Geri Dön

Haberler

***IAZ******OZRDN*** INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi ) İlgili Şirketler [OZRDN] İlgili Fonlar [] Türkçe Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Bildirim İçeriği Açıklamalar Piyasa yapıcısı olduğumuz ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş  ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.                                           (Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Paylarında piyasa yapıcılık işlemleri Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.) İşlem Tarihi İşlem Niteliği İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşlem Tutarı (TL) 28.09.2016 Alış 0 0 28.09.2016 Satış 0 0 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/558652 BIST
***ATPET*** ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor ) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015 Kar veya Zarar Tablosu KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat 20 10.418.719 10.449.725 4.661.682 4.826.528 Satışların Maliyeti 20 -7.377.597 -8.414.632 -3.251.617 -3.574.601 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 3.041.122 2.035.093 1.410.065 1.251.927 BRÜT KAR (ZARAR) 3.041.122 2.035.093 1.410.065 1.251.927 Genel Yönetim Giderleri 21 -2.023.985 -1.409.496 -745.179 -791.626 Pazarlama Giderleri 21 -909.929 -714.953 -497.185 -366.211 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22 965.257 1.440.856 567.898 581.285 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 22 -847.045 -702.995 -364.715 -392.408 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 225.420 648.505 370.884 282.967 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23 108.896 9.968 96.184 1.636 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 23 0 0 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 334.316 658.473 467.068 284.603 Finansman Gelirleri 24 81.050 84.136 63.105 39.153 Finansman Giderleri 24 -968.014 -806.495 -498.524 -403.728 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -552.648 -63.886 31.649 -79.972 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri 100.697 -34.360 -17.452 -16.599 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 25 -34.415 -63.477 -16.235 -28.386 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 25 135.112 29.117 -1.217 11.787 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) -451.951 -98.246 14.197 -96.571 DÖNEM KARI (ZARARI) -451.951 -98.246 14.197 -96.571 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 Ana Ortaklık Payları -451.951 -98.246 14.197 -96.571 Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -0,03690000 0,00800000 0,00120000 -0,00790000 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12.231.966 3.483.813 129.437 -223.097 -880.622 14.741.497 0 14.741.497 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler -880.622 880.622 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -68.841 0 10.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -98.246 0 -156.287 0 -156.287 Dönem Karı (Zararı) -98.246 -98.246 0 -98.246 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -68.841 10.800 -58.041 0 -58.041 Sermaye Arttırımı 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12.231.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.414.972 0 140.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.103.719 -98.246 0 14.585.210 0 14.585.210 Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Özkaynaklar Değişim Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu Dönem Başı Bakiyeler 12.231.966 3.342.480 131.401 -1.103.719 -20.892 14.581.236 0 14.581.236 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Hatalara İlişkin Düzeltmeler 0 0 0 Diğer Düzeltmeler 0 0 0 Düzeltmelerden Sonraki Tutar 0 0 0 Transferler -20.892 20.892 0 0 0 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.934 0 6.922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -451.951 0 -520.963 0 -520.963 Dönem Karı (Zararı) -451.951 -451.951 0 -451.951 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -75.934 6.922 -69.012 0 -69.012 Sermaye Arttırımı 0 0 0 Sermaye Azaltımı 0 0 0 Sermaye Avansı 0 0 0 Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi 0 0 0 Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi 0 0 0 Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları 0 0 0 Kar Payları 0 0 0 Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler 0 0 0 Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış) 0 0 0 Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması 0 0 0 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış 0 0 0 Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler 0 0 0 Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar 0 0 0 Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış) 0 0 0 Dönem Sonu Bakiyeler 12.231.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.266.546 0 138.323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.124.611 -451.951 0 14.060.273 0 14.060.273 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -1.416.976 -1.263.932 Dönem Karı (Zararı) -552.648 -63.886 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) -552.648 -63.886 Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 0 0 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 342.756 274.207 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 12 280.192 238.008 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler -9.681 0 Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 5 -9.681 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 34.108 25.796 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 16 34.108 25.796 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 38.137 10.403 Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 6 50.560 11.738 Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri 22 -104.217 -251.671 Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri 22 91.794 250.336 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -1.172.669 -1.410.776 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 5 -198.094 -1.855.401 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) -198.094 -1.855.401 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -74.706 921.657 İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) -74.706 921.657 Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler 8 173.426 -720.881 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -569.739 -365.397 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) 5 -569.739 -365.397 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 7 -503.556 609.246 İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) -503.556 609.246 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -1.382.561 -1.200.455 Vergi İadeleri (Ödemeleri) 25 -34.415 -63.477 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -721.946 -170.479 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 40.364 Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 40.364 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12 -721.946 -210.843 Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -721.946 -210.843 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 2.169.113 1.770.452 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 2.169.113 1.770.452 Kredilerden Nakit Girişleri 6 2.169.113 1.770.452 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 0 0 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 30.191 336.041 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) 30.191 336.041 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 437.325 376.069 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 467.516 712.110 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015 Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu DÖNEM KARI (ZARARI) -451.951 -98.246 14.197 -96.571 DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -69.012 -58.041 -52.520 25.892 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 13 -79.930 -72.464 -39.965 72.168 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 -57.794 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.918 14.423 -12.555 11.518 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi 3.997 3.623 1.999 -3.609 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi 6.921 10.800 -14.554 15.127 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -69.012 -58.041 -52.520 25.892 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) -520.963 -156.287 -38.323 -70.679 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0 Ana Ortaklık Payları -520.963 -156.287 -38.323 -70.679 Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Varlıklar DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri 3 467.516 437.325 Ticari Alacaklar 5 13.857.579 13.741.598 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.857.579 13.741.598 Diğer Alacaklar 1.997.037 1.609.771 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4 1.720.247 1.428.288 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 276.790 181.483 Stoklar 8 4.232.276 4.405.702 Peşin Ödenmiş Giderler 9 854.613 846.190 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 854.613 846.190 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 11 18.180 136.427 Diğer Dönen Varlıklar 18 345.745 375.507 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 345.745 375.507 ARA TOPLAM 21.772.946 21.552.520 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 21.772.946 21.552.520 DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12 1.165.333 1.169.333 Maddi Duran Varlıklar 13 5.644.374 5.230.992 Binalar 3.711.240 3.781.226 Tesis, Makine ve Cihazlar 999.820 1.046.615 Taşıtlar 833.609 290.403 Mobilya ve Demirbaşlar 80.869 89.008 Özel Maliyetler 18.836 23.740 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 45.028 92.587 Diğer Haklar 45.028 92.587 Peşin Ödenmiş Giderler 9 732.664 905.638 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 732.664 905.638 Ertelenmiş Vergi Varlığı 25 329.343 195.956 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 7.916.742 7.594.506 TOPLAM VARLIKLAR 29.689.688 29.147.026 KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.295.567 6.588.435 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.295.567 6.588.435 Banka Kredileri 6 8.295.567 6.588.435 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 424.082 329.174 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 424.082 329.174 Banka Kredileri 6 424.082 329.174 Ticari Borçlar 5 5.098.947 5.772.903 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.098.947 5.772.903 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 230.596 228.423 Diğer Borçlar 7 562.212 580.828 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 562.212 580.828 Ertelenmiş Gelirler 10 119.868 431.490 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 25 34.415 131.112 Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 ARA TOPLAM 14.765.687 14.062.365 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.765.687 14.062.365 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Borçlanmalar 456.711 39.078 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 456.711 39.078 Banka Kredileri 6 456.711 39.078 Diğer Borçlar 7 0 78.796 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 78.796 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 210.969 185.514 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 210.969 185.514 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25 196.048 200.037 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 863.728 503.425 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.629.415 14.565.790 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 14.060.273 14.581.236 Ödenmiş Sermaye 19 12.231.966 12.231.966 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 3.404.869 3.473.881 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3.404.869 3.473.881 Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 19 3.266.546 3.342.480 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 138.323 131.401 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 19 -1.124.611 -1.103.719 Net Dönem Karı veya Zararı -451.951 -20.892 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 14.060.273 14.581.236 TOPLAM KAYNAKLAR 29.689.688 29.147.026 http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/558651 BIST
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF %59,4, DOĞRUDAN TEKLİF %10,5
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE KUPON ORANI %1,375
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 2,47 KATI TEKLİF GELDİ

Dün piyasa dar bir bantta hareket ederken, günü kapanışa doğru alışlarla kapattı. Bu sabah TL/Dolar kotasyonlarının sakin 2.9750 seviyesinden işlem görmekte. Haber akışının zayıf olduğu bugün, piyasaların yatay açılmasını ve yurtdışı piyasaların seyrine paralel hareket etmesini bekliyoruz.

 

Endeks için destek seviyeleri 76.700 ve 76.100 ile direnç seviyeleri 77.500 ve 78.000 olarak öne çıkıyor.  

BIST100 gün içerisinde test ettiği 76.650 seviyesi sonrasında hafif alıcılıydı. Kapanış 77.161 seviyesinde gerçekleşti. Önceki günkü sert satışın ardından endekste tutunma-tepki çabası görmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte kapanış halen kısa periyot için direnç olarak belirttiğimiz 77.900-78.300 bandının altında. Dolayısıyla hareketi şu an için sınırlı tepki olarak değerlendiriyoruz. Bu bandın aşılabilmesi durumunda yeni bir kısa vadeli yükseliş eğilimi oluşabileceğini düşünüyoruz. Saatlik bazdaki ortalamalarda da halen güçlü bir yukarı eğilim göremiyoruz. Belirttiğimiz direncin geçilmesiyle ancak durumun olumlu yönde değişebileceğini belirtebiliriz. 

BANKACILIK SEKTÖRÜ (HAFİF OLUMLU): Bankaların tüketici kredilerine uyguladıkları genel karşılıkların %1 seviyesine indirilmesine imkan sağlayan ve uzun süredir beklenen değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. (Resmi Gazete'de %0,5 olarak uygulanan KOBİ kredilerinin genel karşılık oranında değişikliğe gidilmedi).

- Hatırlanacağı üzere makro ihtiyati tedbirlerin bir uzantısı olarak toplam kredileri içerisinde %25 üzerinde tüketici kredisi olan bankalar 2013'ten geçerli olarak konut harici tüketici kredilerinde genel karşılık oranını normalin iki katı olarak uyguluyorlardı (Grup 1 için %4, Grup 2 için %8).

- Genel karşılık oranlarının normalleştirilmesiyle araştırma kapsamımızdaki bankalardan Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi ve Vakıfbank genel karşılık rezervlerinden bir miktarını gelir olarak yazma imkanına kavuşacak. Diğer taraftan Halkbank tüketici kredileri %25'in altına düştüğü için 2015 yılında bu değişikliği kendi finansallarına yansıtmıştı. Dolayısıyla uygulama kapsamı dışında kalacak.

- Değişikliğin yukarıda sayılan bankaların gelirlerine etkisinin bir defaya mahsus olarak 0,7 milyar TL ile 1,0 milyar TL aralığında olması beklenebilir. Ancak 2018 yılında IFRS-9'un devreye girmesi ile gündeme gelecek değişiklikler bu katkıyı hemen hemen tamamıyla sıfırlayacak. (Bu noktada Halkbank ek provizyon ihtiyacı doğacağından) diğer bankalara göre daha dezavantajlı kabul edilebilir.

- Bankaların 2016 net kârlarında bu etki dahil edilmeden %26 ortalama yıllık artış hesaplıyoruz. Bu gelirlerin dahil edilmesi halinde mevcut tahminlerin %25-30 düzeyinde artabileceği anlaşılıyor. Ancak bankaların kârlılıklarında aşırı oynaklık olmaması için serbest karşılık ayrılması suretiyle bu kârları 2016 sonuçlarına yansıtmama ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Dolayısıyla, mevcut kâr tahminlerimizi bankalardan uygulayacakları politikaya dair aksi bir açıklama gelmedikçe değiştirmeyi düşünmüyoruz.

- Ayrıca düzenlemenin bankaların sermaye yeterlilik rasyoları üzerinde (Basel-III kapsamında genel karşılıkların sermaye tabanından çıkarılması dolayısıyla) ilk yıl için 40 – 50 baz puan kadar arttırıcı etkisi olması beklenebilir. Ancak 2018'de bu etki geri alınacağından etki yine nötrlenmiş olacak (Halkbank yukarıda bahsedilen sebeplerden ötürü diğerlerine göre dezavantajlı konumda).

Yorum: Düzenlemenin haber etkisi taşıması nedeniyle bahsedilen bankalar üzerinde (Halkbank hariç) olumlu etkisi olması beklenebilir. Ancak temel bankacılık verileri açısından kalıcı bir değişiklik getirmediği için etkinin çok sınırlı olmasını bekleriz. 

BIST100 gün başında yaşanan sert satışla geri çekilme yaşadığı 76.000 desteği üzerinde tutunma çabasındaydı. Kapanış 76.726 seviyesinde gerçekleşti. Endeks haber etkisiyle yaşanan sert satış sonrasında destek olarak belirttiğimiz 77.000-76.000 bandında dengelenme çabasındaydı. 77.000 seviyesi kısa periyot için ilk direnç bölgesi olmakla birlikte bu aşamada 77.900-78.300 bandının geçilebilmesine bağlı olarak yeni bir kısa vadeli yükseliş eğilimi oluşabileceğini düşünüyoruz. Yaşanan hızlı harekete bağlı olarak saatlik bazda ortalamalarda da aşağı eğilim oluşmuş durumda. Belirttiğimiz direncin geçilmesiyle ancak durumun olumlu yönde değişebileceğini düşünüyoruz. 

Dün Moody's not indirimi sonrası piyasa 77 bin seviyesinin altında kapanış yaptı. Bugün seans öncesinde TL'nin dün yaşadığı kayıpların bir kısmını geri aldığı ve TL/Dolar kotasyonlarının 2.975 seviyesinin altında geçtiği gözleniyor. Dün yurtdışı piyasalarda da benzer zayıflığın izlenmesi BIST'deki satışların daha da ivmelenmesine neden olmuştu. Bugün, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin piyasa algısının piyasa tercihlerine uygun gelişmesi beklentisi ile birlikte yurtdışı piyasalarda kayıpların kısmen telafi edildiği ve bunun da bize olumlu yansımalarının olduğu bir seans gözleyebiliriz. Ancak piyasanın eğiliminin kalıcı olarak yukarı yönlü değişmesi için henüz erken olduğu düşünülebilir.

​Bugün için hem yurtdışı piyasalarda olumlu açılış beklentisi hem de TL'nin güçlenmesiyle, BIST-100'ün olumlu açılmasını bekliyoruz. Endeks için destek seviyeleri 76.100 ve 75.500 ile direnç seviyeleri 77.500 ve 78.300 olarak öne çıkıyor.