Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

BOTAŞ elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza %30, konutta kullanılan doğalgaza %9 ve sanayide kullanılan doğalgaza %14 zam yaptı. Sene başından bu yana doğalgaz fiyatında görülen artış sırasıyla %123, %19 ve %62 oldu. EPDK da konutta ve sanayide kullanılan elektriğe sırasıyla %13 ve %19 zam yaptı. Konut ve sanayi tarafında tüketicilerin sene başından bu yana elektrik maliyet artışı sırasıyla %40 ve %54 oldu. Bu zamlardan kaynaklanacak etkiyi en yüksek hissedeceğini tahmin ettiğimiz şirketleri aşağıda bulabilirsiniz.

 

Elektrik üreticilerinin kullandığı doğalgazda yapılan %30'luk fiyat artışı doğalgaz çevrim santrallerinin toplam portföy içerisindeki payının yüksek olmasından Akenerji'nin marjları açısından olumsuz olabileceğini değerlendiriyoruz. Aksa Enerji'de ise yıllık faaliyet karının yaklaşık üçte ikisinin Afrika'daki operasyonlarından sağlanması dolayısıyla etki sınırlı olacaktır. Türkiye'de bulunan ve aktif olarak çalışan doğalgaz çevrim santrallerinin Zorlu Enerji'nin toplam kurulu gücü içerisindeki payının sadece %1 civarında olmasından kaynaklı olarak olumsuz etkinin sınırlı olması beklenebilir.  Ayrıca, maliyet artışlarından dolayı spot elektrik fiyatlarındaki artış söz konusu marj baskısını bir miktar telafi edebilir.

 

Enka İnşaat'ın Türkiye'de kurulu 4bin MW kapasiteli doğalgaz çevrim santralleri dolayısıyla söz konusu doğalgaz maliyet artışından olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Ayrıca, Şirket'in 2018 sonundan itibaren al ya da öde kapsamındaki satışlarının sona erecek olması da enerji segmenti karlılığını baskılayacak bir diğer unsur olarak ön plana çıkacaktır.

 

Doğalgaz fiyat zammı Şişe Cam grup şirketlerinin karlılığını da olumsuz etkileyebilir. Zamlar sonrasında  cam üreticisi Anadolu Cam ve Trakya Cam Türkiye operasyonlarının doğalgaz maliyetlerinde %14'lük zamla karşı karşıya kalırken bir doğalgaz çevrim santraline sahip olan Soda Sanayi için maliyet artışı %30 olmaktadır (şirket üretimde girdi olarak kullandığı buharı iki kaynaktan elde etmektedir: doğalgaz çevrim santralindeki elektrik üretimi sürecinde yan ürün olarak ve kömürle çalıştırılan buhar kazanından).  Ancak doğalgaz çevrim santrallerinde kullanılan doğalgaz fiyatı geçtiğimiz ay Dolar'a fikslenmiş olduğundan, burada sözkonusu olan zammın Dolar/TL paritesinden kaynaklanmış olduğunu hatırlatırız.  Kabaca, doğalgaz maliyetlerinde ortaya çıkacak %10'luk bir artışın Şişe Cam'ın FAVÖK marjında yıllık olarak yarım puanlık bir olumsuz etki yaratacağı söylenebilir.

 

Çimento şirketleri elektrik tüketimi yoğun (toplam maliyetlerin %20-25'i elektrik) olan sektördür. Elektriğe yapılan %19'luk zam diğer değişkenlerin sabit kalması kaydıyla, çimento şirketlerinin FAVÖK marjını yaklaşık 2 puan düşüreceğini hesaplıyoruz.

 


DOĞALGAZ SEKTÖRÜ: Enerji Bakanı Berat Albayrak 1 Ekim 2016 tarihi itibariyle hem tüketici hem de sanayi kullanımında doğalgaz fiyatlarına %10 indirim yapma kararı aldıklarını açıkladı. Bu haber

  1. doğalgaz'dan elektrik üreten enerji şirketleri (Akenerji (AKENR TI), Aksa Enerji (AKSEN TI) ve Zorlu Enerji (ZOREN TI)) – üretim maliyetlerinin 35%-40%'ı doğalgaz maliyeti,
  2. üretim sürecinde doğalgazı yoğun olarak kullanan cam üreticileri (Şişe Cam Grubu (SISE TI): Trakya Cam (TRKCM TI), Anadolu Cam (ANACM TI), Soda Sanayi (SODA TI)) - üretim maliyetlerinin 30%-35%'i doğalgaz maliyeti
  3. Petkim (PETKM TI) - üretim maliyetlerinin %10'u doğalgaz maliyeti ve
  4. Tüpraş (TUPRS TI) – üretim maliyetlerinin %3'ü doğalgaz maliyeti açısından olumlu bir gelişmedir.
     
    Enerji Bakanı Albayrak düşen doğalgaz maliyetlerine bağlı olarak elektrik fiyatlarında da indirime gidilmesinin sözkonusu olabileceğini söyledi. Bu durumda doğalgaz fiyat indiriminin enerji şirketlerine olan olumlu yansıması elektrik fiyatlarının hangi seviyede denge bulacağına bağlı olacaktır. Elektrik fiyatlarındaki gerileme ise üretim maliyetlerinin %25'i elektrik maliyetinden oluşan çimento şirketleri açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir.​
Zorlu Enerji, Rarik-Turkison Enerji'yi 800 bin dolar bedelle satın aldı

Zorlu Enerji, Rarik-Turkison Enerji'yi 800 bin dolar bedel karşılığı satın aldı.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini arttırmak amacıyla; Şirketimiz tarafından, Rarik-Turkison Enerji AŞ'nin ("Rarik-Turkison") sermayesini temsil eden payların tamamının, 800.000 USD bedel karşılığında Rarik-Turkison ortakları RARİK Energy Development Ltd. ("Rarik") ve EFLA hf. ("Efla")'den ödeme planı dahilinde 4 taksit ile satın alınmasına dair Rarik ve Efla ile Şirketimiz arasında Pay Alım Anlaşması (Share Purchase Agreement) imzalanmış olup, ilk taksit ödemesi karşılığında pay devir işlemleri tamamlanmıştır."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054753

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

*Zorlu Enerji: Almanya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "ZES Germany GMBH" unvanlı bir şirket kurulmuştur
*Zorlu Enerji: ABD'de, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip USA LLC" unvanlı bir şirket kurulmuştur
Zorlu Enerji, biyoçeşitlilik alanında 2030 yılına kadar en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyor

Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırıcısı olmayı amaçlayan Zorlu Enerji, bu amaç doğrultusunda geliştirdiği onarıcı iş modeli ile ülkemizin karbonsuzlaşmasının yanısıra biyoçeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli katkılar sunmaya devam ediyor. 

Faaliyet gösterdiği her alanda sürdürülebilirliği iş yapış biçimi olarak benimseyen Zorlu Enerji’nin, canlıların yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve korunması için biyoçeşitlilik alanında 2030 yılına kadar en az 10 milyon TL yatırım yapma hedefi bulunuyor. Bu doğrultuda Zorlu Enerji’nin Kızıldere 1-2-3 Jeotermal Santrallerinin bulunduğu Büyük Menderes Havzası’nda gerçekleştirilen Biyoçeşitlilik Araştırması, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü koordinasyonunda, Ankara ve Hacettepe Üniversitelerinde görev yapan flora ve fauna uzmanlarından oluşan 10 kişilik uzman bir ekibin katkısı ile 8 ayda tamamlandı. 

Küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan sekiz canlı türü tespit edildi

Uluslararası Finans Kurumu IFC’nin 6.ncı performans gerekliliği (PS6 – Performance Standart 6) olan ‘Biyoçeşitliliğin Korunması ve Yaşayan Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi’ ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Performans Gereklilikleri doğrultusunda periyodik olarak gerçekleştirilen saha çalışmaları ve literatür araştırmaları doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda bölgede; 

66 farklı kuş türü
flora ekosistemine dahil olan 140 farklı takson (kuş familyaları), 
27 tür sürüngen 
26 farklı tür memeli 
tespit edildi. 

Bölgede ayrıca, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kriterlerine göre küresel boyutta nesli tükenme tehlikesi altında olan Perfoliata (Helvacı çöveni), Pistacia Atlantica Desf. (Sakızlık), Su Samuru (lutra lutra), Büyük Nallı Yarasa (Rhinolophus ferrumequinum), Küçük Nallı Yarasa (Rhinolophus hipposideros) Blasius At Nalı Yarasa (Rhinolophus blasii) ve “hassas” olarak tanımlanmış olan Akdeniz At Nalı Yarasası (Rhinolophus euryale), Meheyl'in At Nalı Yarasası (Rhinolophus mehelyi) tespit edildi.

Araştırma raporu doğrultusunda alanda tespit edilen türlerin hassasiyet durumu ulusal ve uluslararası sözleşmeler doğrultusunda değerlendirilerek korunması ve izlenmesi gereken türlerle ilgili aksiyon planı oluşturuldu ve izleme / koruma çalışmalarına başlandı. 

Zorlu Enerji, şeffaf ve etik iş yapma anlayışı ve entegre bakış açısıyla günümüzün ve geleceğin risklerini minimize ederek çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmayı hedefliyor. Biyoçeşitlilik Araştırması, sektöründe ilk defa Entegre Faaliyet Raporu çıkartan Zorlu Enerji’nin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ÇSY/ESG) performansını destekleyecek bir vizyonla hazırlandı.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

ANALİZ-BIST100 Teknik Analizi ve Hisse Önerileri (Gedik Yatırım)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.