Geri Dön

Haberler

Doğan Holding İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı yapan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi'nin %70'ini 57,8 milyon Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim ve Sözleşmeler'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına karar verildi. SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerine ait olmasına karar verildi. Doğan Holding'in doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim veya başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verildi. İşlem'in, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilmesi planlanmaktadır. Mart sonu itibariyle, DOHOL'ün 505 milyon dolar (457 milyon avro) solo net nakit pozisyonu bulunuyordu. Sesa Ambalaj (www.sesaplastik.com.tr), esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. DOHOL, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir. Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, "esnek ambalaj" ve özellikle "yüksek bariyerli" esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA'nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, DOHOL'ün değer yaratma hedefi ve sürdürülebilirliğe verdiği önem de dikkate alındığında, yatırım kararında etkili olmuştur. DOHOL, önümüzdeki dönemde de, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini belirtti. Bu satın almayı DOHOL için olumlu buluyoruz.

Doğan Holding sermayesinde %99,99 oranında paya sahip olduğu D Yatırım Bankası A.Ş.'nin 200 milyon TL başlangıç sermayesi ile kuruluşu İstanbul Ticaret Sicili'ne 22.06.2020 tarihinde tescil olmuştur. 200 milyon TL başlangıç sermayesinin Doğan Holding payına düşen kısmı tam ve nakden ödenmiştir. D Yatırım Bankası A.Ş.'nin faaliyete geçme ve faaliyet izin süreçleri ise halen devam etmekte olup, bu konuda bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır. Hatırlanacağı üzere; D Yatırım Bankası A.Ş.'nin kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 19.03.2020 tarihinde onay vermişti. Mart sonu itibariyle Doğan Holding'in solo 506 milyon dolar (cari kurla 3,46 milyar TL) net nakit pozisyonu vardı. Hisseler için nötr etki bekliyoruz.

Doğan Holding Yönetim Kurulu 22.06.2020 tarihinde; tamamı ödenmiş 67 milyon TL sermayesine %100 oranında iştirak ettiği doğrudan bağlı ortaklığı Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğu payların tamamını, Grubu bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla Bağımsız Denetim tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlenen değer aralığında olmak üzere, 67 milyon TL bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi dün (22.06.2020) gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. DOHOL hisseler üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. 

Doğan Holding 11.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; sermayesine %100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklıkları Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, Doğan Holding bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme İşlemi"), devrolacak Doğan Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve İlke Turistik Yatırımlar A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu sebeple Birleşme İşlemi'nde Doğan Holding'de  sermaye artırımı yapılmayacağından, Birleşme İşlemi'nin "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine karar verildi.

Doğan Holding 1Ç20'de 321 milyon TL net kar açıkladı, bu rakam yıllık %39 büyüme gösterdi. Kur farkı ve faiz gelirleri temelde net kar büyümenin altında yatan etkenlerdi. Şirketin 1Ç20 konsolide cirosu yıllık %21 daralma ile 2 milyar 405 milyon TL idi. Cirodaki daralma %75'ini oluşturan akaryakıt dağıtım bölümünde yaşanan yıllık %30 daralmadan kaynaklandı. Cirodaki daralmaya rağmen 1Ç20 FAVÖK yıllık %2 büyüme ile 154 milyon TL olarak gerçekleşti. Elektrik üretim ve ticaret, finans, sanayi ve ticaret ve internet ve eğlence bölümleri FAVÖK'e pozitif katkı sağladı. Faaliyet dışı kalemlerde net de kur farkı gelirleri ve faiz gelirleri ile net kardaki büyüme sağlandı. Piyasanın güçlü gelen net kar rakama olumlu tepki vereceğini düşünüyoruz. Doğan Holding'in solo net nakit pozisyonu 2019 sonundaki 512 milyon dolardan Mart sonunda 505 milyon dolara geldi. Bu değişiklikle beraber güncellen halka açık şirketlerin piyasa değerleri ile 12 aylık hedef fiyatımız 2,67 TL'den 2,69 TL'ye revize oldu. Cari hisse fiyatı revize ettiğimiz hisse başına net aktif değer hesabımıza %54 ıskontolu işlem görüyor. Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi koruyoruz.  

Ak Yatırım Araştırma Bölümü Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "Covid-19 vakalarının özellikle ABD'de hızlı artışının engellenememesi küresel piyasalar için risk oluşturmaya devam ediyor. Bununla birlikte ekonomideki toparlanmanın her veri akışında Mart ve Nisan aylarında endişe edilen boyutlara ulaşmayacağı algısı ve devletlerin ekonomileri desteklemeye dönük uygulamaya koyduğu parasal genişleme adımları borsaların yukarı yönlü eğilimini korumasını sağlıyor. Dün de özellikle ABD teknoloji hisselerine dönük risk iştahı Nasdaq'ı tarihsel zirvesine taşırken, diğer endekslerde de %2'ye yaklaşan artışlar gözledik. Dün BIST-100'de perakende, turizm ve GYO hisselerindeki alımlara bankaların da eklenmesiyle 118 binin üzerine çıktı. Bu seviye 19 Şubat tarihinden sonraki en yüksek kapanış olma özelliği taşıyor. Bugüne dönük olarak içeride önemli bir veri beklentisi bulunmuyor. BIST'in küresel eğilimlere uyumlu bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz. Dünkü alımların ardından ABD vadeliler bu sabah bir miktar satıcılı görünüyor. Buna bağlı olarak BIST açılışında da bir miktar satıcılı seyir gözlenebileceğini düşünüyoruz. BIST100 haftanın ilk gününde yüksek açılışın ardından yukarı yönlü seyrini korumayı başardı. Kapanış 118.485 seviyesinde gerçekleşti. Kısa periyotta 114.000-117.500 bandındaki konsolidasyon süreci bandın üst sınırının aşılmasıyla yukarı yönde çözülmüş durumda. Bir süredir belirtmiş olduğumuz 123.500 seviyesine yönelik hareket de artık oldukça belirgin. Ortalama üzerine geri dönüş sağlayan RSI, endeksin yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Bu paralelde endekste yukarı yönlü beklentimizi sürdürüyoruz. Kısa periyot için 117.500 yakın destek, 116.500-115.500 altı ise zayıflama bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bant üzerindeki hareketin korunması yukarı eğilimi güçlü şekilde destekleyebilecektir. BIST100'de 118.000-117.500-116.500-115.500 destek, 119.500-120.700-122.300-123.500 direnç olarak belirtilebilir. Şirket Haberleri Çelik Sektörü: Dünya gazetesi haberinde Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'nin Türk çelik ürünlerini hedef almaya başladığını belirtti, Türkiye'nin de karşı tedbir sürecini hızlandırması gerektiğini kaydetti. AB'nin çelik ürünleri koruma önleminin ikinci gözden geçirme soruşturmasını sonuçlandırarak 1 Temmuz'dan itibaren bazı önlemler almaya başladı. Böylece, global kota uygulanan sıcak haddelenmiş ürün için ülke kotasına geçildiğini ve Türkiye'nin 2.5 milyon tonluk kotasının 1.3 milyon tona geriledi. Çeyreklik kota da %46 azaltıldı. Böylece, genel kotanın tamamının kullanılamayacağı sonucu ortaya çıkıyor. Türk demir çelik üreticileri için olumsuz bir gelişme, ayrıca yassı çelik üreticisi Ereğli Demir Çelik için de olumsuz. Ancak Ereğli toplam satış hacminin sadece %5-%10 arası yıllık bazda AB'ye satılıyor. Doğan Holding İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı yapan Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi'nin %70'ini 57,8 milyon Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına karar verdi. Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim ve Sözleşmeler'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına karar verildi. SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerine ait olmasına karar verildi. Doğan Holding'in doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim veya başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verildi. İşlem'in, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilmesi planlanmaktadır. Mart sonu itibariyle, DOHOL'ün 505 milyon dolar (457 milyon avro) solo net nakit pozisyonu bulunuyordu. Sesa Ambalaj (www.sesaplastik.com.tr), esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. DOHOL, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir. Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, "esnek ambalaj" ve özellikle "yüksek bariyerli" esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA'nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, DOHOL'ün değer yaratma hedefi ve sürdürülebilirliğe verdiği önem de dikkate alındığında, yatırım kararında etkili olmuştur. DOHOL, önümüzdeki dönemde de, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini belirtti. Bu satın almayı DOHOL için olumlu buluyoruz. Yabancı İşlemleri - Haziran 2020: Ocak-Mayıs döneminde hisse senedi piyasasında aralıksız net satış yapan yurt dışı yerleşikler, Haziran ayında 79 milyon $'lık net alım gerçekleştirdiler. BIST-30 bileşenlerinde, özellikle sanayi ve telekom hisselerinde, oluşan 69 milyon $'lık net çıkış göz önünde bulundurulduğunda, ay içinde gerçekleşen alımların daha çok BIST-30 dışındaki hisselerde yoğunlaştığını görüyoruz. Sonuç olarak, yabancıların Haziran işlemleri sene başından bu yana toplam yabancı çıkışı 4,19 milyar dolar olurken son bir yıldaki çıkış 4,86 milyar dolar oldu. Halka açık kısım içerisindeki yabancı payı ise 1,5 puan düşüşle %51,3 oldu (2019 sene sonunda %61.8 idi). Diğer yandan, toplam işlem hacmi içerisinde yabancı yatırımcıların payı bir önceki aya kıyasla hafif artış göstererek %18.0 seviyesine ulaştı. Yılın ilk beş ayında yabancılar tarafından en çok satış baskısı gören Garanti Bankası, Haziran ayında 58 milyon $'lık net giriş ile en çok alım yapılan hisse senedi oldu. Hava trafiğinin yeninden başlaması ile Türk Hava Yolları 47 milyon $'lık net alım çekerken, Migros, Aselsan ve Şok Marketler THY'yi sırasıyla 29 milyon $, 29 milyon $ ve 23 milyon $'lık net alışlar ile takip etti. Yabancıların, görünümü halen olumsuz olan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hisse senetlerindeki yükselişleri satış fırsatı olarak kullandığını görüyoruz. Buna göre, Tüpraş, Ereğli ve Tekfen Holding 69 milyon $, 49 milyon $ ve 33 milyon $ ile en çok yabancı çıkışı görülen ilk beş hissenin üçünü oluşturdu. Turkcell'de ise, Şirket'in ortaklık yapısında uzun süredir yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmuş olmasına rağmen 67 milyon $ yabancı çıkışı görüldü. Sene başından bu yana bankalardan 1.42 milyar $, sanayi şirketlerinden ise 1.27 milyar $ (en yüksek çıkış 493 milyon $ ile Tüpraş'ta) ve hizmet şirketlerinden (393 milyon $ ile ağırlıklı olarak havacılık şirketleri) 834 milyon $'lık çıkış oldu." https://yatirim.akbank.com/tr-tr/raporlar/Sayfalar/Raporlar.aspx ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Gedik Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "İyimser Beklentiler Korunurken, Salgın Kaynaklı Gelişmeler Önemini Koruyor BÜLTENİ İNDİR Piyasa Gündemi Mali ve parasal politikaların devam edeceğine ilişkin piyasalardaki iyimser beklentiler ve ekonomik verilerde toparlanmanın sürmesi yeni haftada risk iştahını destekleyen temel gelişmeler oluyor. Bol likidite ve düşük faiz ortamı riskli varlıkları desteklerken, vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Yeni rekorların yaşandığı ortamda ikinci dalga endişeleri aşağı yönlü risk olarak önemini korurken, konu ile ilgili gelişmeler yakından izlenecektir. Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler 17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Yüksek BIST-100 Güne Başlangıç İyimser beklentiler ve verilerdeki iyileşmenin etkisiyle yeni haftada hisse piyasalarında alıcılı bir seyir etkili oldu. Mali ve parasal teşvikler piyasalardaki iyimserliğin ve alım iştahının korunmasına katkı sağlıyor. Yurt dışı piyasalardaki pozitif havanın katkısıyla BIST-100 Endeksi günü %%2,36'lık yükselişle 118.485 puandan tamamladı. ABD borsaları günü %2'lere yaklaşan yükselişlerle tamamlarken, bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın bir açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 6,86 - 6,87 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 6,86'lı seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz. BIST-100 Strateji Küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisi ile haftaya pozitif bir başlangıç yapan BIST 100, yukarı yönlü hareketlerde ilk hedef olarak gördüğümüz 118.500 seviyesini dün test etti. Uzun süredir bahsettiğimiz güçlü trend destekleri üzerinde kalmayı başaran BIST 100'de bahsettiğimiz trendlerden kısa vadeli olanı bugün itibariyle 116.300 civarında bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde ise 117.350 gün içinde izleyeceğimiz ilk destek olacak. Kısa vadede bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü istek devam edecektir. 118.500 üzerinde tutunulması durumunda önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi 121.000 ve devamında endeksteki tarihi zirvelerin bulunduğu 124 bin civarı gündemde kalmaya devam edecektir. Önemli Sektör Şirket Haberleri DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG / DOHOL 06.07.2020 20:23:42 Sesa Ambalaj'ın ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23.800 adet payın, toplam 57.803.431 Avro bedel üzerinden satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. İşlemin, sözleşmelerde belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına, bu kapsamda, Sesa'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise Sesa'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına, sözleşmelerin imzasından kapanışa kadar geçen süre zarfında, Sesa'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olunan payların, doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi veya şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verilmiştir. (SINIRLI POZİTİF) " http://e.gedik.com/click/558ef42bb2e74e1cb0392b47/5f040fa705f83a0001275712/558ef288b2e74e1cb038f94c/5f040fb55fafeb0001d33150 ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi: "Dün Çin öncülüğünde küresel risk iştahı pozitif seyrederken, MSCI Gelişmekte Olan Ülke endeksi %2,65 oranında prim yaptı. MSCI Gelişmiş Ülke endeksi ise %1,70 oranında değer kazandı. Bu sabah ise genel olarak borsa endekslerinde soluklanma eğilimi yaşansa de Çin Şanghay endeksi %2 civarında primli. Şu aşamada risk iştahını bozacak yeni bir gelişme gözlenmezken, küresel piyasalar tekrar Çin piyasasını takip edebilir ve bu sabahki soluklanma eğilimi sınırlı kalabilir. Emsallerinin biraz gerisinde kalan, ancak dün geçen haftaki en yüksek seviyenin geçtiği 117,4binin üzerinde anlamlı bir kapanış gerçekleştiren BIST100 endeksinde de dünkü momentum korunabilir ve endeks 120binli seviyelere doğru hareketini sürdürebilir. MAKROEKONOMİ ISM hizmet verisinin beklentileri aşmasının da katkısıyla dün ABD borsaları teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir şekilde kapandı ve Nasdaq rekorunu tazeledi. Dün Çin'in ekonomisini desteklemek için hisse senedi piyasalarını yükseltecek adımlar atabileceği gözlenmişti, bu görüntü ışığında Çin öncülüğünde elde ettiği sert kazanımlar sonrası bugün Asya borsaları soluklanma eğiliminde. Çin ise %1,8 primle pozitif ayrışmayı sürdürüyor. Dolar endeksi yaklaşık bir ayın en düşüğünde, ABD 10 yıllıkların faizi ise yatay bir görünüm sergilemekte. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin, aralarında TikTok'un da olduğu Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı kesinlikle değerlendirdiğini söyledi. BIST 100 endeksi ise dün %2,4 primle kapandı. ABD ISM hizmet endeksi pandemi etkisiyle 2 ay üst üste daralmasının ardından haziranda 45,4'ten 57,1'e yükseldi. Dün Euro Bölgesi Sentix endeksi temmuzda -24,8'den -18,2'ye yükseldi. Veride dikkat çekici olarak koronavirüs kaynaklı zararların 1 sene içinde karşılanması olasılığını olası görenler %60 civarında. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ise mayısta aylık bazda %15 oranında artması beklenirken %17,8 oranında artışla beklentileri aştı. Almanya'da ekonominin yavaş yavaş açılmaya başladığı mayıs ayında fabrika satışları beklentilerin altında %10,4 yükseldi. Geçen senenin aynı ayıyla kıyaslandığında ise düşüş %30. Bugün ABD tarafında, TSİ 17'de mayıs ayına ilişkin JOLTS açılan iş sayısı verisi takip edilecek. Ayrıca TSİ 10.30'da Malezya Merkez Bankası'nın faiz kararı bulunuyor. Son anketlere göre Malezya Merkez Bankası'nın, politika faiz oranını 25 baz puan indirimle %1,75 seviyesine çekeceği beklentisi ağırlık kazanmış durumda. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. Ayrıca Haziran ayına ilişkin Hazine nakit bütçe dengesi verisi açıklanacak. Dün sabit faizli ihraçları hesaplamalarımıza katmamızdan dolayı, haziran ayı Hazine Nakit dengesi tahmininizi revize etmekteyiz. Hazine haziran ayı İç Borçlanma Stratejisi'nde 27 milyar TL iç borçlanma gerçekleştireceğini ve toplamda 7,9 milyar TL anapara ödemesi yapacağını ve böylelikle 19,1 milyar TL net iç borçlanacağını belirtmişti. Stratejide hedeflenen iç borçlanma miktarı 27 milyar TL iken hesaplamalarımıza göre Hazine yaklaşık 22,4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirdi. Bunun tamamı yerli para cinsinden ihraçtan (4,4 milyar TL iskontolu+3,8 milyar TL TÜFE+4,6 milyar TL değişken+3,4 milyar TL TLREF+6,4 milyar TL Sabit) oluşmaktadır. Net iç borçlanma miktarınınsa 14,5 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. Dış borçlanma tarafına bakıldığında, Hazine haziran ayında yurt dışı borçlanmaya gitmedi. US900123AX87 ISIN kodlu kağıdın itfası dolayısıyla 15,1 milyar TL dış borç ödeyicisi olduğunu varsaydığımızda, toplamda 15,1 milyar TL net dış borç ödeyici konumunda olduğunu hesaplıyoruz. Net borç ödemesinin ise böylece 0,6 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. TCMB analitik bilançosundan Hazine hesabının hareketlerine baktığımızda haziran ayında aylık olarak 162 milyar TL seviyesinden 136 milyar TL seviyesine gelerek 26 milyar TL azaldığını görüyoruz. Hesaplamalarımıza göre Hazine nakit denge açığının geçen aya göre artarak 19,9 milyar TL olduğunu hesaplamaktayız. Nakit dengesinden de iç borçlanma stratejisindeki toplam faiz ödemelerinin yaklaşık 6,2 milyar TL olduğunu varsaydığımızda faiz dışı açığın da yaklaşık 13,7 milyar TL olduğunu öngörüyoruz. Hazine salgın sonrası olağanüstü koşullar nedeniyle borçlanma miktarını artırmış ve nisanda tarihi yüksek seviyelerde 75,4 milyar TL borçlanmıştı. Bu ay ise Hazine'nin borçlanma miktarını bu senenin en düşük miktarı olan 22,4 milyar TL'ye düşürdüğünü öngörmekteyiz. TCMB Analitik Bilanço verisine göre 3 Temmuz haftasında dış varlıklar 92,2 milyar USD seviyesinden 92,5 milyar USD seviyesine gelerek 0,3 milyar USD arttı. Bunun neticesinde toplam rezervin 90,2 milyar USD seviyesinden 90,5 milyar USD seviyesine yükseldiğini tahmin ediyoruz. Zorunlu karşılık rakamlarına baktığımızda ise 57,5 milyar USD seviyesinden 56,6 milyar USD seviyesine geriledi. Toplam rezervdeki değişimden zorunlu karşılıktaki değişimi çıkardığımızda net rezervdeki değişime yaklaşık ulaşıyoruz. Buna göre net uluslararası rezervin 1,1 milyar USD artarak 29,1 milyar USD seviyesinden 30,2 milyar USD seviyesine yükseldiğini öngörmekteyiz. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin kendi bünyesinde yaptığı swaplardan yaklaşık 3,1 milyar USD rezervleri arttırıcı yönde etkide bulundu. Dün TCMB haziran ayına ilişkin aylık fiyat gelişmelerini yayınladı. Enerji fiyatlarındaki toparlanma ile gıda enflasyonun yıllık yatay bir seyir izlediği, temel mal enflasyonunda tüm alt gruplarda artış olduğu, B ve C göstergeleri eğiliminde artış olduğu vurgulanmakta. Hizmet yıllık enflasyonundaki artışa dikkat çekilirken, kira grubu dışında diğer bütün alt gruplarda arttığı ve hizmet enflasyonuna ise en belirgin katkıyı ise normalleşme süreci ile ulaştırma grubunun yaptığı ve lokanta otel ve konaklama fiyatlarında da artış olduğu belirtilmekte. Temel mal grubunda ise bütün alt gruplarda artış olduğunun altı çizilmekte. Buna sebep olarak birikimli döviz kuru etkisi, salgına bağlı birim maliyet artışları ve bazı mallara yönelik artan talep gösterilmekte. Enerji grubunda ise uluslararası petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak akaryakıt ve tüpgaz fiyatlarındaki ve ayrıca şebeke suyu fiyatlarındaki artışın enerji yıllık enflasyonunun artışına katkı yaptığı belirtilmekte. Tütün ürünleri fiyatının ise ÖTV artışının gecikmeli etkisi ile haziran ayında arttığı belirtilmekte. Yurt içi üretici fiyatları ise yakın dönemdeki döviz kuru görünümüne de bağlı olarak petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğiliminin bu dönemde azaldığı, ana sanayi gruplarına göre ise yıllık enflasyon tüketim mallarında gerilerken, enerji ve sermaye malları gruplarında yükselmiş, ara malında yataya yakın seyretmiştir. Ayrıca üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu artarken ana eğiliminin ise yavaşladığı belirtilmekte. Dün haziran ayına ilişkin reel efektif döviz kuru açıkladı. Enflasyonun beklentilerden yüksek ve kurun stabil seyrettiği bir ayda 68,65 seviyesinden 69,32 seviyesine yükseldi. ŞİRKET HABERLERİ Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin temsil ile ilgili hususların yanı sıra İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 850bin TL sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 TL'si nominal değerde 34bin adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23,8bin adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57,8mn Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına sözleşmelerin imzasından kapanışa kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğu payların, hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verilmiştir. Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölüm ve 2 ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 30.06.2020 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.034 olmuştur. Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır. Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır. Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO - Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır. Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka mülkiyetindeki Ankara - Çankaya ilçesinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari alanlar ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı "Cubes Ankara Projesi"nin 252,5mn TL bedelle 6 aylık 4 eşit taksitle satılması konusunda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO, Nötr) ile sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, 'Cubes Ankara Projesi'nin tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir. SEKTÖR HABERLERİ Akaryakıt: Motorinin litre fiyatına 10 kuruş zam yapıldı. Demir- Çelik: AB'nin çelik ürünlerinde global kotadan ülke kotasına dönmesi ve bu süreçte Türk ürünlerine yönelik miktar kısıtlamasını artırması, Türk ihracatı önünde büyük engel oluşturmaya başladı. Ülke kotalarını da çeyreklik dönemler halinde kullandıran AB'nin bu uygulaması Türkiye'nin ihracatını otomatikman yüzde 58 azalması sonucunu doğurdu. Gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, AB'nin bu uygulamalarla doğrudan Türk çelik ürünlerini hedef almaya başladığını belirtirken, Türkiye'nin de karşı tedbir sürecini hızlandırması gerektiğini kaydetti. AB'nin çelik ürünleri koruma önleminin ikinci gözden geçirme soruşturmasını sonuçlandırarak 1 Temmuz'dan itibaren bazı önlemler almaya başladığını belirten Veysel Yayan, global kota uygulanan sıcak haddelenmiş ürün için ülke kotasına geçildiğini ve Türkiye'nin 2.5 milyon tonluk kotasının 1.3 milyon tona gerilediğini kaydetti. Çeyreklik kotanın da yüzde 46 azaltıldığını ifade eden Yayan, bunun da genel kotanın tamamının kullanılamayacağı sonucunu doğrulacağını aktardı. Kaynak: Dünya DİĞER ŞİRKET HABERLERİ Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 34,6mn TL'den 78,8mn TL'ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki pay, sermaye artırımı sonrasında %99,22'e yükselmiştir. Tuğçelik Alüminyum (TUCLK): Firmanın Satış Proje ve Mühendislik birimi tarafından Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır. 2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir. Yılda 4,5mn Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayir'e sevk edilecektir. Yatırım ekipmanlarının siparişinin tedarikçilere verilmiş olduğu toplamda 232bin Euro Proje bütçesi elde edileceği belirtilmiştir. Şirket dün günü %5,9 oranında yükselişle kapattı. FAİZ PİYASALARI Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %7,58 seviyesinden %7,60 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası piyasayı toplamda 175,6 milyar TL ile 141,9 milyar TL'si repo ihalelerinden karşılanacak şekilde fonladı. Geri kalan tutarın 33,7 milyar TL'si %7,25'ten piyasa yapıcı bankalara kullandırıldı. ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi, artan risk iştahına karşın %0,67 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor. Yurt içi tahvil piyasasında, küresel çapta risk iştahının artması ve TL'nin ılımlı seyretmesinin etkisiyle, verim eğrisinin özellikle kısa vadeli kısmında düşüşler gözlendi. Eylül 2022 vadeli kağıdın faizi, 6 baz puan düşüşle %10,01 seviyesinden günü sonlandırdı." ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Doğan Holding, SESA Ambalaj'ın yüzde 70'ini 57,8 milyon euro bedel üzerinde satın almak için işlemlere başladı. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin 06.07.2020 tarih ve 2020/04 sayılı toplantısında, temsil ile ilgili diğer hususların yanı sıra (i) İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. ("SESA")'nin tamamı ödenmiş 850.000 (Sekiz yüz elli bin) Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 (yirmi beş) Türk Lirası nominal değerde 34.000 (Otuz dört bin) adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23.800 (Yirmi üç bin sekiz yüz) adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57.803.431 Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına ("İşlem"), (ii) İşlem'in, Rekabet Kurulu'na yapılacak bildirim dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmeler'de belirlenen tüm kapanış koşullarının yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda tamamlanmasına, (iii) Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına, (iv) Sözleşmeler'in imzasından Kapanış'a kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğumuz payların, hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine, karar verilmiştir. İşlem'in, kısmen banka kredisi, kısmen de özkaynak ile dolaylı olarak finanse edilmesi planlanmaktadır. Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş. (www.sesaplastik.com.tr), esnek ambalaj sektöründe faaliyet göstermekte olup, yüksek bariyerli esnek ambalaj alt iş kolunun önde gelen şirketleri arasında yer almaktadır. Şirketimiz, mevcut yatırım stratejisi çerçevesinde, ambalaj vb. hızlı büyüme vaat eden ve katma değeri yüksek sektörleri hedeflemekte ve bu doğrultuda yatırım fırsatlarını değerlendirmektedir. Kentleşme, demografik değişimler ve bunlarla birlikte güvenli gıdaya olan ihtiyacın artması, "esnek ambalaj" ve özellikle "yüksek bariyerli" esnek ambalaj talebini arttırmaktadır. SESA'nın büyüme potansiyeli ve çevreye duyarlı ürün geliştirme çalışmaları, değer yaratma hedefimiz ve sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem de dikkate alındığında, yatırım kararımızda etkili olmuştur. Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde de aynı bakış açısıyla, ulusal ve uluslararası ölçekte, makro trendlere uygun ve sürdürülebilir ürün geliştirme yetkinliklerine haiz, hem esnek ambalaj sektöründe, hem de diğer katma değerli alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğimizi ifade etmek isteriz." https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855264 Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz: "BIST-100 Teknik Yorum Endeksin güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endekste 116.200-115.800 ve 115.500 destek seviyeleri iken 117.500-119.500 direnç olarak izlenebilir. 114.500 seviyesi kısa vadede zarar-kes seviyesi olarak takip edilmelidir. VIOP-30 Ağustos Vade Kontratı Teknik Yorum Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden kontratta 135.000 üzerinde 137.500 ve 140.000 dirençleri takip edilebilir. 135.000 kısa vadeli kritik eşik seviyesidir. 132.500 ilk destek seviyesi iken 130.000 ana destek olarak ön plana çıkmaktadır. Günlük Hisse Beklentileri DOHOL,ENKAI,EREGL,SISE,SOKM " Analizin tamamı için: http://www.vkyanaliz.com/Files/docs/teknik-strateji-bulteni-1593756147.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir... ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey