Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

BRKVY.E, CRDFA.E ve KAPLM.E payları 22 Mart seans sonuna kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek

Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E, CRDFA.E ve KAPLM.E payları 23/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BRKVY.E, CRDFA.E ve KAPLM.E payları 23/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.^"


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*KAPLM-Kaplamin Ambalaj 2023 yılı 9 aylık konsolide net dönem zararı 19.406.179 TL (Önceki 58.490.221 TL )
SPK, Kaplamin'de esas sözleşme tadiline onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kaplamin'de esas sözleşme tadiline onay verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin esas sözleşmesinde bulunan imtiyazların kaldırılmasına yönelik olarak esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Pay Senetleri ve Devri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin değerlendirilmesi neticesinde;

a) Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi “ başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinde tanımlanan (A) ve (B) grubu paylara tanınan imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması sebebiyle; Kurulumuzun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin “Önemli nitelikteki işlemler” başlıklı 4’üncü ve “Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri” başlıklı 16’ncı maddeleri uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınmasına,

b) Esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği (A) ve (B) grupları imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarının Türk Ticaret Kanunu’nun 454’üncü maddesine uygun olarak yapılması hususunda Şirket’in bilgilendirilmesi suretiyle, Şirket’in esas sözleşmesinde bulunan imtiyazların kaldırılmasına yönelik olarak “Sermaye” başlıklı 6’ncı, “Pay Senetleri ve Devri” başlıklı 9’uncu, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 10’uncu ve “Genel Kurul” başlıklı 15’inci maddesinin tadiline Kurulumuzca uygun görüş verilmesine karar vermiştir." 

 


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*KAPLM-Kaplamin Ambalaj 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem zararı 19.997.283 TL (Önceki 60.845.701 TL )
*Kaplamin'in vergi dairesine sunduğu tabloda 6 aylık dönem net zararı 31.989.226 TL