Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Çemaş bağlı ortaklığı Özışık İnşaat, BND Elektrik paylarının Işıklar Holding'e satışına karar verdi

Çemaş bağlı ortaklığı Özışık İnşaat, BND Elektrik paylarının Işıklar Holding'e satışına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bağlı Ortaklığımız Özışıkİnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. , YönetimKurulu bu gün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 500.000 adet A grubu nama yazılı BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 2.220.000 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Çemaş, Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım paylarının Işıklar Holding'e satışına karar verdi

Çemaş, Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım paylarının Işıklar Holding'e satışına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin sahip olduğu, Genel Kurul Toplantılarında 1 (bir) pay sahibine 15 (onbeş) oy hakkı veren ve Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazına sahip olan 1.067.500.000 adette 10.675.000 TL nominal bedelli A grubu namayazılı Özışık İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. paylarının RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı 11 Aralık 2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak 25.193.000 TL bedelle Işıklar Holding A.Ş.'ye satılmasına, satış bedelinin Şubat 2024 sonuna kadar tahsil edilmesine karar verildi."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Çemaş tarafından yapılması planlanan Lisanssız GES projesi ÇED raporu görüşe açıldı

Çemaş Döküm tarafından yapılması planlanan Lisanssız GES projesi ÇED raporu görüşe açıldı.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KIRŞEHİR İli MERKEZ, ilcesinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 13,1868 MWm / 11,20 MWe LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) [16,45 ha] projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek son şekli verilmiş olup, söz konusu rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere ÇED Yönetmeliği'nin 14.Maddesi (1) no'lu bendi kapsamında Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on (10) takvim günü görüşe açılmıştır. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacaktır. Görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya KIRŞEHİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebilir. "

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Çemaş'ın GES projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 25 Ocak'ta yapılacak

Çemaş Döküm tarafından yapılması planlanan GES projesi ile ilgili İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı 25 Ocak'ta yapılacak.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KIRŞEHİR ili MERKEZ ilçesi sınırları içerisinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan 13,1868 MWm / 11,20 MWe LİSANSSIZ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES) [16,45 ha] projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 25/01/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır.  "

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Çemaş Döküm'ün, döküm kumu geri kazanım tesisi projesi ile ilgili 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verildi

Çemaş Döküm tarafından yapılması planlanan döküm kumu geri kazanım tesisi projesi ile ilgili 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"KIRŞEHİR ili MERKEZ, ilcesi Özbağ Beldesi, Erevik Mahallesi, 451 Ada/1 Parsel mevkiindeki ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılması planlanan DÖKÜM KUMU GERİ KAZANIM TESİSİ projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan PTD Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi gereğince DÖKÜM KUMU GERİ KAZANIM TESİSİ projesi'ne Valiliğimizce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter