Geri Dön

A1CAP | A1 Capital Yatirim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu A1CAP
Sektör MENKUL KIYMETLER ARACILIK FAALİYETLERİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul
Telefon 0212 371 18 00
Faks 0212 371 18 01
Web www.a1capital.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 43.999.900,00 32,59
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 10.000.000,00 7,41
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 43.000.000,00 31,85
TOPLAM 135.000.000,00 100,00
DİĞER 38.000.100,00 28,15
Toplam 270.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ 500.000,00 1,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 12.412.086.506,00 8.118.986.410,00 4.114.930.703,00 15.159.066.695,00 12.014.678.357,00
Satışların Maliyeti (-) -11.400.682.905,00 -7.669.287.996,00 -3.959.501.848,00 -14.158.730.436,00 -11.300.620.598,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.011.403.601,00 449.698.414,00 155.428.855,00 1.000.336.259,00 714.057.759,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.011.403.601,00 449.698.414,00 155.428.855,00 1.000.336.259,00 714.057.759,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -151.030.917,00 -82.900.873,00 -37.444.215,00 -113.099.813,00 -69.092.470,00
Pazarlama Giderleri (-) -129.767.791,00 -68.837.969,00 -26.119.044,00 -75.469.378,00 -47.288.581,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 264.955.948,00 174.010.597,00 54.453.144,00 126.861.602,00 90.679.571,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -79.364.076,00 -41.123.563,00 -4.949.970,00 -67.748.918,00 -34.427.671,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 916.196.765,00 430.846.606,00 141.368.770,00 870.879.752,00 653.928.608,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.147.677,00 903.746,00 68.123,00 10.183.521,00 97.985,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 918.344.442,00 431.750.352,00 141.436.893,00 881.063.273,00 654.026.593,00
Finansman Gelirleri 30.039.449,00 20.927.048,00 8.477.268,00 6.922.275,00 4.424.338,00
Finansman Giderleri (-) -194.406.847,00 -133.954.708,00 -69.681.072,00 -159.282.434,00 -98.796.391,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 753.977.044,00 318.722.692,00 80.233.089,00 728.703.114,00 559.654.540,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -265.626.529,00 -31.083.507,00 -30.086.020,00 -157.308.729,00 -141.206.086,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -335.679.039,00 -104.655.087,00 -61.385.083,00 -96.671.798,00 -65.739.156,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 70.052.510,00 73.571.580,00 31.299.063,00 -60.636.931,00 -75.466.930,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 488.350.515,00 287.639.185,00 50.147.069,00 571.394.385,00 418.448.454,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 488.350.515,00 287.639.185,00 50.147.069,00 571.394.385,00 418.448.454,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 488.350.515,00 287.639.185,00 50.147.069,00 571.394.385,00 418.448.454,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,62 2,13 0,50 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.057.400,00 -900.375,00 0,00 -102.015,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.409.867,00 -1.200.500,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 352.467,00 0,00 0,00 -127.519,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 352.467,00 300.125,00 0,00 -102.015,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.057.400,00 -900.375,00 0,00 -102.015,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 487.293.115,00 286.738.810,00 50.147.069,00 571.292.370,00 418.448.454,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 4.429.257.937,00 3.405.919.362,00 2.661.395.499,00 2.439.273.061,00 2.023.550.346,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 917.056.568,00 930.685.667,00 363.407.481,00 365.280.907,00 184.653.623,00
Finansal Yatırımlar 512.630.624,00 164.866.073,00 217.983.563,00 434.489.875,00 462.556.830,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 512.630.624,00 164.866.073,00 217.983.563,00 0,00 462.556.830,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 512.630.624,00 164.866.073,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.308.926.706,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.071.096,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.902.505.806,00 2.121.057.882,00 2.014.354.559,00 1.623.290.408,00 1.303.855.610,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 82.811.223,00 182.235.499,00 60.548.636,00 15.057.664,00 25.267.998,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.654.404,00 68.886.945,00 21.003.690,00 6.296.000,00 11.638.800,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 43.156.819,00 113.348.554,00 39.544.946,00 8.761.664,00 13.629.198,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.156.538,00 4.724.898,00 4.366.918,00 832.574,00 3.028.210,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 38.685.979,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.097.178,00 2.349.343,00 734.342,00 321.633,00 431.000,00
ARA TOPLAM 4.429.257.937,00 3.405.919.362,00 2.661.395.499,00 2.439.273.061,00 2.023.550.346,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 94.938.262,00 78.858.545,00 65.612.798,00 64.938.995,00 49.721.518,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.220.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 11.220.000,00 2.127.255,00
Maddi Duran Varlıklar 42.775.634,00 35.922.456,00 36.059.477,00 34.566.404,00 27.969.346,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.860.737,00 2.143.550,00 2.426.915,00 6.534.463,00 4.711.442,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.860.737,00 2.143.550,00 2.426.915,00 2.711.378,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.635.143,00 12.101.871,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.524.196.199,00 3.484.777.907,00 2.727.008.297,00 2.504.212.056,00 2.073.271.864,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.275.766.056,00 1.443.823.116,00 1.768.501.088,00 1.564.776.753,00 1.275.971.356,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 551.199.430,00 540.569.428,00 840.739.525,00 816.409.657,00 661.709.069,00
- Banka Kredileri 424.492.996,00 207.479.015,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.144.848,00 2.642.381,00 4.261.029,00 1.512.182,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.072.031.595,00 737.202.078,00 770.150.824,00 661.378.536,00 500.016.641,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 666.941,00 1.903.349,00 2.950.488,00 21.898,00 2.867.446,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.071.364.654,00 735.298.729,00 767.200.336,00 661.356.638,00 497.149.195,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.325.767,00 9.796.063,00 2.771.130,00 3.040.488,00 1.198.241,00
Diğer Borçlar 32.125.768,00 53.143.480,00 55.652.656,00 11.787.973,00 23.542.126,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 34.398.400,00 0,00 17.023.496,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.125.768,00 53.143.480,00 21.254.256,00 11.787.973,00 6.518.630,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 94.889,00 168.900,00 242.564,00 315.880,00 347.892,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 220.133.468,00 42.948.967,00 85.612.747,00 24.643.943,00 65.731.266,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 382.855.139,00 58.849.352,00 10.689.261,00 42.939.247,00 21.913.939,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.325.445,00 2.206.346,00 2.643.648,00 1.982.285,00 1.685.305,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 380.529.694,00 56.643.006,00 8.045.613,00 40.956.962,00 20.228.634,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.218.853,00 11.297.806,00 40.441.965,00 71.517.128,00 81.104.270,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.320.736,00 5.953.282,00 6.417.436,00 6.865.573,00 1.807.207,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.320.736,00 5.953.282,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.898.117,00 5.344.524,00 3.553.758,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.898.117,00 5.344.524,00 3.553.758,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 30.470.771,00 61.769.834,00 76.953.051,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.293.984.909,00 1.455.120.922,00 1.808.943.053,00 1.636.293.881,00 1.357.075.626,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.230.211.290,00 2.029.656.985,00 918.065.244,00 867.918.175,00 716.196.238,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.230.211.290,00 2.029.656.985,00 918.065.244,00 867.918.175,00 716.196.238,00
Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00 135.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 840.047.991,00 840.047.991,00 47.991,00 0,00 47.991,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.237.486,00 -1.080.461,00 -180.086,00 -180.086,00 -78.071,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.237.486,00 -1.080.461,00 -180.086,00 -180.086,00 -78.071,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.237.486,00 -1.080.461,00 -180.086,00 -180.086,00 -78.071,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.855.678,00 3.855.678,00 3.855.678,00 3.855.678,00 3.855.678,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.855.678,00 3.855.678,00 3.855.678,00 3.855.678,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 63.240.143,00 63.240.143,00 10.461.754,00 10.461.754,00 10.461.754,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 700.954.449,00 700.954.449,00 753.732.838,00 182.338.453,00 183.460.432,00
Net Dönem Karı/Zararı 488.350.515,00 287.639.185,00 50.147.069,00 571.394.385,00 418.448.454,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.524.196.199,00 3.484.777.907,00 2.727.008.297,00 2.504.212.056,00 2.073.271.864,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 234.223.353,00 126.265.889,00 182.751.925,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 434.489.875,00 0,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 6.085.265,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi