Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Mensa Sınai Ticari ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda 3 kişiye idari para cezaları verdi
Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar
A.Ş. ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda 3 kişiye idari para  cezaları verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Kurulun 24.09.2020  tarihli kararına aykırı hareket edilmesi nedeniyle SPKn’ nun 103 üncü maddesi uyarınca Faik Ulutaş'a 586.969 TL, Mustafa Felekoğlu'na 46.958
TL ve Ahmet Kestek'e 46.958 TL idari para cezaları verildi.

https://spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2021&no=43

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Mensa Sınai paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildi
    Mensa Sınai paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verildi.
    BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Finansal raporlarını yayımlamadığından işlem sırası 27/04/2020  tarihinde geçici olarak işleme kapatılmış bulunan ve Pay Piyasası
Yönergesi'nin 30/5. maddesi kapsamında (27/11/2020 tarihine kadar)  işlem sırasının kapalı kalmaya devam etmesine karar verilen Mensa
Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin (Şirket) bu süre içinde de  finansal raporlarını yayımlamaması nedeniyle Pay Piyasası
Yönergesi'nin 30/5. maddesi ile Kotasyon Yönergesi'nin (Yönerge)  kottan çıkarma şartlarını düzenleyen 23/1-(a) maddesi, Şirketin  faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun  bozulmuş olması nedeniyle Yönerge'nin 23/1-(d) maddesi ve Borsaya  ödemekle yükümlü olduğu kotasyon ücretlerini ödememesi nedeniyle
Yönerge'nin 23/1-(e) maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa  kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890368

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
SPK, Mensa Sınai'nin 3 yöneticisine idari para cezaları verdi
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar
A.Ş.’nin 31.12.2019 tarihli finansal raporlarının Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) zamanında bildirilmemesi nedeniyle Sermaye Piyasası
Kanunu’nun (SPKn) 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para cezaları verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Yönetim Kurulu
Başkanı Faik Ulutaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Felekoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kestek'e ayrı ayrı 46.958'er TL idari para cezaları verildi.
    Açıklamada, "Şirketin söz konusu finansal raporlarının yasal süresi  içerisinde KAP’ta açıklanmaması nedeniyle pay işlem sırasının durdurulması  sonucunda zarar gören yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14’üncü  maddesinin ikinci fıkrası ile genel hükümler çerçevesinde, kamuyu  aydınlatma yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesinde sorumluluğu  bulunan yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açabilirler." denildi.

https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2020&no=63

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
Mensa Sınai'nin Adana'da bulunan fabrika içerisinde kiracı tarafından kullanılan alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
    Mensa Sınai'nin Adana'da bulunan fabrika içerisinde kiracı tarafından kullanılan alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
    Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
    "Şirketimizin Adana'da bulunan tesislerinde meydana gelen yangın,  şirketimiz güvenlik personeli ile itfaiye ekiplerinin yoğun çabası  sonucunda kontrol altına alınmıştır. Yangının sebebi ve zarar  tespitine ilişkin çalışmalar tamamlandığında bilahare bilgi  verilecektir."

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834417

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
*MENSA SINAİ'NİN 2019 YILI 9 AYLIK KONSOLİDE NET DÖNEM ZARARI 2.844.957 TL(ÖNCEKİ -12.584.750 TL)