Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Aksel Yatırım ile ilgili 4 kişi hakkında suç duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verdi
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aksel Yatırım Holding nezdinde
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri  kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, 4 kişi hakkında suç  duyurularının/ihbarlarının yapılmasına karar verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Gökhan Deniz hakkında
Şirket’in iktisadi ve ticari faaliyetleri ile ilgili olmayan ve Şirket aleyhine icra takiplerinin başlatılmasına yol açan 11.800.000-TL ve 1.205.000-USD tutarındaki çeklerin düzenlenmesi ve söz konusu  çeklerin Gökhan DENİZ tarafından kendisinin veya başkasının yararına  kullanılması nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 155 inci maddesi, Gökhan
Deniz ve Vedat Akbaş hakkında toplam tutarı 11.800.000-TL ve
1.205.000-USD olan Şirket çeklerine ilişkin bilgilere Şirket’in  muhasebe kayıtlarında, dolayısıyla Şirket’in 31.12.2016 ve 31.03.2017  tarihli finansal tablolarında yer verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı
SPKn’nun 112 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Vedat Akbaş ve
Serdar Çınar hakkında Aksel aleyhine başlatılan icra takiplerine  ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen  denetim çalışmaları açısından önem arz eden bilgi ve belgeleri
Kurula verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 111 inci maddesi. uyarınca suç duyuruları/ihbarlarında bulunulacak.
    Kurul Karar Organı tarafından ayrıca  Suç teşkil eden bahse konu  işlemler neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu  bulunan Aksel Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan DENİZ  aleyhine, yasal koşulların oluşması halinde, TTK’nın 553 üncü maddesi  kapsamında dava açabilecekleri hususunun Kurul Bülteni aracılığıyla  kamuya duyurulmasına, karar verildi.

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2018&no=44

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

SPK, Aksel Yatırım Holding'e idari para cezası verdi
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aksel Yatırım Holding'e idari para  cezası verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e 30.06.2017  tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi  nedeniyle Kurulun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11, 12 ve 12/A maddelerine  aykırılıktan SPKn.’nin 103. maddesi uyarınca 54.094 TL idari para  cezası verildi.
    Açıklamada şöyle denildi:
    "Şirketlerin söz konusu finansal raporlarının yasal süresi  içerisinde KAP’ta açıklanmaması nedeniyle pay işlem sıralarının  durdurulması sonucunda zarar gören yatırımcılar, Sermaye Piyasası
Kanunu’nun 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası ile genel hükümler  çerçevesinde, kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün zamanında yerine  getirilmemesinde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında  dava açabilirler."

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2018&no=14

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey

ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Vakıf Yatırım)
    Vakıf Yatırım ( http://www.vakifyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
    "Haftanın ilk işlem gününe, yurt dışı piyasalardaki iyimser  havanın desteğinde alımlarla 118.200 seviyesi üzerinden başlayan  endeks, gün içinde 118.000 seviyesi üzerinde yatay bir seyir izledi.
Endeks, günün sonuna doğru hızlanan alımlarla kapanışını 118.792  seviyesinden gerçekleştirdi.
    Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği konuşma  öncesinde ABD borsaları haftanın ilk işlem gününde de teknoloji  sektörü öncülüğünde güçlü yükselişler göstererek olumlu seyrini  sürdürdü. Bunu takiben Avrupa borsaları da dün değer kazandı. Dün  ayrıca AMB Başkanı Draghi'nin yaptığı konuşmada, bankanın uyguladığı  para politikası tedbirlerinin Euro Bölgesi ekonomisi için somut olarak  fayda getirdiğine işaret ederek, hassasiyetleri azaltmak, krizlere  dayanıklılığı ve büyüme potansiyelini artırmak için uyguladıkları  politikaları sürdürmeleri gerektiğini söylemesi, dikkat çeken  gelişmelerdendi.
    Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi açıklanacak. Avro
Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon verileri  izlenecek. ABD'de ise Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki  konuşması ön plana çıkarken, veri akışında dayanıklı mal siparişleri  ve tüketici güveni takip edilecek. Sabah saatlerinde Japonya  piyasaları alıcılı seyrederken, Çin piyasalarında satışlar görüyoruz.
Güne, ABD'nin karışık, Avrupa'nın ise alıcılı bir başlangıç yapmasını  bekliyoruz. BIST'in de güne pozitif bir başlangıç yapabileceğini  düşünüyoruz.

    Şirket ve Sektör Haberleri

    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2018 Ocak ayı otomotiv verilerini  açıkladı (=)

    *2018 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam  üretim %3, otomobil üretimi ise %9 oranında geriledi. Bu dönemde,  toplam üretim 124.347 adet, otomobil üretimi ise 85.368 adet düzeyinde  gerçekleşti.
    *2018 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam  otomotiv ihracatı adet bazında %9 oranında azalırken, otomobil  ihracatı ise %4 oranında düşüş gösterdi. Bu dönemde, toplam ihracat
94.332 adet, otomobil ihracatı ise 73.408 adet düzeyinde gerçekleşti.
    *2018 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, toplam  otomotiv ihracatı Dolar bazında %12 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv  ihracatı 2,33 mlr $ olarak açıklanırken, otomobil ihracatı %4 artarak
951 mn $ seviyesinde gerçekleşti.
    o (-) Tofaş Oto (TOASO): Tofaş'ın 2018 yılı Ocak ayı ihracatı
15.577 adet (Aralık 2017: 19.248, Ocak 2018: 19.788) düzeyinde  gerçekleşmiştir. Tofaş’ın Ocak ayı ihracatı geçen yılın ayına göre
%21, önceki aya göre %19 azalmıştır.
    o (-) Ford Otosan (FROTO): Ford Otosan’ın 2018 yılı Ocak ayı  ihracatı 16.670 adet (Aralık 2017: 27.972, Ocak 2018: 22.926)  düzeyinde gerçekleşmiştir. Ford Otosan’ın Ocak ayı ihracatı geçen  yılın aynı ayına göre %27, önceki ayın %40 altında oluşmuştur.
    Yorum: OSD Ocak ayı üretim ve ihracat sonuçlarının Tofaş Oto ve
Ford Otosan hissesi üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

    Sabancı Holding (SAHOL) 2018 yılı büyüme beklentilerini açıkladı
(=)

    *Sabancı Holding 2018 yılında kombine satış gelirlerinde %15-20  artış, banka dışı kombine FAVÖK’ünde (tek seferlik gelir/gider hariç  olmak üzere) %15-20 artış beklediğini açıkladı.
    *Sabancı Holding, 2018 yılında yaklaşık 5 mlr TL kombine yatırım  yapmayı planlamaktadır.
    *Ayrıca Sabancı Holding hisse başına brüt 0,30 TL olmak üzere  toplam brüt 612 mn TL nakit temettünün 03 Nisan 2018 tarihinden  başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul’un onayına sunma kararı aldığını  açıkladı. 26 Şubat tarihli hisse kapanış fiyatına göre %2,8 oranında  temettü verimi hesaplıyoruz. Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2018’de  gerçekleştirilecek.

    Kısa Kısa Şirket Haberleri:

    *(+) Akdeniz Güvenlik (AKGUV): Aktifinde bulunan İstanbul
Mahmutbey’deki merkez binasının ve Antalya ilinde yer alan arsaların  satış işlemleri ile ilgili pazarlama ve satışa aracılık hizmetleri  kapsamında görüşmelerde bulunmak üzere yönetim kurulu başkanına yetki  verilmesine karar verildiğini açıkladı.
    *Aksel Yatırım Holding (AKSEL): Borsa İstanbul’dan yapılan  açıklamada, şirket paylarının borsa kotundan çıkarılmasına karar  verildiği belirtildi.
    *(+) Anadolu Cam (ANACM): Anadolu Cam, 4Ç17 dönemini 14 mn TL net  kar ile tamamlarken, şirketin net karı yıllık bazda %63 gerilemiş,  aynı zamanda da piyasa beklentisi olan 34 mn TL’nin altında kalmıştır.
Operasyonel tarafta gözlenen iyileşmeye karşın net karda gözlenen  gerilemede, karşılık ve dava giderleri, 4Ç17’de kaydedilen 32 mn
TL’Lik finansal gider ve geçen yıl kaydedilen 18 mn TL’lik vergi  gelirinin bu dönemde 31 mn TL vergi giderine dönmesi etkili olmuştur.
4Ç17’de şirket 713 mn TL ciroya ulaşarak, piyasa beklentisi olan 565  mn TL’nin üzerinde, yıllık bazda %41 ciro artışı yakaladığını  görüyoruz. FAVÖK tarafında da 169 mn TL’lik 4Ç17 FAVÖK’ü, yıllık bazda
%139 artışa ve piyasa beklentisi olan 133 mn TL’nin üzerinde bir  gerçekleşmeye işaret etmektedir. FAVÖk marjı da yıllık bazda yaklaşık
10 puan artarak 4Ç17’de %23,7 seviyesine yükselmiştir. Şirket ayrıca,  net karından hissedarlarına brüt hisse başına %8  (0,08 TL) nakit kar  payının (son kapanışa göre %2,5 temettü verimi) 31 Mayıs tarihinden  itibaren dağıtılmasını 21 Mart tarihli genel kurul onayına sunma  kararı aldı. Yorum: Şirketin 4Ç finansalları, operasyonel tarafta en  yüksek piyasa beklentilerinin de üzerinde gerçekleşirken, net kar  beklentileri karşılamadı. Şirket hisseleri son 1 ayda BİST getirisine  göre %5 daha negatif bir getiri performansı sergiledi. Net kar  tarafındaki gerilemenin kısmen fiyatlandığını, buna karşın operasyonel  tarafa yönelik fiyatlamaların hisse performansına pozitif  yansıyacağını düşünüyoruz.
    *(=) Aselsan (ASELS): Şirket hisselerinin ikincil halka arzına  ilişkin olarak, Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf
Yatırım, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Ziraat Yatırım'dan oluşan ve  her bir aracı kurumun Lider olarak yer aldığı Konsorsiyumun 26 Şubat  tarihinde yetkilendirildiğini bildirdi.
    *(+) Bagfaş (BAGFS): Bagfaş 4Ç17’de 19 mn TL zarar yönündeki  ortalama piyasa beklentilerinin aksine 7 mn TL net kar açıkladı.
Piyasadaki en yüksek beklenti 3 mn TL kar açıklayacağı yönündeydi.
Böylece Şirket 2017 toplamında 10 mn TL zarar kaydetmiş oldu.
Bagfaş’ın 4Ç17 satış gelirleri 134 mn TL olan Research Turkey  beklentilerinin %3 üzerinde 138 mn TL (y/y %91, ç/ç %24) seviyesinde  oluşmuştur. Şirketin FAVÖK’ü 29 mn TL (y/y %231, ç/ç %22), FAVÖK marjı  ise %21,0 (4Ç16: %12,1) seviyesinde gerçekleşmiştir. 4Ç17’de  tahminlerin üzerinde gerçekleşen sonuçlarda operasyonel gelirlerdeki  olumlu performansın yanı sıra yaklaşık 33 mn TL düzeyinde kaydedilen  ertelenmiş vergi geliri etkili olmuştur. Yorum: Son 3 ayda BIST100’e  kıyasla %7, son 12 ayda %31 kötü performans gösteren Bagfaş  hissesinin, beklentilerin üzerinde 4Ç17 sonuçlarına pozitif tepki  vereceği kanaatindeyiz.
    *(=) Carrefoursa (CRFSA): 2018 yılı yatırım hedefinin 170 mn TL  olarak belirlendiğini, 2018 yıl sonu itibariyle de yaklaşık 50 yeni  süpermarket daha açılmasına karar verdiğini bildirdi.
    *(+) Emlak Konut GYO (EKGYO): Şirket, 4Ç17 döneminde 690,6 mn TL  net kar açıklarken, 651 mn TL’lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde  gerçekleşen net karın, yıllık bazda ise %192’lik büyümeye işaret  ettiğini görüyoruz. Şirket ayrıca net karından hisse başına brüt
%17,55 (0,1755 TL) nakit kar payının (son kapanışa göre %6,8 temettü  verimi) 31 Mayıs tarihinden itibaren dağıtılmasını, 28 Mart tarihli  genel kurul toplantısında onaya sunacağını bildirdi. Şirketin 4Ç17  cirosu ise 1,10 mlr TL ile 1,16 mlr TL’lik piyasa beklentisine paralel  gerçekleşmiştir.
    Yorum: Şirketin açıkladığı 4Ç17 finansalları piyasa beklentilerine  paralel. Vergi finansalları ardından net karda daha yüksek bir sonuç  görebileceğimizi beklemekteydik. Şirket hisseleri ise son 1 ayda BİST  getirisine paralel bir seyir izlemiştir. Piyasa beklentilerine paralel  sonuçlara karşı, dağıtılacak temettü ile birlikte değerlendirdiğimizde  hissede pozitif hareketlilik gözlenebilir.
    *(=) Global Yatırım Holding (GLYHO): Liman Grubu bağlı  ortaklıklarından Karadağ'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of
Adria şirketinin, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 20 mn ¬ tutarında  ve 7 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığını, kredinin alt yapı  yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı  amacıyla kullanılacağı belirtildi.
    *(+) Netaş (NETAS): İstanbul Yeni Havalimanı Projesi kapsamında  çalışmalarını yürüten ve havalimanının 25 yıl işletmesini üstlenmiş  olan İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne, tüm  havalimanının altyapısında kullanılacak olan Veri Merkezi Bulut
Otomasyon Sisteminin kurulumu, 3 yıl işletilmesi ve 5 yıl bakım-onarım  hizmetlerinin sağlanması için 4 firma arasından 10,75 mn ¬ ile teknik  ve finansal olarak en iyi teklifin Netaş tarafından verildiğini  bildirdi. İGA Havalimanları İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi'ne  verilen teklifin ilk aşaması olan 7,9 mn ¬ tutarındaki kurulum ve  tedarik sözleşmesinin 23 Şubat tarihinde imzalandığını, teklif  kapsamında yer alan bakım-onarım ve işletmesine ilişkin sözleşmenin de  ayrıca imzalanacağını bildirdi.
    *(=) Selçuk Ecza (SELEC): Şirket, 4Ç17 döneminde 57 mn TL’lik  piyasa net kar beklentisine paralel 57 mn TL net kar açıkladı.
Açıklanan net kar yıllık bazda %57,7 artışa işaret etmektedir.
Operasyonel taraftaki iyileşmelere ek olarak operasyonel olmayan  tarafta kaydedilen gelirler, et kardaki yükselişi desteklemiştir. İlaç  fiyatlarındaki artış ile birlikte %41,64’e (2016: %40,19)  ulaşan  pazar payı, şirketin cirosuna pozitif yansımış, 4Ç17’de şirket 2,83  mlr TL ciroya ulaşarak piyasa beklentisi olan 2,82 mlr TL’Lik ciroya  paralel bir performans sergilemiştir. Yıllık bazda ise cirodaki büyüme
%23 olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında da yıllık bazda %67 büyüme  görülmüş, 4Ç17’de ulaşılan 58 mn TL’lik FAVÖK, 64 mn TL’Lik piyasa  beklentisinin hafif altında kalmıştır. Marj tarafında da FAVÖK marjı,  yıllık bazda yarım puan artışla 4Ç17’de %2 seviyesinde  gerçekleşmiştir. Yorum: Operasyonel ve net kar tarafta piyasa  beklentilerine paralel sonuçlar  görülmesine karşılık, şirket  hisseleri son 1 ayda BİST getirisine göre %4 daha negatif bir getiri  performansı sergilemiştir. İlaç fiyatlarının belirlenmesinde  kullanılan Euro/TL kurundaki artışın, 2018 yılı için %15 ile  sınırlandırılmasının, piyasa altı getiri performansta etkili olduğunu,  dolayısıyla da finansalların etkisinin nötr olacağını  değerlendiriyoruz.
    *(=) Trakya Cam (TRKCM): Trakya Cam, 4Ç17 döneminde 170 mn TL’lik  piyasa beklentisinin üzerinde 193,5 mn TL net kar açıkladı. Açıklanan  net kar yıllık bazda %104 artış gösterirken, net kardaki artışta
Eurobond gelirlerinin katkısı yanı sıra 4Ç16’da 86,5 mn TL olan net  finansal giderin bu dönemde 26 mn TL’ye gerilemesi etkili oldu. 4Ç16  dönemindeki 31 mn TL’lik vergi gelirinin, 4Ç17’de 8 mn TL’ye  gerilemesi ise net kar tarafındaki yükselişe negatif etki etti.
Şirketin cirosu yıllık bazda %34 artarak 1,29 mlr TL ile piyasa  beklentisine paralel erçekleşmiştir. FAVÖK ise 4Ç17’de yıllık bazda
%68 artışla 219 mn TL’ye ulaşsa da piyasa beklentisi olan 267 mn
TL’nin altında kalmıştır. FAVÖK marjı, yıllık bazda 3,5 puan artarak
4Ç17’de %17 olarak gerçekleşmiştir. Şirket ayrıca, 2017 net karından  ortaklarına hisse başına brüt %15,04 (0,1504 TL) kar payının (son  kapanışa göre %3,2 temettü verimi) 31 Mayıs tarihinden itibaren  dağıtılması kararını, 20 Mart tarihli genel kurulun onayına sunacak.
Yorum: Net kar piyasa beklentilerini aşsa da operasyonel tarafta  beklentilerin altında kalındığını görüyoruz. Hisse performansı ise son
1 ayda BİST getirisine göre %2 daha negatif bir getiri kaydetmiştir.
Dolayısıyla da finansalların hiseye nötr etki yapmasını bekliyoruz.
    *(=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Bankanın takipteki kredi  alacakları portföyünün 503,4 mn TL anapara bakiyesi tutarındaki  kısmının, toplam 26,5 mn TL bedel karşılığında satıldığı bildirildi.
Yorum: Banka'nın Takipteki Krediler Oranı'nında bu satış işlemi ile  birlikte yaklaşık 25 bp düşüş olabileceğini hesaplıyoruz. Ayrıca bu  satış işlemi sonucunda 1Ç'de Banka'nın diğer faaliyet gelirlerine 26,5  mn TL'lik gelir yansıyacağını düşünüyoruz."

    Analizin tamamı için:

http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/vky_gb_27022018-636553187951561014.pdf

                           *******

    Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı  sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri  tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer  alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize  uygun sonuçlar doğurmayabilir.

                           *******

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*AKSEL YATIRIM'IN VERGİ DAİRESİNE SUNDUĞU TABLODA 2017 YILI 9 AYLIK DÖNEM NET ZARARI 391.468 TL
SPK, Aksel Yatırım Holding'e idari para cezası verdi
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aksel Yatırım Holding A.Ş.'ye idari para cezası verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e 19.04.2017 tarihi itibariyle aleyhinde başlatılan 11 ayrı icra takibine ilişkin özel durum açıklamasını gecikmeli olarak yapması nedeniyle II-15.1  sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesi ile Özel Durumlar
Rehberi’nin 5.8 numaralı bölümü uyarınca 54.094 TL idari para cezası verildi.
    Kararda şöyle denildi:
    "Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari  para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan  yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip  edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması  esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla  ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması  gerekmektedir. İdari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa  zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel  hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu  bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler."

http://www.spk.gov.tr/apps/haftalikbulten/displaybulten.aspx?yil=2017&sayi=32&submenuheader=null

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey