Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Borçelik, Gemlik tesisi ile ResponsibleSteel™ sertifikası alan ilk çelik üreticisi oldu

Galvanizli çelik üreticisi Borçelik, Gemlik'te bulunan üretim tesisi ile, ResponsibleSteel™ tarafından verilen prestijli sertifikayı almaya layık görüldü. Çelik üretim süreçlerinde çevresel etkileri en aza indirmeyi ve doğal kaynakları daha verimli kullanmayı teşvik eden ResponsibleSteel™, çelik endüstrisinin ilk küresel, çok paydaşlı uluslararası standardı ve sertifikasyon girişimi olarak biliniyor. Çevresel, sosyo ekonomik ve yönetişim konularında 12 prensip etrafında şekillenen ResponsibleSteel™ sertifikasyon süreci kapsamında değerlendirilen Borçelik, Gemlik üretim tesisi ile Türkiye’de bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk çelik üreticisi oldu. 

"Küresel çelik sektörü için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek” hedefiyle çelik sektörünün çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performansını attırmak amacıyla kurulan ve faaliyetlerini yürüten ResponsibleSteel™, karbon emisyonlarının düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması, çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması gibi farklı konulara odaklanıyor. ResponsibleSteel™, aynı zamanda yerel topluluklarla iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Çelik üreticilerini, faaliyet gösterdikleri bölgelerde sosyal etkileri anlamak ve toplumun katılımını sağlamak amacıyla çeşitli süreçler ve diyaloglar yürütmeye teşvik ediyor. Böylelikle, çelik üretim tesislerinin toplumsal etkilerini değerlendirme ve yönetme süreçlerini daha şeffaf ve adil hale getiriyor.

Borçelik En Yüksek Sürdürülebilirlik Standartlarına Uymakta Kararlıdır

Borçelik’in sektörde ilk olma özelliği taşıyan başarısı hakkında konuşan ResponsibleSteel CEO'su Annie Heaton: “Türkiye'de faaliyet gösteren bir üretim tesisinin ilk kez ResponsibleSteel™ sertifikası almaya hak kazanması, Borçelik'in Türk çelik endüstrisinde lider olma çabasını ve daha da önemlisi şirketin sürdürülebilirlik yolunda en katı kriterleri uygulamayı taahhüt ettiğini gösteriyor. Çevresel boyutta net sıfır emisyon hedefine 2050 yılına kadar ulaşmayı taahhüt eden şirketin üretim tesisinde halihazırda bu yolculuğu destekleyecek birçok enerji verimliliği projesi uygulanıyor. Bu kapsamda şirket rüzgâr ve güneş enerjisi santrallerinin kurulumu ile yenilenebilir enerjiden yararlanmayı da planlıyor. Tesis, verimli su kullanımını izlemek ve gelecekte beklenen su kıtlığını önlemek adına kendi su yönetim programını uyguluyor. Çevresel etkilerini en aza indirgeyecek çalışmalarla beklentilerin üzerine çıkıyor. İnsana verilen değer açısından ise tesis; çalışanların haklarını, güvenliğini ve iş yerinde eşitliği sağlama konusunda büyük bir kararlılık sergiliyor.”
Borçelik, 2020 yılında ResponsibleSteel™ üyesi olarak dünyanın en büyük çelik üretim şirketleri arasına katıldı. Şirket, ResponsibleSteel™ standardına uyumlanma sürecinin ardından, ResponsibleSteel™ sertifikasına layık görülmeden önce önde gelen bağımsız denetim şirketi UK CARES tarafından denetlendi.

Dünyanın önde gelen çelik üreticileri arasında 

Borçelik olarak iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında kapsamlı bir şekilde yürüttükleri sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli ve yenilikçi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ise, “Sektörümüzün lider ve öncü kurumlarından biri olarak faaliyetlerimizi sürdürülebilirliğe ve sorumlu iş uygulamalarına bağlı bir şekilde yürütüyoruz. Tüm iş uygulamalarımızda hayata geçirdiğimiz bu yaklaşımın ResponsibleSteel™ sertifikasıyla doğrulanmış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Aldığımız bu sertifika ile ülkemizde bir ilke daha imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz.   Sorumlu bir endüstri lideri olarak, çelik sektöründe değişime ilham vermeyi, her alanda daha sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi. 
ResponsibleSteel™ sertifikası ile Borçelik'in çevresel ve sosyal sorumluluklarını ön planda tuttuğunu ve sürdürülebilirlik alanında liderlik rolünü kanıtladığını belirten Borçelik Sürdürülebilirlik Lideri Serkan Ürkmez ise “Borçelik olarak Sürdürülebilirlik Komitemiz ile birlikte ResponsibleSteel™ standartlarına uyum sağlamak için çok yoğun bir hazırlık dönemi geçirdik. Standardın çevresel ve sosyal olarak dönüşüm beklentileri oldukça yüksek. Bu hazırlık dönemi sonunda önde gelen bağımsız denetim şirketi UK CARES tarafından gerçekleştirilen, 14 gün süren, çok detaylı ve zorlayıcı bir denetim sürecini başarıyla tamamladık. Süreç sonunda ülkemizin ilk ResponsibleSteel™ sertifikalı kuruluşu olmanın mutluluğunu elde ettik. Faaliyetlerimizle sektörümüze örnek olmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.    

Borçelik hissedarları “sürdürülebilirlik” ilkesini birinci öncelik olarak benimsiyor

Borusan Holding ve Grup şirketleri “Sürdürülebilirlik” ilkesini iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı iş süreçlerine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışan Borusan, dünyadan ilham alıyor, geleceğe ilham veriyor.
 
Çelik ve madencilik sektöründe dünya lideri olan ArcelorMittal’in sürdürülebilirlik ilkesi ise “insanlar ve gezegen için daha akıllı çelikler” olarak ifade ediliyor. Şirket amacının merkezinde bu ilke yer alıyor. ArcelorMittal, daha az enerji sarf eden, önemli ölçüde daha az karbon yayan ve maliyetleri düşüren yenilikçi süreçler kullanarak, daha temiz, daha güçlü ve tekrar kullanılabilen çelik ürünler üretmeyi, bu yüzyıl için öngörülen toplumsal dönüşümü destekleyecek elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji altyapısı için gereken çelik ürünleri üretmeyi amaçlıyor. 
 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*BRYAT-Borusan Yatırım 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 1.141.538.300 TL (Önceki 497.619.782 TL )
Borusan, 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nu yayımladı

Entegre Faaliyet Raporu’nun ikincisini yayımlayan Borusan Holding, 2022 yılını güçlü bir bilanço ve kârlılık ile kapatırken sürdürülebilirlik alanında da hedeflerine yaklaşmaya devam etti. 2030 hedeflerini, iklim odağında karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomiye katkı, insan odağında yetenek yönetimi, eşitlik ve çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında belirleyen Borusan, finansal olmayan beyanları için sınırlı güvence denetimi aldı. 
 
Borusan, ilkini geçtiğimiz yıl hazırladığı ve Türkiye’de holdingler nezdinde bir ilke imza attığı Entegre Faaliyet Raporu’nun ikincisini yayımladı. Borusan bu yıl, raporunda finansal olmayan beyanları için sınırlı güvence denetimi ve Küresel Raporlama Girişimi (GRI) endeksine uyum onayını alarak paylaştığı bilgilerin doğruluğunu, şeffaflığını ve hesap verilebilirliğini kanıtlayarak sundu. Grup, finansal alanda gösterdiği başarının yanında çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) faaliyetleriyle öne çıkarak güçlü bir performans sergiledi.
 
131 bin ton atık geri kazandırıldı, 728 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaştı

2030 hedeflerini, iklim odağında karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomiye katkı, insan odağında yetenek yönetimi, eşitlik ve çeşitlilik, iş sağlığı ve güvenliği konularında belirleyen Borusan, inovasyon odağında ise döngüsel ve karbonsuz iş-hizmet modelleri geliştirerek girişimcilik ekosistem iş birlikleriyle sosyal ve çevresel fayda sağlamayı amaçlıyor. 728 MW kurulu yenilenebilir enerji kapasitesine ulaşan Borusan, 2030’da karbon nötr olmayı hedefleyerek, kapsamlı bir yol haritası takip ediyor. Grup bu yol haritasına göre, en fazla 279 bin ton seviyesinde olması öngörülen emisyon salımını 275 bin ton seviyesinde gerçekleştirerek hedeflenenin ilerisinde bir performans sergiledi. Döngüsel ekonomi başlığında ise 2022 yılında yüzde 14,4 oranında su tüketimi azaltımı gerçekleştirirken, 2030 hedefinde su tüketimini %50 azaltacağını beyan ediyor. Su geri kazanım oranını ise 2022 yılında yüzde 11 olarak gerçekleştirirken, 2030 yılında bu oranı yüzde 50’ye taşımayı hedefliyor. Döngüsellik odağında 131.195 ton atığı geri kazandıran Borusan, plastik atıklarını sıfırlamayı amaçlıyor. İnsan odağında en çok tercih edilen işveren markası sıralamasında yükselme hedefine ilerleyen Borusan’da kadın çalışan oranı 2022’de yüzde 18 olarak gerçekleşirken 2030 hedefi olan yüzde 30 oranının yakalanması amaçlanıyor. Kadın lider oranı 2022’de yüzde 28 olarak gerçekleşirken 2030’da bu oranın yüzde 40’a ulaşması hedefleniyor. İnovasyonda Grup şirketleri genelinde 2022 yılında, 15 patent başvurusu ve 46 yeni ürün üretilirken 72 robotik otomasyon projesi gerçekleştirildi.
 
2022 yılını güçlü bir bilanço ve kârlılık ile kapattı

Faaliyet gösterdiği üretim, otomotiv, lojistik, enerji, makina ve güç sistemleri sektörlerinde çevik yönetim anlayışı sayesinde başarılı bir dönem geçiren Borusan Holding, 2022’yi önceki yıllarda olduğu gibi güçlü bir bilanço ve kârlılık ile kapattı. Bu dönemde şirketin FAVÖK’ü 2021’e kıyasla 5,1 milyar TL’den 13,9 milyar TL’ye yükselerek %174 oranında artış kaydetti. Net konsolide satışlar ise 105 milyar TL’yi geçti. 27 milyon TL’yi aşan Ar-Ge yatırımlarıyla Borusan’ı geleceğe güvenle taşıyacak, kurum vizyonunu gerçekleştirecek ve hedefleri yakalayacak aksiyonlar alındı. Borusan, finansal performansını geliştirmeye devam ederken iklim, insan ve inovasyon odaklı sürdürülebilirlik çalışmalarıyla değer yaratmaya devam etti.  
 
Borusan’ı 200 yıl ötesine taşıyacak “kültürel dönüşüm yolculuğu” başladı


Borusan, 2022 yılında kendilerini 200 yılın ötesine taşıyacak kültür dönüşümünü başlatırken, BorusanX adı verilen proje kapsamında belirlenen değerler ve prensiplerle bir çalışma ortamı yaratmayı hedefleniyor. Değerler arasında yer alan karşılıklı güven ve iyi niyet, insana değer vermenin yanında kültürel prensipler arasında yer alan açık sözlülük, diyalog ve yapıcı çatışma, güçlendiren ve yol açan liderlik, ortak akıl ve katılımlı yönetim, otonomi ve cesaretle harekete geçme başlıklarıyla Borusan’da ortak bir liderlik anlayışı geliştiriliyor. 
 
Fayda odaklı projeler hayata geçiriliyor

Topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeyi önceliği olarak belirleyen 2022 yılında hayata geçirdiği Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile kurumun sosyal etki ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile paralel, toplumsal meselelerde hedef grupları etkileme ve harekete geçirme potansiyeli yüksek projeleri destekliyor. Impact Hub ile yürütülen programda seçilen projelerden Marmara’nın Umudu Pina ile Marmara Denizi’nin biyoçeşitliliğine katkı sağlamak, Zaman Yolcusu Kreta ile çocukların iklim krizi konusundaki farkındalığını artırmak, Sağır ve İşitme Engelli Kadın Hakları Eğitim Platformu ile sağır ve işitme engelli kadınların, kadın haklarını bilmesi ve ulaşması için uygun platform oluşturmak amaçlanıyor. Programın ilk meyveleri ise Cumhuriyetin 100. yılında alınmaya başlandı. Programın bir sonraki döneminde, afet bölgesine fayda sağlamaya yönelik girişimler desteklenecek.
 
Son 3 yıl içinde 8,1 milyar TL yatırım gerçekleştirildi

Hem finansal hem de sürdürülebilirlik performansı bakımından başarılı bir faaliyet yılını geride bıraktıklarını ifade eden Borusan Grup CEO’su Erkan Kafadar, “200 yıllık bir şirket olma hedefimize yürürken yaptığımız yatırımlarla, sürdürülebilir büyüme stratejisi odağıyla, hedef ve potansiyel pazarlarda iddiamızı artıracak tüm fırsatları değerlendirerek yola devam ediyoruz. Son 3 yıl içinde 8,1 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Faaliyet alanlarımızda gösterdiğimiz başarının yanında sürdürülebilirlik başlığında da dikkat çeken sonuçlar elde ettik. Döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken karbon nötr olma hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımız devam ederken su tüketimimizi ve atık miktarını azaltıyoruz. Amacımız ilerleyen dönemlerde de bu başarılı grafiği devam ettirmek ve her sene daha iyi bir performans sergileyerek hem yer aldığımız iş kollarında hem sürdürülebilirlikte hedeflerimize ulaşmak” dedi.
 
Raporu incelemek için:
 
https://www.borusan.com/faaliyet/2022/assets/pdf/entegre_faaliyet_raporu.pdf


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

BASIN BÜLTENİ-Borçelik’in Meslek Lisesi Koçluk Programı’na katılan lise öğrencileri, Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Şampiyonları projesine katıldı

Borusan Grup şirketlerinden Borçelik’in Meslek Lisesi Koçluk Programı’na katılan lise öğrencileri, program kapsamında yer alan topluma değer katma hedefi doğrultusunda Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Şampiyonları projesine katıldı. Programın katılımcısı olan 14 meslek lisesi öğrencisi, proje ile iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda farklı disiplinlerin dahil edildiği eğitimleri tamamladı. Eğitim sonrası birer “İklim Şampiyonu” olan gençler, öğrendikleri bilgileri Gemlik Borusan İlkokulu’nda okuyan yaklaşık 300 çocuğa aktardı.

Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik bünyesinde 2014 yılında kurulan Borçelik Teknik Akademi (BTA) metal, makine, ulaştırma, lojistik gibi farklı sektörlerde bireylerin mesleki gelişimini destekliyor. Herkesin eşit eğitim hakkına sahip olduğu ilkesiyle hareket ederek bireylere ve topluma fayda sağlayan projeler geliştiriyor. Bu doğrultuda meslek lisesi öğrencilerine yönelik Meslek Lisesi Koçluk Programı’nı düzenleyen BTA, kapsamlı programın bir parçası olan sorumlu vatandaşlık modülü ile öğrencileri sosyal sorumluluk projelerine dahil ediyor. Bu sene, program kapsamında 14 öğrenci, Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Şampiyonları projesine katıldı. İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik üzerine 3 haftalık eğitimi tamamlayarak birer “İklim Şampiyonu” olan öğrenciler ayrıca 1.5 günlük yoğun bir eğitimci eğitiminden geçerek birer eğitmen oldular. Öğrendikleri bilgileri Gemlik Borusan İlkokulu’nda yaklaşık 300 öğrenciyle paylaşarak, iklim değişikliği konusunda farkındalığın yayılmasına destek oldular.

Sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir iklim

Borusan’ın iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında kapsayıcı bir şekilde ele aldığı sürdürülebilirlik çalışmalarını tamamen benimsediklerini ve Borçelik’te bu alanlara yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Borçelik Yönetim Sistemleri Direktörü ve Sürdürülebilirlik Lideri Serkan Ürkmez meslek lisesi öğrencilerinin teknik ve kişisel gelişimlerine destek olan ve onlara istihdam olanakları yaratan Meslek Lisesi Koçluk Programı’nı da sürdürülebilirlik bakış açısıyla yürüttüklerini söyledi. Ürkmez, Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Şampiyonları projesinin program kapsamına alınmasıyla, iklim ve insan odak alanlarını bir araya getirdiklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yuvam Dünya Derneği'nin İklim Şampiyonları projesinin ilk etabı geçtiğimiz sene Borusan çalışanlarının 14-15-16 yaşındaki çocuklarından oluşan 82 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleşmiş, çocuklar iklim değişikliği üzerine kapsamlı eğitimler almış ve aldıkları eğitimleri akranlarına aktarma fırsatı yakalamıştı. Bu çalışmadan aldığımız ilham ile bu sene projeyi Meslek Lisesi Koçluk Programı’mıza entegre ettik. Kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaç edindiğimiz öğrencilerimizin, iklim gibi kritik öneme sahip bir alanda da farkındalık kazanmalarını, öğrendiklerini akranlarına ve yaşça küçük arkadaşlarına aktarmalarını amaçladık. İklim okuryazarlığına katkı sağlayan projeler ve gençler arasında köprü kurmaya devam edeceğiz.”

Meslek lisesi öğrencilerine değer katıyor

Borçelik Meslek Lisesi Koçluk Programı kapsamında lise öğrencileri koçlarla eşleştiriliyor ve öğrenciler kişisel ve teknik eğitimlerini koçlarıyla birlikte mezun olana kadar sürdürüyor. 2021 yılında gerçekleştirdiği IBM iş birliği ile kapsam alanını genişleten, 11.ve 12. sınıf öğrencilerinin ardından 9. ve 10. sınıf öğrencilerini de dahil eden programda, toplam 640 öğrenci eğitimlerden yararlandı. Programdan mezun olan öğrencilerin öncelikli olarak Borçelik bünyesinde istihdam edilmesi hedefleniyor.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Borçelik, carport tipi güneş enerjisi santralinin proje ortaklarından oldu

Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi otoparkına kurulan carport tipi güneş enerjisi santralinin proje ortaklarından oldu. Borçelik, santralin konstrüksiyonuna yeni nesil çelik ürünü sağladı. Toplam yaklaşık 1.5 milyon dolarlık bir maliyete sahip proje, üniversitenin senelik enerji ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılayacak. 

Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik, iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında iş birlikleri kurmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Başkent Üniversitesi’nin Ankara Bağlıca Yerleşkesi otoparkına kurulan güneş enerjisi santrali (GES) proje ortaklarından biri oldu. Borçelik, toplam 300 araç kapasiteli üniversite otoparkına kurulan ve yaklaşık 10 bin m2’lik alanı kaplayan güneş panelleri ile Başkent Üniversitesi’nin enerji ihtiyacını karşılayacak projeye özel yassı çelik ürünleri üretti. 

Yüzde 100 yenilenebilir enerji sağlayacak

Enerji maliyetlerini en aza indirgerken doğaya katkı sağlayacak projenin iş ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Borçelik Satış, Pazarlama, Müşteri Teknik Hizmetleri ve İnovasyon’dan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Güvenç Temizel, proje hakkında şunları söyledi:

“Borçelik olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı çok kapsamlı bir şekilde ele alıyor, sektörümüzde bu konuda fark yaratan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu konuda ayrıca iş birlikleri geliştirerek katkımızı sektörümüzün ötesine taşıyoruz. Ülkemizin aktif olarak çalışacak en büyük carport projesi kapsamında çalışmalarımıza 2022 yılında başladık. Proje ortaklarımız Başkent Üniversitesi, Göze Enerji ve Istrich ile bir araya gelerek GES’in kurulumunu sağlayacak konstrüksiyonun ihtiyaçlarını belirledik. Bu projeye özel geliştirdiğimiz yeni nesil çelik ürünü ile santralin kurulumuna destek olduk. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak yeni projelerin paydaşı olmaya, inovasyon çalışmalarımızla yeni nesil çelik üretimi konusunda örnek gösterilen çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.”

Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi’ne kurulumu gerçekleştirilen çift taraflı yeni nesil güneş panelleri enerji verimliliğini artıracak. Senede 2.360.000 KWh’lik enerji sağlayarak Başkent Üniversitesi’nin enerji ihtiyacını yüzde 100 oranında karşılayacak proje kapsamında ayrıca otopark alanında elektrikli araçlara yönelik şarj üniteleri de bulunuyor.  
Doğadan ilham alıp, geleceğe ilham veriyor

Borusan Holding ve Grup şirketleri sürdürülebilirliği iş süreçlerinin temel taşı olarak görüp kapsayıcı bir şekilde ele alırken iklim, insan ve inovasyon odak alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı iş süreçlerine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmek adına çalışan Borusan, dünyadan ilham alıyor, geleceğe ilham veriyor.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter