Geri Dön

ACSEL | Acipayam Seluloz


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,78
BIST-100'deki Ağırlığı 2,60
F/K Oranı 16,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,69
Dibe Uzaklık 80,08
Piyasa Değeri (USD) 54.975.723,42
Piyasa Değeri (TL) 1.593.037.035,00
Özsermaye (TL) 238.074.511,00
Sermaye (TL) 11.298.135,00
Net Kar (TL) 94.434.836,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ACSEL
Sektör Selüloz ve Selüloz Türevlerinin Üretimi ve Ticareti
Adres Aşağı Mah. Acıselsan Caddesi No:25 Acıpayam Denizli
Telefon 0258 518 11 22
Faks 0258 518 11 23
Web www.aciselsan.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TOPLAM 10.721.700,00 100,00
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 5.439.432,65 50,73
DİĞER 5.282.267,35 49,27
Toplam 21.443.400,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEREKET ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 1.260,00 0,00
Tarih Açıklama Katsayı
31.07.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
06.07.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
04.08.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.06.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
24.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
10.08.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
01.12.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,89
06.04.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,39
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 249.329.943,00 157.804.294,00 78.487.560,00 328.584.500,00 263.144.726,00
Satışların Maliyeti (-) -203.775.164,00 -129.910.141,00 -65.930.503,00 -256.636.920,00 -203.426.384,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 45.554.779,00 27.894.153,00 12.557.057,00 71.947.580,00 59.718.342,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 45.554.779,00 27.894.153,00 12.557.057,00 71.947.580,00 59.718.342,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.769.943,00 -6.467.834,00 -4.272.569,00 -8.769.087,00 -4.993.660,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.641.552,00 -2.690.545,00 -1.288.610,00 -6.219.370,00 -4.448.562,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.596.227,00 21.704.478,00 1.391.290,00 15.487.216,00 13.965.834,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.261.429,00 -3.838.538,00 -147.749,00 -3.099.461,00 -2.492.003,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 51.478.082,00 36.601.714,00 8.239.419,00 69.346.878,00 61.749.951,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 584.384,00 267.553,00 1.239.162,00 41.836.027,00 3.695.765,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 52.062.466,00 36.869.267,00 9.478.581,00 111.182.905,00 65.445.716,00
Finansman Giderleri (-) -8.493.018,00 -6.707.136,00 -2.579.594,00 -3.988.733,00 -1.997.446,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 43.569.448,00 30.162.131,00 6.898.987,00 107.194.172,00 63.448.270,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 10.454.282,00 -5.949.909,00 -1.103.521,00 -18.109.315,00 -14.774.519,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.800.029,00 -6.186.870,00 -1.191.399,00 -14.633.073,00 -15.355.678,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.254.311,00 236.961,00 87.878,00 -3.476.242,00 581.159,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00 48.673.751,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00 48.673.751,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00 48.673.751,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 5,04 2,26 0,54 8,31 4,54
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 9.320.370,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 13.552.617,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -3.071.030,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -1.161.217,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 9.320.370,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 98.405.227,00 48.673.751,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 148.634.393,00 150.672.844,00 117.591.511,00 115.113.030,00 122.404.960,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.388.807,00 12.429.792,00 2.761.100,00 2.535.501,00 28.653.822,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 53.711.900,00 64.044.963,00 41.047.992,00 26.342.678,00 25.413.352,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 53.711.900,00 64.044.963,00 41.047.992,00 26.342.678,00 25.413.352,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.853.244,00 4.256.084,00 4.448.833,00 2.622.585,00 2.746.027,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.853.244,00 4.256.084,00 4.448.833,00 2.622.585,00 2.746.027,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 61.326.867,00 67.531.381,00 67.325.634,00 77.994.614,00 63.500.636,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 412.105,00 527.239,00 101.519,00 2.867.675,00 148.435,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.015.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.926.032,00 1.883.385,00 1.906.433,00 2.749.977,00 1.942.688,00
ARA TOPLAM 148.634.393,00 150.672.844,00 117.591.511,00 115.113.030,00 122.404.960,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 232.451.812,00 197.290.102,00 176.188.477,00 155.086.162,00 66.548.076,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 73.389.000,00 73.389.000,00 73.389.000,00 73.389.000,00 35.515.000,00
Maddi Duran Varlıklar 139.026.898,00 96.824.389,00 41.615.399,00 38.147.065,00 24.109.816,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 106.763,00 107.776,00 102.394,00 112.368,00 108.049,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.402.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00
TOPLAM VARLIKLAR 381.086.205,00 347.962.946,00 293.779.988,00 270.199.192,00 188.953.036,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 116.981.815,00 102.379.818,00 86.225.165,00 49.082.557,00 44.223.641,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 83.159.365,00 60.504.478,00 37.567.475,00 25.599.587,00 18.098.201,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.970.742,00 25.465.750,00 21.002.584,00 18.549.340,00 16.500.227,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.970.742,00 25.465.750,00 21.002.584,00 18.549.340,00 16.500.227,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 754.984,00 1.562.012,00 2.330.083,00 326.964,00 379.934,00
Diğer Borçlar 11.832.680,00 6.399.453,00 20.394.385,00 49.072,00 49.071,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.768.762,00 6.350.381,00 20.345.313,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 63.918,00 49.072,00 49.072,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.502.353,00 1.787.188,00 1.530.708,00 2.476.638,00 2.974.935,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.037.268,00 1.191.399,00 405.325,00 5.260.107,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.191,00 1.038.301,00 955.886,00 650.247,00 722.161,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.191,00 1.038.301,00 955.886,00 650.247,00 722.161,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 429.500,00 585.368,00 1.252.645,00 1.025.384,00 239.005,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.029.879,00 34.091.636,00 33.687.540,00 33.846.365,00 7.190.601,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.829.879,00 6.057.517,00 0,00 5.575.285,00 3.338.139,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.829.879,00 6.057.517,00 0,00 5.575.285,00 3.338.139,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 8.834.119,00 0,00 9.071.080,00 3.852.462,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 143.011.694,00 136.471.454,00 119.912.705,00 82.928.922,00 51.414.242,00
Ö Z K A Y N A K L A R 238.074.511,00 211.491.492,00 173.867.283,00 187.270.270,00 137.538.794,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 238.074.511,00 211.491.492,00 173.867.283,00 187.270.270,00 137.538.794,00
Ödenmiş Sermaye 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00 10.721.700,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.181.598,00 25.962.658,00 25.962.658,00 25.962.658,00 16.642.288,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.181.598,00 25.962.658,00 25.962.658,00 25.962.658,00 16.642.288,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.303.272,00 -2.456.824,00 -2.456.824,00 -2.456.824,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.494.408,00 2.387.191,00 2.387.191,00 2.387.191,00 2.387.191,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 146.653.075,00 148.207.721,00 148.198.721,00 59.113.864,00 59.113.864,00
Net Dönem Karı/Zararı 54.023.730,00 24.212.222,00 5.795.466,00 89.084.857,00 48.673.751,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 381.086.205,00 347.962.946,00 293.779.988,00 270.199.192,00 188.953.036,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi