.325,00 -177.338,00 -133.519,00 -53.272,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.098.073,00 9.840.012,00 5.211.276,00 2.007.073,00 719.081,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -222.717,00 -1.623.501,00 -1.157.657,00 -448.408,00 -148.254,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -231.057,00 -1.035.693,00 -1.157.025,00 -456.031,00 -109.308,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 8.340,00 -587.808,00 -632,00 7.623,00 -38.946,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 875.356,00 8.216.511,00 4.053.619,00 1.558.665,00 570.827,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 875.356,00 8.216.511,00 4.053.619,00 1.558.665,00 570.827,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 875.356,00 8.216.511,00 4.053.619,00 1.558.665,00 570.827,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08 0,77 0,38 0,15 0,05
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 953.773,00 184.172,00 184.172,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 965.234,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 114.598,00 230.215,00 230.215,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -126.059,00 -46.043,00 -46.043,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 953.773,00 184.172,00 184.172,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 875.356,00 9.170.284,00 4.237.791,00 1.742.837,00 570.827,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.068.642,00 15.418.210,00 17.550.558,00 14.939.314,00 13.224.827,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.760.421,00 2.444.241,00 175.343,00 85.755,00 141.948,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.837.748,00 4.179.144,00 6.308.505,00 4.074.198,00 4.099.140,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.837.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.027.833,00 604.933,00 3.877.372,00 4.416.555,00 3.425.456,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 3.427.410,00 4.122.901,00 3.062.669,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.027.833,00 604.933,00 449.962,00 293.654,00 362.787,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.291.458,00 6.934.224,00 5.560.722,00 4.571.908,00 4.765.732,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 402.638,00 226.668,00 1.336.386,00 1.433.809,00 413.239,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 121.081,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 748.544,00 907.919,00 292.230,00 357.089,00 379.312,00
ARA TOPLAM 16.068.642,00 15.418.210,00 17.550.558,00 14.939.314,00 13.224.827,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.779.812,00 22.753.468,00 16.144.815,00 15.562.321,00 15.093.513,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.148.960,00 13.148.960,00 8.040.000,00 8.040.000,00 8.040.000,00
Maddi Duran Varlıklar 9.584.805,00 9.550.590,00 8.054.038,00 7.468.037,00 6.995.722,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 44.692,00 46.822,00 49.422,00 52.929,00 56.436,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 95,00 5.836,00 95,00 95,00 95,00
TOPLAM VARLIKLAR 38.848.454,00 38.171.678,00 33.695.373,00 30.501.635,00 28.318.340,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.873.109,00 4.142.944,00 5.213.625,00 4.514.048,00 2.557.372,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 486.548,00 701.932,00 877.453,00 1.085.405,00 320.233,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.378.719,00 2.401.738,00 2.144.495,00 1.804.522,00 900.747,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 147.132,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.378.719,00 2.254.606,00 2.144.495,00 1.804.522,00 900.747,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 574.729,00 586.875,00 409.547,00 275.805,00 278.385,00
Diğer Borçlar 14.163,00 14.163,00 14.163,00 651.392,00 8.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 14.163,00 14.163,00 651.392,00 8.090,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 808.176,00 239.359,00 886.106,00 193.829,00 3.850,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 230.534,00 0,00 701.151,00 335.560,00 109.098,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 135.125,00 126.022,00 119.400,00 121.688,00 104.058,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 135.125,00 126.022,00 119.400,00 121.688,00 104.058,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 245.115,00 72.855,00 61.310,00 45.847,00 38.147,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.385.730,00 2.314.475,00 1.701.209,00 1.702.002,00 2.004.091,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 143.512,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 659.606,00 580.011,00 633.937,00 642.985,00 801.036,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 659.606,00 580.011,00 633.937,00 642.985,00 801.036,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.726.124,00 1.734.464,00 1.067.272,00 1.059.017,00 1.059.543,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.258.839,00 6.457.419,00 6.914.834,00 6.216.050,00 4.561.463,00
Ö Z K A Y N A K L A R 32.589.615,00 31.714.259,00 26.780.539,00 24.285.585,00 23.756.877,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.589.615,00 31.714.259,00 26.780.539,00 24.285.585,00 23.756.877,00
Ödenmiş Sermaye 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.041.338,00 11.041.338,00 10.271.737,00 10.271.737,00 10.087.565,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.041.338,00 11.041.338,00 10.271.737,00 10.271.737,00 10.087.565,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 220.393,00 220.393,00 220.393,00 220.393,00 126.259,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.751.278,00 1.534.767,00 1.533.540,00 1.533.540,00 2.270.976,00
Net Dönem Karı/Zararı 875.356,00 8.216.511,00 4.053.619,00 1.558.665,00 570.827,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 38.848.454,00 38.171.678,00 33.695.373,00 30.501.635,00 28.318.340,00
- Banka Kredileri 0,00 701.932,00 877.453,00 1.085.405,00 320.233,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 92.494,00 92.494,00 -91.678,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 143.512,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi