Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

TSKB 3Ç18 net kârını önceki çeyreğe göre %0,5 artışla 167 milyon TL olarak açıkladı. Dönem kârı 167 milyon TL piyasa beklentisine ve bizim 165 milyon TL kâr beklentimize paralel geldi. Bankanın TÜFE’ye endeksli menkul kıymet değerlemesinde kullandığı enflasyon tahminini %9,5’ten %19’a çıkarması enflasyona endeksli tahvil faiz gelirlerinde iki kat artışa imkan sağlayarak provizyon giderlerinde gözlediğimiz baskıyı dengeledi. Bu çeyrek gelişmelerine bakıldığında özellikle kurdaki gelişmelerin döviz bazlı krediler üzerindeki etkisi nedeniyle takibe dönüşen alacak tutarı ve ikinci kategori kredilerde bir miktar artış görüyoruz. Takipteki alacak tutarı 158 milyon TL artarak 678 milyon TL olurken, ikinci kategorideki krediler toplamı da 600 milyon TL artarak 2,5 milyar TL’ye ulaştı. Buna göre takipteki ve ikinci kategorideki kredilerin toplam kredi hacmine oranı %9,4’e ulaşmış oldu. Buna bağlı olarak; bankanın karşılık giderlerinin de bu çeyrekte önemli ölçüde arttığını ve kredi risk maliyetinin ilk altı ay sonundaki %0,65’ten ilk dokuz ayın sonunda %1,09’a çıktığını görüyoruz. Kurdaki sakinleşme ile birlikte bu kalemde son çeyrek için normalleşme bekliyoruz. 3Ç18 sonuçları ardından bankada net kâr tahminlerimizi 2018 için 715 milyon TL ve 2019 için 810 milyon TL olarak koruyoruz. Hisse için belirlediğimiz 1,00 TL fiyat hedefi %35 yukarı potansiyel taşıyor. Hissede ‘Nötr’ görüşümüz devam ediyor. 


TSKB 2Ç18 net kârını önceki çeyreğe göre %4 artışla 166 milyon TL olarak açıkladı. Banka böylece 160 milyon TL piyasa beklentisinin hafif üzerinde ve bizim 170 milyon TL net kâr beklentimize yakın bir sonuç elde etti. Takibe dönüşen enerji sektörü kaynaklı bir kredi nedeniyle artan provizyon yükü ise kısmen serbest karşılıklardan 70 milyon TL'lik kısmı kullanılarak hafifletildi. Böylece TSKB'nin ilk altı aylık net kârı önceki yıla göre %11 artarak 325 milyon TL'ye ulaşırken öz kaynak kârlılık oranı da %17,8 oldu (2017/6ay: %19,2). 470 milyon TL tutarındaki yeni dönüşüm nedeniyle bankanın takipteki alacakları (III. kategori krediler) 2Ç18 sonunda 520 milyon TL'ye ulaşırken, takipteki alacak oranı da uzun süreden beri ilk kez %1,9 seviyesine geldi. Ancak banka yönetimi bu krediye ilişkin olarak olumlu bir beklenti taşıdığını belirtti. Bu arada II. Kategori olarak sınıflandırılan kredilerin ikinci çeyrekte çok hafif artarak dönem sonunda 1,85 milyar TL olduğu görülüyor. Buna göre II. ve III. kategori kredilerin toplam kredilere oranı % 8,7 oldu. TSKB'nin net provizyon giderleri tutarı (önceki dönem yazılan karşılıkların iptali dahil) 76,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, ilk altı aylık dönemde de provizyon giderlerinin kredi hacmine oranı %0,65 oldu. Banka II. yarıda kayda değer takipteki alacak oluşumu beklemediğini ancak olası yapılandırmalar sonucu bu oranın yılın geri kalanında da değişmeyeceğini tahmin ettiğini açıkladı. 2018/6 ay sonuçlarının ardından TSKB için 2018'e ilişkin 715 milyon TL ve 2019'a ilişkin 810 milyon TL net kâr öngörülerimizi değiştirmedik. Bu yıl için öz kaynak kârlılık oranı tahminimiz bankanın öngördüğü %18 seviyesinin bir miktar yukarısına işaret ediyor. TSKB için 12 aylık fiyat hedefi 1,10 TL ve yatırım görüşü 'Nötr' olarak korunuyor. 


TSKB, 1Ç18 net kârını önceki çeyreğe göre %11 ve önceki yıla göre %13 artışla 159 milyon TL olarak açıkladı. Buna göre bankanın net kârı bizim 170 milyon TL ve piyasanın 173 milyon TL net kâr beklentilerinin altında kaldı. Ancak kârın beklentimizin altında gerçekleşmesi TSKB'nin bu çeyrekte 10 milyon TL kadar serbest karşılık ayırmasından ve yine önceki dönem ayrılmış serbest karşılıklara ilişkin vergi aktifi iptallerinden kaynaklanıyor. 1Ç18 sonunda bankanın toplam karşılık tutarı ise 482 milyon TL olarak gerçekleşirken (232 milyon TL genel, 50 milyon TL özel ve 200 milyon TL serbest karşılık) bu tutar 2017 sonunda 480 milyon TL düzeyindeydi ancak yaklaşık 62 milyon TL vergi aktifi içeriyordu. TSKB'nin 2. Kategori kredileri ise 1,8 milyar TL'de. Grup-2 krediler 2017 sonunda 0,5 milyar TL'nin altındaydı. Ancak banka artışın IFRS-9 kapsamında yeniden yapılandırılan kredilerin buraya dahil edilmesinden kaynaklandığını ve bu eğilimin bir süre daha devam edebileceğini belirtti. 1Ç8 sonuçları ardından TSKB'nin 2018 sonu için 685 milyon TL olan kâr tahminini değiştirmedik. 2019 net kâr tahminimiz %3 artışla 750 milyon TL oldu. Hisse için fiyat hedefi 1,80 TL düzeyinde ve 'Nötr' görüşümüz bulunuyor. 


TSKB 2018 yılına dair bütçe hedeflerini paylaştı. Buna göre banka GSYİH artışını %4,1 ve enflasyonu %9,0 - %9,5 aralığında görüyor. Kredilerin (kur etkisi hariç) %12-15 artacağı öngörülürken, kaldıracın 8,5 ve Sermaye Yeterlilik Oranının %16’nın üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Kârlılığa ilişkin olarak net faiz gelirlerinin yıllık yaklaşık %15 ve komisyon gelirlerinin %20’nin üzerinde artacağı tahmin ediliyor. Banka takipteki alacak oranının %0,5 olacağını tahmin ediyor (2017/9’da %0,3). Bu arada faaliyet giderleri için %30 artış öngörüsünün muhasebe değişikliğine gidilerek personele verilen temettünün gider olarak kaydedilmeye başlanacak olmasından kaynaklandığı belirtildi. Bu beklentiler paralelinde TSKB’nin %18 civarında bir özkaynak karlılığı beklediği anlaşılıyor. Veriler bizim tahminlerimizle uyumlu. Buna göre TSKB için 2017’de %28 artışla 610 milyon TL ve 2018’de yıllık %11 artışla 680 milyon TL net kâr bekliyoruz.


TSKB 350 milyon dolar tutarında sabit faizli ve 5 yıl vadeli Euro tahvil ihracı yaptığını duyurdu. Bankadan basına yapılan açıklamada söz konusu ihraç için 1,1 milyar dolar tutarında talep geldiği ve faizin ortalama swap faizi+%3,25 olarak belirlendiği açıkladı. 

TSKB, Sefine Denizcilik’e 80 milyon doolarlık SKA Odaklı Yatırım Kredisi verdi


Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkı sağlayan yatırımları desteklemeye devam eden TSKB, Sefine Denizcilik Tersanecilik şirketine 80 milyon dolar tutarında BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) odaklı yatırım kredisi sağladı. Banka, firmanın yeni yüzer havuz inşasının finansmanıyla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 3’üne doğrudan katkı sunuyor.

Türkiye’de sürdürülebilir bankacılık alanında 30 yıldır öncü konumda olan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), yeşil ve kapsayıcı kalkınma yönündeki etkisini sürekli artırmaya ve geliştirmeye devam ediyor. Kredi portföyünün yüzde 93’ü BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bağlantılı yatırımlardan oluşturan banka, Türkiye’deki şirketlerin çevresel ve sosyal kalkınma merkezli yatırımlarını desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda 2023 yılının ilk SKA odaklı yatırım kredisi anlaşmasını Sefine Denizcilik Tersanecilik ile gerçekleştiren TSKB, sağladığı 80 milyon dolarlık krediyle, firmanın yeni yüzer havuz inşasını sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun şekilde finanse ediyor.

Yeni gemi inşaatı, tamir, bakım ve gemi dönüşüm işlerinde faaliyet gösteren Sefine Denizcilik Tersanecilik şirketinin, tersane bakım ve onarım kapasitesini artırma ve boyutu büyüyen gemilerin yer alabileceği yeni bir yüzer havuz inşa etme yönündeki yatırım planlarının desteklenmesi için sağlanan kredi 4 yıl vadeli olarak geri ödenecek. Yüzer havuzun finansmanı kapsamında yaratılan olumlu etkiyle SKA 1 (Yoksulluğa Son), SKA 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) ve SKA 9’a (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı) doğrudan katkı sağlanacak.

Sefine Denizcilik Tersanecilik ile TSKB arasındaki ilk iş birliği 2017 yılında başlamış, firmaya iskele ve ilk yüzer havuz yatırımının finansmanı kapsamında kredi kullandırılmıştı.

Sefine Tersanesi’nin cinsiyet eşitliği uygulamaları Escarus tarafından tescilli

Kredi imza töreninde Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi’ne TSKB’nin sürdürülebilirlik danışmanlığı alanındaki uzman iştiraki Escarus tarafından, Cinsiyet Eşitliği Programı Sertifikası (CEPS) takdim edildi.

Her iki kuruluşun iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusundaki yaklaşım ve uygulamaları, önce Escarus’un TSKB katkıları ile geliştirdiği Cinsiyet Eşitliği Ölçme ve Değerlendirme Aracı (CEODA) ile ölçüldü. CEODA aracı ile holdingin ve şirketin mevcut durumu; “üst yönetimin taahhüdü”, “şeffaf insan kaynakları süreçleri”, “çalışma koşullarında fırsat eşitliği”, “iş-özel hayat dengesi”, “iş yerinde tacizin önlenmesi” ve “farkındalığın artırılması” gibi başlıklar üzerinden ve ulusal ve uluslararası iyi örneklerle kıyaslanarak incelendi.

Proje sürecinde Koloğlu Holding ve Sefine Tersanesi’ni toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendiren Escarus, gelişime açık görülen alanlarda destek sunarken düzenlediği eğitimlerle de cinsiyet ve fırsat eşitliği yönünde yapılabilecekler konusunda çalışanları bilgilendirdi. Nihai değerlendirmeler sonucunda firmalara Cinsiyet Eşitliği Sertifikası verildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Dün, Çarşamba günkü Fed'in faiz kararı sonrası, ECB'nin faiz karar takip edildi. Faizler beklentiler dahilinde 50 baz puan artırıldı. Karar sonrası basın toplantısında Başkan Lagarde Mart ayında da 50 baz puanlık artış yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı. ABD'de ise, işsizlik başvuruları verileri (hafif artış beklentilerine karşın 186 bin kişi seviyesinden 183 bin kişi seviyesine gerileme) sonrası, 2 yıllık tahvil faizi %4,04 seviyesine gerilerken, 10 yıllıklıklar da %3,34 seviyesine çekildi. Piyasalar ise Dow Jones hariç pozitifti. Dow Jones bazı şirketlerin son çeyrek finansallarının beklentileri karşılayamamasıyla %0,1 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq %1,5 ve %3,3 yükseliş kaydetti. Avrupa'da da piyasalar pozitifti. Euro Stoxx 50 %1,7 yükseliş kaydetti.  Diğer taraftan, yurtiçi tarafta BİST-100'de 8 işlem günündeki gözlenen geri çekilme dün devam etmedi. Endeks 4.480-4.871 geniş bandında işlem gördü. Gün sonu 4.752'den gerçekleşirken günlük değişim %0,8 olarak hesaplandı. İşlem hacmi 118,3 milyar TL yeniden 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. BİST-100'deki 46 hissenin artıda kapattığı endekste SASA, THYAO ve SISE pozitif ayrışan hisseler olarak ön plandaydı. XBANK ise %2,1'lik düşüşle negatif ayrışmaya devam etti. Bugüne bakıldığında Avrupa vadelileri pozitif seyrediyor. Apple, Amazon ve Alphabet'in talep daralmasına işaret eden bilançolar açıklamasının ardından Amerikan vadelileri negatif tarafta. Asya'da ise Japonya hariç olumsuz bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde hafif alıcılı bir açılış yapılmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde 2023 yılının ilk TÜFE ve ÜFE'sini takip edeceğiz. Bloomberg anketinde medyan beklenti yıllık TÜFE'nin aralık ayındaki %64,27'den %53,80'e gerileyeceği yönünde. Bunun dışında yurtdışında ABD'den tarım dışı istihdam verisi (beklenti 189bin), ortalama saatlik kazançlar verileri, işsizlik oranı ve PMI verileri izlenecek.
     MAKROEKONOMİ


Avrupa tarafında, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan artırdı, buna göre temel refinansman faiz oranını %2,50'den %3'e, marjinal borç verme faiz oranını %2,75'ten %3,25'e ve mevduat imkanı faiz oranını ise %2'den %2,50'ye yükseltti. Karar metninde, faizlerin, enflasyonun %2'lik hedefe dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı ve faizlerin istikrarlı bir hızla yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtilerek, mart ayındaki toplantıda faizleri 50 baz puan daha artırmanın değerlendirildiğine işaret edildi. 

ECB Başkanı Lagarde ise, Banka'nın, faizleri istikrarlı bir hızla artırma patikasında kalmaya devam edeceğini ve yeterli düzeyde sıkılaşma olmasını da gözeterek orta vadeli %2'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar bunu yapmakta kararlı olduklarını belirtti. Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle jeopolitik ve siyasi belirsizliklerin devam ettiğini ve bunun da büyümeyi aşağı çeken bir gelişme olduğunu belirtti. Buna karşın tedarik zincirindeki sorunların giderildiğini, doğal gazın tedarik edilmesinin biraz daha güvenli hale geldiğini, enflasyondaki düşüşün ağırlıklı olarak enerji kaynaklı olduğunu ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin biraz dengelendiğini belirterek ekonominin daha dirençli olduğunu gördüklerini ve önümüzdeki çeyreklerde iyileşmesini beklediklerini söyledi. Lagarde, bunun yanında işsizlik oranının halen tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürmesine karşın işsizlik oranının gelecek çeyreklerde artabileceğini ve hanehalkı borçlanmasının azalmaya devam ettiğini belirtti. Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükseltti ve böylece politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerde sürdürdü. Ayrıca Banka, daha fazla faiz artışının gerçekleşebileceğine yönelik sinyal verdi. Detaylara bakıldığında, 9 üyeden 7'sinin faizlerin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı görülürken, iki üyenin ise faizlerin sabit tutulmasını desteklediği gözlendi. Karar metninde, enflasyona yönelik risklerin önemli ölçüde yukarı yönlü olduğu ve kalıcı enflasyonun daha fazla sıkılaştırma gerektirebileceği vurgulandı. Bunun yanında Banka, gelecekteki faiz artırım hızını belirtmek için kullandığı "güçlü şekilde" ifadesini yeni metinde kullanmazken, enflasyonun büyük olasılıkla tepe yaptığını ve kasım ayında tahmin edilene göre bu yıl daha fazla düşüş beklendiğini ifade etti, böylece faiz artışlarının hızını azaltmaya başlayabileceğine işaret etti. Ekonominin mevcut durumda resesyonda olduğu ancak gerilemenin kasım ayındaki öngörülerden daha kısa ve hafif olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca Banka, enflasyon tahminlerini de aşağı yönlü güncelledi. Buna göre, enflasyon tahminleri 2023 yılının son çeyreği için %5,2'den %3,9'a, gelecek bir yıl sonrası için %5,2'den %3'e, gelecek iki yıl sonrası için de %1,4'ten %1'e revize edildi. Büyüme tahminlerine göre ise, ülke ekonomisinin 2023 yılında %0,5 oranında ve 2024 yılında ise %0,25 oranında daralması öngörülmekte. Ayrıca ekonominin 2026'ya kadar salgın öncesi üretim seviyesine dönmemesi ve 500 bin kişinin daha işini kaybetmesi beklenmekte.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 28 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi, hafif artış beklentilerine karşın 186 bin kişi seviyesinden 183 bin kişi seviyesine gerilemeyle nisan ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.
Ayrıca Almanya aralık ayı dış ticaret verileri açıklandı. Almanya'da aylık bazda ihracat ve ithalat beklentilerin belirgin şekilde üzerinde geriledi. Aralıkta ihracat ve ithalattaki belirgin düşüşlerde, küresel talepte devam eden zayıflık ve düşük enerji fiyatlarının enerji ithalatı maliyetini düşürmesinin yansımaları etkili oldu. Detaylara bakıldığında, aralıkta AB ülkelerine ihracat %4 düşerken, AB dışındaki ülkelere ihracat %%9,1 geriledi, özellikle ABD (%10 düşüş), Çin (%14,2 düşüş), İngiltere (%24,3 düşüş) ve Rusya'ya (%16,7 düşüş) ihracattaki düşüşler öne çıktı.

Yurt içinde ise, Ticaret Bakanlığı tarafından ocak ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri yayınlandı. İhracat ocakta aylık %15,4 azalışla 19,4 milyar USD gerçekleşirken (aralık ayında 22,9 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD), ithalat ise aylık %3,5 artışla 33,7 milyar USD seviyesine yükseldi (aralık ayında 32,6 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD). Ocakta dış ticaret açığı ise aylık %48,1 oranında artışla 9,7 milyar USD'den 14,4 milyar USD seviyesine yükselerek aylık bazda rekor seviyede gerçekleşti, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 256 milyar USD ve ithalat 369,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı da 113,6 milyar USD oldu. 2023 yılı OVP kapsamında yıllık ihracat 265 milyar USD ve ithalat ise 345 milyar USD seviyelerinde öngörülmekte. Ocakta aylık enerji ithalatı 8,75 milyar USD'ye yükselerek, 8,85 milyar USD ile aylık rekor enerji ithalatının görüldüğü eylül ayındaki seviyeye yakın gerçekleşti. 2021 yılında ortalama 4,2 milyar USD olan aylık enerji ithalatı 2022 yılında ortalama 8 milyar USD'ye yükselmişti. Enerji ithalatı 2021 yılındaki 50,7 milyar USD'den 2022 yılında 96,5 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu yıl ocak ayı itibarıyla kümülatif bazda 96,5 milyar USD seviyesinde. Altın ithalatı ocak ayında aylık %77,2 oranında sert artış kaydederek aylık 5,4 milyar USD ile rekor seviyede gerçekleşti. Altın ithalatı 2022 yılındaki 23,5 milyar USD'den ocak ayı itibarıyla kümülatif bazda 28,2 milyar USD seviyesine yükseldi.
 Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI TSİ 17.45'te ve ISM imalat dışı endeksi verisi ise TSİ 18'de takip edilecek. ABD'de ocak ayında imalat PMI, hafif yükselirken daralma bölgesinde kalmayı sürdürmüştü, dikkat çekici olarak iç talebe dair fikir veren hizmet PMI öncü verisinde 44,7'den 46,6 seviyesine yükselişle daralma bölgesindeki artış çok daha güçlü olmuştu ve imalat PMI ile arasındaki makası kapatmıştı. Aralık ayı ISM imalat dışı endeksi ise, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan talebin etkisiyle 56,5'ten 49,6 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek daralma bölgesine geçmişti ve böylece Mayıs 2020'den, yani pandeminin etkili olduğu dönemden bu yana hizmetler sektöründe ilk kez daralmaya işaret etmişti.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Aralık ayında tarım dışı istihdam, beklentiler üzerinde açıklansa da ortalama saatlik kazançlar beklentiler altında artmıştı ve ücretlerdeki hız kesme de Fed'e faiz artırımlarında yavaşlama imkanı sağlayan bir görüntü çizmişti. Buna göre aralıkta tarım dışı istihdam artışı, 256 bin kişi seviyesinden 223 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Ocakta tarım dışı istihdam artışının 190 bin kişi seviyesine yavaşlaması, işsizlik oranının %3,5'ten %3,6 seviyesine yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların yıllık artış hızının ise %4,6'dan %4,3 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Ayrıca Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ocak ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verileri izlenecek. Öncü verilere göre, hizmet PMI tarafında Fransa (grev ve protestoların olduğu) ve İngiltere haricinde toparlanma gözlenerek Euro Bölgesi ve Almanya'da 50 büyüme eşik değerinin üzerine çıkmıştı.

Öte yandan, TSİ 15.15'te BoE Başekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri TSİ 10'da yayınlanacak. Aralık ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %2,35'in altında aylık %1,18 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %84,39'dan %64,27'ye gerilemişti. ÜFE ise, enerji kalemindeki düşüşün desteğiyle aylık %0,24 azalış ile 2019 yılından bu yana ilk kez aylık gerilemişti. Yıllık bazda da hem enerji fiyatları hem de baz etkisinin katkısıyla %136,02'den %97,72 seviyesine gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gelmişti. 2023 yılının ilk yarısı da güçlü baz etkisini hissedeceğimiz bir dönem olacak, TCMB'nin geçen hafta yayınlanan Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahmin patikası, baz etkisinin katkısıyla TÜFE'nin bu yılın ilk yarısında belirgin düşüşünü sürdüreceğini işaret etmekte ve ilk yarıda %30'lara doğru bir gevşeme beklentisini yansıtmakta. İkinci yarıda da düşüşün sürmesi ancak daha ılımlı olmasının beklendiği görülmekte. Bloomberg Anketi'ne göre ocak ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %4 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %53,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket'in 4Ç2022'deki net dönem karı (konsolide) 607,3mn TL gerçekleşerek yıllık %122,7 oranında artış göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 337mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi geçen yılın son çeyreğine göre %25 oranında artış göstererek 4Ç2022'de 134,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, net yatırım gelirleri 563,4mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 238,9mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Son Çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılı net karı yıllık %98,8 oranında artarak 1.392mn TL'ye yükselmiştir.

TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): TOFAŞ'ın 2022 son çeyrek net dönem karı 3.498mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 2.596mn TL'nin hem de 2.741mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve marjların beklentimizden iyi gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2021'deki net dönem karı 1.217mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 4Ç2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %132,9 oranında artmış ve 23.474mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %155 oranında yükselmiş ve 18.765mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki net kar 103mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %69,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %73,1 oranında artarak 4.812mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 7,1 puan azalışla %20,5 olarak gerçekleşmiştir (Çeyrek bazında 2022'nin en yüksek oranı). Aynı dönemde operasyonel giderler %119,4 oranında artmış ve 965mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2022'de net 424mn TL net gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 3.422mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2021'de 1.786mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 3,1 puan azalışla %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4Ç2022 FAVÖK'ü ise %56,6 artışla 4.278mn TL'yi göstermiştir (Piyasa beklentisi: 3.667mn TL). FAVÖK marjı da 8,9 puan azalışla %18,2 seviyesine gerilemiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 37mn TL'yi göstermiştir. Net finansman gelirleri 4Ç2022'de 67mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2021'de net finansman giderleri 392mn TL idi. 28mn TL'lik vergi gideri sonrasında 4Ç2022 net dönem karı da 3.498mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 2,8 puan artışla %14,9 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek karıyla birlikte TOFAŞ'ın 2022 yılı net dönem karı 8.562mn TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılı net dönem karı 3.281mn TL seviyesindeydi.

2022 yılı gerçekleşmeleri ardından şirket 2023 yılı beklentilerini de açıklamıştır. TOFAŞ 2023 yılında özellikle ihracat gerilemesi beklentisine paralel üretimde %11-19 arasında düşüş olabileceğini öngörmektedir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır.
 

 
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi Bankası'nın 4Ç2022'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8,0, yıllık ise %390 oranında artarak 17.429mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 16.300mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 16.491mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirleri gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahmininizdeki sapmada etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket yeni pay alım programı başlattı. Buna göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 5mn adet (5mn TL nominal) olarak belirlenirken ve geri alım için ayrılacak fonda, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750mn TL olarak belirlenmiştir.
 
Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ilk aşaması olan esas sözleşme değişikliği için gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, tescil işlemi yapılarak Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanmıştır.

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 oranında iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza Ltd'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak Koza Altın ile Koza Ltd. ve Akın İpek ("Davacılar") arasında görülen davada; Davacılar'ın, Koza Altın yönetimine atanan kayyımların Koza Altın'ı İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiası ilk derece mahkemesince reddedilmişti. Söz konusu karara karşı yapılan temyiz başvurusu 07.10.2022 tarihinde Koza Altın İşletmeleri lehine neticelenmiş ve konuya ilişkin olarak 13.10.2022 tarihinde kamuoyu bilgilendirilmişti. Anılan temyiz mahkemesi kararına karşı Koza Ltd. ve Akın İpek tarafından Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne (Supreme Court of United Kingdom) yapılan itiraz, ilgili mahkeme tarafından 01.02.2023 tarihli kararı ile KESİN olarak reddedilmiştir. Açıklama konusu karar ile birlikte; kayyumların yetkisine ilişkin olarak, Davacılar tarafından yapılan tüm başvurular KESİN olarak Koza Altın İşletmeleri lehine neticelenmiştir.

Ayrıca, şirketin Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 152,5mn TL'den bedelsiz 3.050mn TL'lik artış ile 3.202,5mn TL'ye çıkartılması başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
 
Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL, Nötr): Şirket'in iştiraklerinden Lifecell Digital Ltd.'nin %99,9998'ine, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited'in ise %0,0002'sine sahip olduğu Turkcell Dijital Teknolojileri Ltd. kurulmuş olup, kuruluşun tescil ve ilanı tamamlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektronik ödeme hizmetleri faaliyetinde bulunacak olan şirketin sermayesi 500bin TL'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E ve GMTAS.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yine VBTS kapsamında ATEKS.E ve MACKO.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK: SPK haftalık bültenine göre, kurul, unvanında ''Para Piyasası'' ve ''Kısa Vadeli'' ifadesi yer alan fonlara ilişkin ters repo düzenlemesine gitti. Kurul, İlke Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar" başlıklı 4.9 nolu maddesini ''Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar'' şeklinde değiştirdi.

İlgili maddeye "Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli ifadesi yer alan fonlar, fon toplam değerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler." ifadesi eklendi. Ayrıca, ilgili rehberin "Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması" başlıklı (4.2.6) nolu maddesine ''Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.'' ifadesi eklendi. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023'e kadar belirlenmiş olan süre 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aksu Enerji (AKSUE): Şirket'in aktifinde bulunan Isparta'da yer alan arsa üzerinde 2 MW Kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ye 31,8mn TL + KDV (1,7mn USD + KDV) bedel üzerinden, satış yoluyla devredilmesine karar verilmiştir.

DO-CO (DOCO): Şirket 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100bin EUR değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile bölünmüş, toplam 100mn EUR nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir. Bugüne kadar üç paya dönüştürülebilir tahvil sahibi, toplam 3,6mn EUR nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerini Şirket hisselerine dönüştürme beyanında bulunmuştur. Halihazırda 80.6301 EUR olan dönüştürme fiyatına göre bu, Şirket'te ihraç edilecek toplam 44.648 adet yeni hisseye karşılık gelmektedir. Şirket'teki güncel toplam hisse adedi 9.744.000 adettir. Paya dönüştürülebilir tahvillerin beyanlarının yürürlüğe girmesinden sonra, Yönetim Kurulu, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından Şirket'te toplam 44.648 adet yeni hisse ihracı konusunda gerekli kararı alacaktır. 44.648 adet yeni hisse ihracı ile Şirket'teki hisse adedi 9.788.648, Şirket'in sermayesi ise 19,6mn EUR'ya yükselecektir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket 2022 yılında planladığı yatırım projeleri ve bakım programının tamamı gerçekleşmiştir. Buna göre Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk bölgesi olan Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçe ve 4 bin köyde, 2022 yılı şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 1,9 milyar TL'lik yatırım tamamlamıştır. 2023 yılı yatırım planlama çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
 
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen mobil geliştirme ihalesini kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20mn TL olup şirket %80'lik kısmı (Yaklaşık 16mn TL) almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 01.02.2023 - 01.02.2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır

Lüks Kadife (LUKSK): Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 30mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18mn TL artırılarak 10mn TL'den 28mn TL'ye çıkarılmasına,18mn TL'nin 16,7mn TL'si olağanüstü yedeklerden 1,1mn TL'si geçmiş yıl karlarından ve 167bin TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımında kullanılacak olan 18mn TL'lik tutar, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilecek ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi paylar, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılacaktır. Bu kapsamda SPK'ya başvurulacak olup, tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemler yerine getirilecektir.

Polisan Holding (POLHO): Şirket konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen, bağlı ortaklığı Poliport'a ve Polisan Holding'e ait Pendik İlçesi'nde bulunan "Pendik Arazisi"nin değerlemesini yayımlamıştır. Buna göre Pendik arazisinin piyasa değeri 1.211mn TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarında değeri 329,7mn TL idi.

Sarkuysan Elektrolikit (SARKY): Kastamonu İli, Hanönü İlçesi Sınırları içerisinde, Şirkete ait IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebinin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarihli ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli Şirketin açmış olduğu dava Şirketin lehine sonuçlanmıştır.

Yeşil GYO (YGYO): Şirketin kredi raiting notu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ulusal Kredi Raiting notu ; Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : B+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J4 (tr) / (Stabil Görünüm) olarak değerlendirilmiştir.
  
FAİZ PİYASALARI
Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 35 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli)  haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 225 milyar TL oldu. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana varan düşüşler görüldü. 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Dinamik Yatırım, TSKB-TSKB için tavsiyesini "al", hedef fiyatı 5,60 TL olarak sürdürdü


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, TSKB-TSKB için hedef fiyatını 5.39 TL, tavsiyesini "al" olarak korudu


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler(Anadolu Yatırım)


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.