Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Bim hisse geri alım kararı kapsamında; 30 Kasımda, toplam 25.000 adet alım işlemi yaptı, işlemler 48,00 - 48,08 TL fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %0,3383 seviyesine ulaşmıştır.​

​BİM (BIMAS TI)  2Ç16'da 144 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 160 milyon TL net kâr, bizim tahminimiz ise 155 milyon TL net kârdı. Şirketin 2Ç16 cirosu yıllık bazda %14,3 artışla 4.971 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro için ortalama piyasa beklentisi 5.092 milyon TL, bizim tahminimiz ise 5.091 milyon TL'di. BİM'in 2Ç16 FAVÖK'ü (230 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,6) hem ortalama piyasa beklentisinin (243 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,8) hem de bizim tahminimizin (237 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,7) altında gerçekleşti. Şirket yönetimi 2016 ciro büyüme tahminini %20'den %15'e revize etti. BİM hisseleri son 3 ayda BIST 100 endeksinin %6,5 altında performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli olumsuz etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.​

BİM (OLUMLU; Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00 TL) 1Ç16’da beklentilerin üzerinde, 162 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama net kâr tahmini 150 milyon TL, Ak Yatırım net kâr beklentisi ise 152 milyon TL düzeyindeydi. Net kârın yüksek gelmesi temelde FAVÖK marjının beklentilerin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır. Operasyonel kârlılık Ocak başında asgari ücrete gelen %30’luk artışa rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşti (gerçekleşen FAVÖK 243 milyon TL; piyasa ortalama tahmini 232 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 235 milyon TL - gerçekleşen FAVÖK marjı %5.0; piyasa ortalama beklentisi %4.7 ve Ak Yatırım tahmini %4.8). BİM’in net nakit tutarı çeyreksel bazda %37 artarak 451 milyon TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasada olumlu tepki öngörüyoruz. Mevcut durumda BİM için 62,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel Getiri” beklentimiz bulunmaktadır​.

Aselsan (NÖTR; öneri: Endekse Paralel Getiri; Hedef Fiyat: 18,10TL) 2015 karından hisse başına 0,057 TL temettü ödenmesini teklif etti; %0,3 verime işaret ediyor. 31 Martta yapılacak Genel Kurul'da oylanacak ve 31 Mayıs tarihinde ödenmesi planlanıyor. 

 

Bim (BIMAS – NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) 4Ç15'de 141 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi olan 140 milyon TL'ye paralel, bizim beklentimizin (135 milyon TL) hafif üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen (VAFÖK marjı 5.1%, piyasa beklentisi %4.8), uluslararası operasyonlardan elde edilen 11.5mn TL'lik net finansal gider, net kar büyümesini baskıladı. 4Ç15'de ciro yıllık bazda %21'lik artışa, çeyreksel bazda %1 arttı; artışın kaynağı yeni açılan mağazalar ve yüksek gıda enflasyonu. Sonuçların beklentilere paralel gelmesinden dolayı piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Bim hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 62 TL ile "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi koruyoruz.

 

Bimeks (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 4Ç15 net kar 4,5 milyon TL olarak gerçekleşti yıllık bazda %16 küçüldü ancak Ak Yatırım tahmini 2,1 milyon TL'nin üstünde. VAFÖK beklentiden daha iyi gelmesi ile bu sonuç ortaya çıktı. 4Ç15 ciro yıllık %3 büyüme ile 399 milyon TL olarak gerçekleşti ve Ak Yatırım tahmin 408 milyon TL'ye paralel gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK 26 milyon TL olarak gerçekleşti, yıllık bazda %17 büyüdü ve Ak Yatırım tahmin 24 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK marjı %6,6 ile Ak Yatırım tahmin %5,9'un ve 4Ç14'deki %5,8'in üstünde gerçekleşti. Bu iyileşme faaliyet giderlerin satışlara oranında düşüşten geldi; bu oran 4Ç15'de %12,9 olarak gerçekleşti. 4Ç14'de bu oran %14,6 idi. Bunda daha iyi şartlarda yapılan kira sözleşmeleri, ve personel ve lojistik giderleri iyileştirmeler gibi faktörler etkili oldu. Tahminlerimizi değiştirmiyoruz, ancak mevcut durumda hisse fiyatı bizim hedef fiyata %40 yukarı potansiyele işaret ediyor; önerimizi Nötr'den Endeksin Üstünde Getiri'ye çekiyoruz.

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 2015 karından hisse başına 0,30 TL temettü ödenmesini teklif etti; %8,4 verime işaret ediyor. 31 Martta yapılacak Genel Kurul'da oylanacak ve en geç 15 Nisan tarihinde ödenmesi planlanıyor. 

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 4Ç15'de 38 milyon TL net kar açıkladı; yıllık bazda %90 daralma ve konsensüs tahmin 201 milyon TL ve Ak Yatrım tahmin 206 milyon TL'nin altında kaldı. Şirket 4Ç15'de uzun vadeli navlun sözleşme iptal ederek 204 milyon TL bir kereye mahsus gider kaydetti. Ayrıca VAFÖK beklentilerin altında kaldı. 4Ç15 ciro yıllık %4 büyüme ile 2.999 milyon TL olarak gerçekleşti ve Ak Yatırım tahmin 2.894 milyon TL'ye paralel ancak konsensüs tahmin 2.745 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK %45 yıllık bazda düşüşle 372 milyon TL olarak gerçekleşti ve konsensüs tahmin 437 milyon TL ve Ak Yatırım tahmin 419 milyon TL'nin altında kaldı. Şirket henüz 2016 ile ilgili beklenti paylaşmadı. Öneri ve hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜ – HAFİF OLUMLU: Hürriyet'te yer alan habere göre zorunlu trafik sigortasında yüksek prim artışlarının nedeni olan sigorta sistemindeki aksaklıkları gidermek için 3 maddelik yasal değişiklik yapılacak. Hazine'nin hazırladığı tasarı taslağıyla, sigorta şirketlerinin yükümlülükleri azaltılacak. Düzenleme yasalaşırsa, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılması uygulamasına son verilecek. Sigorta şirketlerinin, zorunlu trafik sigortası dolayısıyla yapacağı ödeme tutarlarının hesaplanması konusunda standardizasyonun getirilmesi ve bunun Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilmesi ve ileride aynı konu ile ilgili yeni davaların açılmasının önüne geçebilecek bir düzenleme yapılması sektörle ilgili görüşü olumluya çevirebilir. Ancak geçmişte yapılan düzenlemelerin limitli etkisini göz önünde bulundurarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin etkisi konusunda temkinliyiz.

 

Şişe Cam (NÖTR; Öneri: Nötr; 12 aylık Hedef Fiyat: 3.68 TL) Almanya merkezli PG Group ile Türkiye'de bir cam elyaf fabrikası yatırımı yapma konusunda görüşmelere başlamayı kararlaştırdı. Bu aşamada konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Aselsan (NÖTR; öneri: Endekse Paralel Getiri; Hedef Fiyat: 18,10TL) 4Ç15'de 270 milyon TL net kar açıkladı; yıllık bazda %84 büyümeye işaret ediyor. Konsensüs tahmin olan 218 milyon TL'nin üstünde ancak Ak Yatırım tahmin olan 304 milyon TL'nin altında. Muhasebe raporlamada yapılan değişikliklere göre Aselsan 2015 ve 2014 tüm yıl gelir tablosu rakamlarını yeniden düzenledi. UMS-21'e göre FX bazlı avans tutarları artık yeniden değerlemeye tabii değil. Yeniden düzenlenen 9 aylık rakamlar gösterilmediğinden 4Ç rakamları tam doğru olmayabilir. 2015 tüm yıl net kar %46 daralma ile 213 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç15 ciro yıllık %27 büyüme ile 959 milyon TL olarak gerçekleşti ve konsensüs tahmin olan 986 milyon TL'ye paralel ancak Ak Yatırım tahmin olan 1.125 milyon TL'nin altında. Tüm yıl 2015'de Şirket'in cirosu %10 büyüdü ki bu, hedeflediği %16-20 büyümenin altında. 4Ç15 VAFÖK 189 milyon TL (%19,7 marj) olarak gerçekleşti yıllık bazda %20 büyüdü ve konsensüs tahmin olan 182 milyon TL'ye (%18,5 marj) paralel gerçekleşti.  2015 tüm yıl VAFÖK 550 milyon TL ile yıllık %12 büyüdü. 2015 VAFÖK marjı %19,8 ve 2014 VAFÖK marjı %19,4. 2016 için Aselsan ciroda %16-18 büyüme öngörüyor. Buna göre biz 2016 ciro tahmini 3.770 milyon TL'den 3.281 milyon TL'ye çektik. Şirket 2016 VAFÖK marjı %18-20 aralığında öngörüyor; bizim tahmin %19,8. Cirodaki düşüşle 2016 VAFÖK tahminimiz 598 milyon TL'den 463 milyon TL'ye iniyor. Muhasebe raporlama değişikliği ile Şirket kısa net döviz pozisyondan uzun net döviz pozisyona geçtiği için 2016'da net kur farkı geliri yazacağını düşünüyoruz ve 2016 net kar tahminimiz 598 milyon TL'den 608 milyon TL'ye geliyor. 12 aylık hedef fiyatımız 19,05TL'den 18,10 TL'ye geliyor.

 

Bim (NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) Mısır'da faaliyet gösteren %100 iştiraki olan "Bim Stores LLC" firmasının toplam 51,1 milyon Dolarlık sermaye artırımına katılacağını açıkladı. Buna göre, sermaye artırımının 30,6 milyon Dolarlık kısmı Bim tarafından şirkete kullandırılan kredinin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle, geriye kalan 20,5 milyon Dolarlık kısmı nakden tek taksitte ödenecek.

 

Bim (NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklayacak. Biz 135 milyon TL net kar beklerken konsensüs tahmini 140 milyon TL net kar.

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) bugün 4Ç15 sonuçlarını açıklayacak. Biz 206 milyon TL net kar beklerken konsensüs tahmini 201 milyon TL. Ciro ve VAFÖK için biz 2.894 milyon TL ve 419 milyon TL beklerken, konsensüs tahmini ciro için 2.745 milyon TL ve VAFÖK için 437 milyon TL.

 

Halkbank (NÖTR; öneri: Endeksi Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 11,50 TL) 2015 yılı net kârından 231,5 milyon TL brüt nakit temettü dağıtacağını, ödemenin 4 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu. Buna göre hisse başına 0,1852 TL düzeyinde bulunuyor (tahminimiz 0,16 TL düzeyinde) ve %1,8 oranında bir temettü verimine karşılık geliyor. Halkbank böylece 2015 yılı net kârının yaklaşık %10'unu nakit temettü olarak dağıtacak. Banka 2014 yılı kârının da %10'unu temettü olarak dağıtmıştı.

 

TAV Havalimanları (OLUMLU; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 24.45 TL) toplam yolcu sayısının Şubat ayında yıllık %10 artış gösterdiğini açıkladı. Şirketin toplam yolcu sayısı Ocak ayında %3 artış göstermişti. Böylece yılın ilk iki ayı için toplam yolcu büyüme hızı %6'ya ulaştı. TAV'ın ana operasyonu olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (AHL) ise yolcu sayısı Şubat ayında yıllık %10,5 arttı. Ocak ayındaki %3'lük büyümenin üzerine gelen bu performansla AHL'nin yılın ilk iki ayındaki toplam yolcu büyüme hızı %6 oldu. Kırılıma baktığımızda, AHL'nin iç hat ve dış hat yolcu sayılarının Şubat ayında sırasıyla %9 ve %11 büyüdüğünü görüyoruz – özellikle dış hat yolcuda Ocak ayındaki %5'lik düşük büyümeden sonra görülen toparlanmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. DHMİ hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye'de havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısının Şubat 2016'da %14 büyüme kaydettiğini bildirmişti. İyi seyreden hava koşullarının Şubat ayında yolcu talebini olumlu etkilediği, ayrıca artık yıl etkisinin de yıllık karşılaştırmalara fazladan katkı getirdiği söylenebilir. TAV yönetimi en son 2016 yılının tümü için hem toplam hem de AHL'deki yolcu sayısının %7-9 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Ocak ayındaki nispeten düşük büyüme hızından sonra TAV'ın Şubat ayı yolcu performansını olumlu karşılıyoruz.

 

Tofaş Oto (NÖTR; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 23.90 TL) Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul'a 2015 faaliyetlerinden hisse başı 0.73 TL brüt nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. Temettünün verimi %3,6'dır. Dağıtımın 7 Nisan'da yapılması planlanıyor.

 

Torunlar GYO (OLUMLU; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 4,50 TL) 4Ç15'te 1,330 milyon TL net KAR açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 980 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 964 milyon TL net kardan iyi gerçekleşti. Ciro 4Ç15'te yıllık bazda %37 artarak 300 milyon TL2ye çıktı. Kira gelirlerinde yaşanan artışın sebebi Mall of Istanbul (MoI) ve Torun Tower ofis projelerinin kira gelirlerinin 2015'te tam yıl olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bilanço tarafında, Şirket'in 675 milyon dolar ve 196 milyon avro net açık pozisyonunu bulunmaktadır. Torunlar'ın devam eden 5. Levent adında konut projesinin beklentilerin üzerinde devam eden satış performansı (743 milyon TL ön satış geliri) elde etmiştir.

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Logo'yu model portföyüne eklerken Turkcell ve THY'nin ağırlığını azalttı


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANALİZ-BIST100 Teknik Analizi(Anadolu Yatırım)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANALİZ-BIST100 Teknik Analizi(Anadolu Yatırım)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Citi, BİM için hedef fiyatını 680 TL'den 750 TL'ye yükseltti
ANALİZ-Günlük Bülten(İş Yatırım)

https://arastirma.isyatirim.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/230724T_6004.pdf  


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.