Geri Dön

Haberler

Bim hisse geri alım kararı kapsamında; 30 Kasımda, toplam 25.000 adet alım işlemi yaptı, işlemler 48,00 - 48,08 TL fiyat aralığından gerçekleşti. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payı %0,3383 seviyesine ulaşmıştır.​

​BİM (BIMAS TI)  2Ç16'da 144 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi 160 milyon TL net kâr, bizim tahminimiz ise 155 milyon TL net kârdı. Şirketin 2Ç16 cirosu yıllık bazda %14,3 artışla 4.971 milyon TL olarak gerçekleşti. Ciro için ortalama piyasa beklentisi 5.092 milyon TL, bizim tahminimiz ise 5.091 milyon TL'di. BİM'in 2Ç16 FAVÖK'ü (230 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,6) hem ortalama piyasa beklentisinin (243 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,8) hem de bizim tahminimizin (237 milyon TL – FAVÖK Marjı: %4,7) altında gerçekleşti. Şirket yönetimi 2016 ciro büyüme tahminini %20'den %15'e revize etti. BİM hisseleri son 3 ayda BIST 100 endeksinin %6,5 altında performans gösterdi. Sonuçların hisse performansı üzerinde kısa vadeli olumsuz etkisi olabileceğini tahmin ediyoruz.​

BİM (OLUMLU; Getiri Beklentisi: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00 TL) 1Ç16’da beklentilerin üzerinde, 162 milyon TL net kâr açıkladı. Piyasa ortalama net kâr tahmini 150 milyon TL, Ak Yatırım net kâr beklentisi ise 152 milyon TL düzeyindeydi. Net kârın yüksek gelmesi temelde FAVÖK marjının beklentilerin üzerinde gelmesinden kaynaklanmaktadır. Operasyonel kârlılık Ocak başında asgari ücrete gelen %30’luk artışa rağmen, beklentilerin üzerinde gerçekleşti (gerçekleşen FAVÖK 243 milyon TL; piyasa ortalama tahmini 232 milyon TL, Ak Yatırım tahmini 235 milyon TL - gerçekleşen FAVÖK marjı %5.0; piyasa ortalama beklentisi %4.7 ve Ak Yatırım tahmini %4.8). BİM’in net nakit tutarı çeyreksel bazda %37 artarak 451 milyon TL’ye yükseldi. Sonuçlara piyasada olumlu tepki öngörüyoruz. Mevcut durumda BİM için 62,00 TL 12 aylık hedef fiyat ile “Endekse Paralel Getiri” beklentimiz bulunmaktadır​.

Aselsan (NÖTR; öneri: Endekse Paralel Getiri; Hedef Fiyat: 18,10TL) 2015 karından hisse başına 0,057 TL temettü ödenmesini teklif etti; %0,3 verime işaret ediyor. 31 Martta yapılacak Genel Kurul'da oylanacak ve 31 Mayıs tarihinde ödenmesi planlanıyor. 

 

Bim (BIMAS – NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) 4Ç15'de 141 milyon TL net kar açıkladı, piyasa beklentisi olan 140 milyon TL'ye paralel, bizim beklentimizin (135 milyon TL) hafif üzerinde gerçekleşti. Operasyonel karlılık beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen (VAFÖK marjı 5.1%, piyasa beklentisi %4.8), uluslararası operasyonlardan elde edilen 11.5mn TL'lik net finansal gider, net kar büyümesini baskıladı. 4Ç15'de ciro yıllık bazda %21'lik artışa, çeyreksel bazda %1 arttı; artışın kaynağı yeni açılan mağazalar ve yüksek gıda enflasyonu. Sonuçların beklentilere paralel gelmesinden dolayı piyasa tepkisinin nötr olmasını bekliyoruz. Bim hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımız hisse başı 62 TL ile "Endekse Paralel Getiri" tavsiyemizi koruyoruz.

 

Bimeks (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 4Ç15 net kar 4,5 milyon TL olarak gerçekleşti yıllık bazda %16 küçüldü ancak Ak Yatırım tahmini 2,1 milyon TL'nin üstünde. VAFÖK beklentiden daha iyi gelmesi ile bu sonuç ortaya çıktı. 4Ç15 ciro yıllık %3 büyüme ile 399 milyon TL olarak gerçekleşti ve Ak Yatırım tahmin 408 milyon TL'ye paralel gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK 26 milyon TL olarak gerçekleşti, yıllık bazda %17 büyüdü ve Ak Yatırım tahmin 24 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK marjı %6,6 ile Ak Yatırım tahmin %5,9'un ve 4Ç14'deki %5,8'in üstünde gerçekleşti. Bu iyileşme faaliyet giderlerin satışlara oranında düşüşten geldi; bu oran 4Ç15'de %12,9 olarak gerçekleşti. 4Ç14'de bu oran %14,6 idi. Bunda daha iyi şartlarda yapılan kira sözleşmeleri, ve personel ve lojistik giderleri iyileştirmeler gibi faktörler etkili oldu. Tahminlerimizi değiştirmiyoruz, ancak mevcut durumda hisse fiyatı bizim hedef fiyata %40 yukarı potansiyele işaret ediyor; önerimizi Nötr'den Endeksin Üstünde Getiri'ye çekiyoruz.

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 2015 karından hisse başına 0,30 TL temettü ödenmesini teklif etti; %8,4 verime işaret ediyor. 31 Martta yapılacak Genel Kurul'da oylanacak ve en geç 15 Nisan tarihinde ödenmesi planlanıyor. 

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) 4Ç15'de 38 milyon TL net kar açıkladı; yıllık bazda %90 daralma ve konsensüs tahmin 201 milyon TL ve Ak Yatrım tahmin 206 milyon TL'nin altında kaldı. Şirket 4Ç15'de uzun vadeli navlun sözleşme iptal ederek 204 milyon TL bir kereye mahsus gider kaydetti. Ayrıca VAFÖK beklentilerin altında kaldı. 4Ç15 ciro yıllık %4 büyüme ile 2.999 milyon TL olarak gerçekleşti ve Ak Yatırım tahmin 2.894 milyon TL'ye paralel ancak konsensüs tahmin 2.745 milyon TL'nin üstünde gerçekleşti. 4Ç15 VAFÖK %45 yıllık bazda düşüşle 372 milyon TL olarak gerçekleşti ve konsensüs tahmin 437 milyon TL ve Ak Yatırım tahmin 419 milyon TL'nin altında kaldı. Şirket henüz 2016 ile ilgili beklenti paylaşmadı. Öneri ve hedef fiyatımızı koruyoruz.

 

HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜ – HAFİF OLUMLU: Hürriyet'te yer alan habere göre zorunlu trafik sigortasında yüksek prim artışlarının nedeni olan sigorta sistemindeki aksaklıkları gidermek için 3 maddelik yasal değişiklik yapılacak. Hazine'nin hazırladığı tasarı taslağıyla, sigorta şirketlerinin yükümlülükleri azaltılacak. Düzenleme yasalaşırsa, yüzde 100 kusurlu olmasına rağmen hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılması uygulamasına son verilecek. Sigorta şirketlerinin, zorunlu trafik sigortası dolayısıyla yapacağı ödeme tutarlarının hesaplanması konusunda standardizasyonun getirilmesi ve bunun Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilmesi ve ileride aynı konu ile ilgili yeni davaların açılmasının önüne geçebilecek bir düzenleme yapılması sektörle ilgili görüşü olumluya çevirebilir. Ancak geçmişte yapılan düzenlemelerin limitli etkisini göz önünde bulundurarak yukarıda belirtilen düzenlemelerin etkisi konusunda temkinliyiz.

 

Şişe Cam (NÖTR; Öneri: Nötr; 12 aylık Hedef Fiyat: 3.68 TL) Almanya merkezli PG Group ile Türkiye'de bir cam elyaf fabrikası yatırımı yapma konusunda görüşmelere başlamayı kararlaştırdı. Bu aşamada konuyla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.

Aselsan (NÖTR; öneri: Endekse Paralel Getiri; Hedef Fiyat: 18,10TL) 4Ç15'de 270 milyon TL net kar açıkladı; yıllık bazda %84 büyümeye işaret ediyor. Konsensüs tahmin olan 218 milyon TL'nin üstünde ancak Ak Yatırım tahmin olan 304 milyon TL'nin altında. Muhasebe raporlamada yapılan değişikliklere göre Aselsan 2015 ve 2014 tüm yıl gelir tablosu rakamlarını yeniden düzenledi. UMS-21'e göre FX bazlı avans tutarları artık yeniden değerlemeye tabii değil. Yeniden düzenlenen 9 aylık rakamlar gösterilmediğinden 4Ç rakamları tam doğru olmayabilir. 2015 tüm yıl net kar %46 daralma ile 213 milyon TL olarak gerçekleşti. 4Ç15 ciro yıllık %27 büyüme ile 959 milyon TL olarak gerçekleşti ve konsensüs tahmin olan 986 milyon TL'ye paralel ancak Ak Yatırım tahmin olan 1.125 milyon TL'nin altında. Tüm yıl 2015'de Şirket'in cirosu %10 büyüdü ki bu, hedeflediği %16-20 büyümenin altında. 4Ç15 VAFÖK 189 milyon TL (%19,7 marj) olarak gerçekleşti yıllık bazda %20 büyüdü ve konsensüs tahmin olan 182 milyon TL'ye (%18,5 marj) paralel gerçekleşti.  2015 tüm yıl VAFÖK 550 milyon TL ile yıllık %12 büyüdü. 2015 VAFÖK marjı %19,8 ve 2014 VAFÖK marjı %19,4. 2016 için Aselsan ciroda %16-18 büyüme öngörüyor. Buna göre biz 2016 ciro tahmini 3.770 milyon TL'den 3.281 milyon TL'ye çektik. Şirket 2016 VAFÖK marjı %18-20 aralığında öngörüyor; bizim tahmin %19,8. Cirodaki düşüşle 2016 VAFÖK tahminimiz 598 milyon TL'den 463 milyon TL'ye iniyor. Muhasebe raporlama değişikliği ile Şirket kısa net döviz pozisyondan uzun net döviz pozisyona geçtiği için 2016'da net kur farkı geliri yazacağını düşünüyoruz ve 2016 net kar tahminimiz 598 milyon TL'den 608 milyon TL'ye geliyor. 12 aylık hedef fiyatımız 19,05TL'den 18,10 TL'ye geliyor.

 

Bim (NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) Mısır'da faaliyet gösteren %100 iştiraki olan "Bim Stores LLC" firmasının toplam 51,1 milyon Dolarlık sermaye artırımına katılacağını açıkladı. Buna göre, sermaye artırımının 30,6 milyon Dolarlık kısmı Bim tarafından şirkete kullandırılan kredinin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle, geriye kalan 20,5 milyon Dolarlık kısmı nakden tek taksitte ödenecek.

 

Bim (NÖTR; Öneri: Endekse Paralel Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyat: 62,00TL) bugün 4Ç15 finansal sonuçlarını açıklayacak. Biz 135 milyon TL net kar beklerken konsensüs tahmini 140 milyon TL net kar.

 

Ereğli Demir Çelik (NÖTR; öneri: Endeksin Altında; 12 Aylık Hedef Fiyat: 3,95TL) bugün 4Ç15 sonuçlarını açıklayacak. Biz 206 milyon TL net kar beklerken konsensüs tahmini 201 milyon TL. Ciro ve VAFÖK için biz 2.894 milyon TL ve 419 milyon TL beklerken, konsensüs tahmini ciro için 2.745 milyon TL ve VAFÖK için 437 milyon TL.

 

Halkbank (NÖTR; öneri: Endeksi Üzerinde Getiri; 12 aylık hedef fiyat: 11,50 TL) 2015 yılı net kârından 231,5 milyon TL brüt nakit temettü dağıtacağını, ödemenin 4 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu. Buna göre hisse başına 0,1852 TL düzeyinde bulunuyor (tahminimiz 0,16 TL düzeyinde) ve %1,8 oranında bir temettü verimine karşılık geliyor. Halkbank böylece 2015 yılı net kârının yaklaşık %10'unu nakit temettü olarak dağıtacak. Banka 2014 yılı kârının da %10'unu temettü olarak dağıtmıştı.

 

TAV Havalimanları (OLUMLU; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 24.45 TL) toplam yolcu sayısının Şubat ayında yıllık %10 artış gösterdiğini açıkladı. Şirketin toplam yolcu sayısı Ocak ayında %3 artış göstermişti. Böylece yılın ilk iki ayı için toplam yolcu büyüme hızı %6'ya ulaştı. TAV'ın ana operasyonu olan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda (AHL) ise yolcu sayısı Şubat ayında yıllık %10,5 arttı. Ocak ayındaki %3'lük büyümenin üzerine gelen bu performansla AHL'nin yılın ilk iki ayındaki toplam yolcu büyüme hızı %6 oldu. Kırılıma baktığımızda, AHL'nin iç hat ve dış hat yolcu sayılarının Şubat ayında sırasıyla %9 ve %11 büyüdüğünü görüyoruz – özellikle dış hat yolcuda Ocak ayındaki %5'lik düşük büyümeden sonra görülen toparlanmayı olumlu olarak değerlendiriyoruz. DHMİ hafta sonu yaptığı açıklamada Türkiye'de havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısının Şubat 2016'da %14 büyüme kaydettiğini bildirmişti. İyi seyreden hava koşullarının Şubat ayında yolcu talebini olumlu etkilediği, ayrıca artık yıl etkisinin de yıllık karşılaştırmalara fazladan katkı getirdiği söylenebilir. TAV yönetimi en son 2016 yılının tümü için hem toplam hem de AHL'deki yolcu sayısının %7-9 büyüyeceği öngörüsünde bulunmuştu. Ocak ayındaki nispeten düşük büyüme hızından sonra TAV'ın Şubat ayı yolcu performansını olumlu karşılıyoruz.

 

Tofaş Oto (NÖTR; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 23.90 TL) Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul'a 2015 faaliyetlerinden hisse başı 0.73 TL brüt nakit temettü dağıtmayı teklif edecek. Temettünün verimi %3,6'dır. Dağıtımın 7 Nisan'da yapılması planlanıyor.

 

Torunlar GYO (OLUMLU; Öneri: Endeksin Üzerinde Getiri; 12 aylık Hedef Fiyat: 4,50 TL) 4Ç15'te 1,330 milyon TL net KAR açıkladı. Açıklanan net kar bizim beklentimiz olan 980 milyon TL net kar ve piyasa beklentisi olan 964 milyon TL net kardan iyi gerçekleşti. Ciro 4Ç15'te yıllık bazda %37 artarak 300 milyon TL2ye çıktı. Kira gelirlerinde yaşanan artışın sebebi Mall of Istanbul (MoI) ve Torun Tower ofis projelerinin kira gelirlerinin 2015'te tam yıl olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Bilanço tarafında, Şirket'in 675 milyon dolar ve 196 milyon avro net açık pozisyonunu bulunmaktadır. Torunlar'ın devam eden 5. Levent adında konut projesinin beklentilerin üzerinde devam eden satış performansı (743 milyon TL ön satış geliri) elde etmiştir.

Bizim Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Analiz: "BMD Araştırma portföyünde BIMAS, PETKM, TCELL, TUPRS, TOASO, AYGAZ, CIMSA, TRGYO, EREGL yer almaktadır. 20-27 Ekim 2020 döneminde BMD Araştırma portföyü %5,7 değer kaybetmiş olup, SINAİ Endeks ise %4,7 değer kaybetmiştir. Araştırma Portföyünde geçtiğimiz hafta en yüksek getiriyi %1,9 ile BIMAS sağlarken en düşük getiriyi -%13,7 ile TRGYO elde etmiştir. Yılbaşından bu yana BMD Araştırma Portföyü %24,7 değer kazanmış olup aynı dönemde SINAİ Endeks %27,1 değer kazanmıştır. BMD Araştırma Portföyü, analistin şirket ziyareti gerçekleştirmesi ile elde ettiği bilgiler sonrası uluslararası değerleme standartlarınca kabul görmüş metodolojiler ile elde edilen şirket değerinin BMD Yatırım Komitesi'nce kabul görmesi şartı ile elde edilen hisselerden oluşmaktadır. Bankacılık endeksine ait hisseler ve katılım endeksi faaliyet alanı kriterlerine uymayan hisseler portföy oluşturma kriterleri gereği BMD Araştırma Portföyü'ne dahil edilmemektedir. " https://www.bmd.com.tr/page/yazi/portfoy_tablosu ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek Tarafından Tarafından Hazırlanan Analiz: "Piyasa Yorumu: Bu sabah BIST100’de karışık bir açılış beklemekteyiz. TL’de devam eden zayıflık ve endeksteki birçok şirketin güçlü sonuçları, bu hafta piyasanın yönünün belirleyecektir diye düşünüyoruz. Dün hisse senetleri bir miktar kayıplarını telafi ederken bugün de benzer bir günün görülebileceğini düşünüyoruz. Bu sabah karışık açılış ve sonrasında 1140.00 – 1170.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Aselsan Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY17.36 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 26% Piyasa değeri TRY39,581 mln ASELS 3Ç20 Sonuçları Beklentilere Paralel / nötr Aselsan 3Ç20’de 3,2 milyar TL satış, 542 milyon TL FAVÖK ve 1,1 milyar TL net kar kaydetti. Sonuçların piyasa beklentisine paralel geldiğini görüyoruz. Satışların kırılımına bağlı olarak VAFÖK marjı 1Y20’ye göre düşüş kaydetse de, kaydedilen 741 milyon TL kur farkı geliri sayesinde net karda kuvvetli bir artış gerçekleşti. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr etki yapmasını bekliyoruz. Şirket geçen sene 4Ç19’da projelerin önemli bölümünü teslim etmiş ve hem karlılığını hem de nakit pozisyonunu yılın ilk üç çeyreğinden çok daha fazla artırmayı başarmıştı. Ancak 4Ç20’de, hem 2020’nin özel koşullarından hem de şirketin tedarikçi ödemelerini zamanında yapmayı ön plana almış olmasından ötürü, 4Ç19’a kıyasla artışın daha düşük olacağını düşünüyoruz. Hisse son bir yılda endeksin %63 üzerinde performanssergiledi. Şirket yönetiminin 2020 yönlendirmelerinin alt bandını dikkate aldığımızda, hisse 11x FD/VAFÖK’ten işlem görmektedir. Aselsan 2019 yılında ve 2017-19 dönemlerinde sırasıyla ortalama 7,6x ve 13,7x rpanlarından işlem görmüştür. Otokar Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY169.40 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 27% Piyasa değeri TRY4,066 mln OTKAR Net kar ertelenmiş vergi geliriyle beklentilerin üzerinde / nötr Otokar 3Ç20’de 613 milyon TL satış geliri (Kons.: 609 milyon TL, Deniz: 682 milyon TL), 145 milyon TL FAVÖK (Kons.: 139 milyon TL, Deniz: 145 milyon TL) ve 148 milyon TL net kar (Kons.: 121 milyon TL, Deniz: 117 milyon TL) açıkladı. Operasyonel sonuçlar ortalama piyasa beklentisine yakın seviyelerde gerçekleşirken, net kar hem bizim tahminimizi, hem de ortalama piyasa beklentisini aştı. Şirket 3Ç20’de 13 milyon TL vergi gideri tahminimize karşılık, 29 milyon TL ertelenmiş vergi geliri ve toplam 24 milyon TL toplam vergi geliri kaydetti. Hissenin son bir aylık dönemde endeksin %18 üzerinde performans göstermiş olması nedeniyle sonuçların hisse üzerinde nötr bir etkiye neden olmasını bekliyoruz. Şirket 3Ç20’de 202 milyon TL yurtiçi satış geliri (yıllık %96 artış) ve 415 milyon TL ihracat geliri (yıllık %16 azalış) kaydetti. Yılın başından beri, yurtiçi satış gelirleri 470 milyon TL (yıllık %36 artış) ve ihracat gelirleri 1,5 milyar TL (yıllık %16 azalış) düzeyinde gerçekleşti. İlk 9 aylık dönemde kapasite kullanım oranı %12 oldu (9A19: %13). Şirket’in net borç pozisyonu 1,098 milyon TL seviyesindedir, geriye dönük 12 aylık verilere göre net borç/FAVÖK rasyosu 2,43x’tür. Eczacibasi Ilac Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY7.11 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 19% Piyasa değeri TRY4,872 mln ECILC Güçlü sonuçlar açıkladı / olumlu Eczacıbaşı İlaç, 3Ç20’de 233 milyon TL gelir, 57 milyon TL FAVÖK ve 141 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Sağlık segmenti gelirlerinde önceki çeyreğe göre iyileşme görülürken, marjlardaki iyileşme ve kur gelirleri net karda güçlü artış sağladı. Sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu bir etkiye neden olabileceğini tahmin ediyoruz. ? Haziran ayında normalleşme sürecine geçiş ve tıbbi tanıtım elemanlarının kısmen de olsa sahaya dönmesinin etkisiyle sağlık segmentinde bir miktar toparlanma gözlemlenmektedir. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama’nın içinde olduğu pazarlar, 2Ç20’de görülen yıllık %13 daralmanın ardından 3Ç20’de yıllık bazda %4,4 büyümüştür. ? Kanyon’da mağaza doluluk oranı %97,1 (m2’ye göre), ofislerde doluluk oranı ise %83,3’dür. Şirket’in Kanyon ofis ve alışveriş merkezinden elde ettiği toplam kira geliri 3Ç20’de pandemi etkisiyle yıllık bazda %15 oranında azalırken, Ormanada Projesi’nde gerçekleşen satışlar gayrimenkul segmentinde gelirin artmasını sağladı. ? Sonuç olarak sağlik segmenti satış gelirleri 179,9 milyon TL ile önceki yıla yakın bir seviyede gerçekleşirken, gayrimenkul segmenti gelirleri yıllık %79 artışla 54 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %11 oranında arttı. ? Operasyonel kar marjlarında önceki yıla kıyasla iyileşme görüldü, buna bağlı olarak FAVÖK yıllık 2 oranında artışla 57 milyon TL düzeyinde oluştu. ? Şirket 3Ç19’daki 27,8 milyon TL net finansal gidere karşılık bu çeyrekte 14,4 milyon TL net finansal gelir kaydetti. ? Şirket’in Eylül sonu itibariyle 777 milyon TL düzeyinde döviz fazla pozisyonu bulunmaktadır. Dolar ve Euro cinsi finansal varlıkları dolayısıyla TL’deki değer kaybından olumlu etkilenmektedir. 3. Çeyrekte diğer faaliyet gelirlerinin altında kaydedilen yüklü kur farkı geliri (net 95,4 mln TL) de yıllık bazda net kar artışını destekledi Afyon Cimento Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY4.22 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 46% Piyasa değeri TRY1,688 mln AFYON Afyon Çimento 3Ç20'de güçlü sonuçlar elde etti / olumlu Afyon Çimento, 3Ç20’de 76 milyon TL gelir, 16 milyon TL FAVÖK ve 10 milyon TL net kar açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Ciro artışı ve operasyonel marjlardaki iyileşme nedeniyle sonuçların hisse performansı üzerinde olumlu etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Şirket’in satış gelirleri 3Ç20’de önceki yılın aynı dönemine kıyasla %37 oranında artarak 76 milyon TL oldu. Yurtdışı satışların ciroya oranı bu dönemde %39,5 oldu (3Ç19: %44,2). Operasyonel kar marjlarında 3Ç19’a kıyasla belirgin iyileşme görülürken, FAVÖK yıllık %80 artışla 16 milyon TL oldu. Net finansal giderler 3Ç19’da 21,1 milyon TL iken, 3Ç20’de 4,8 milyon TL düzeyinde oluştu Bizim Toptan Satis Magazalari Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY15.69 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 46% Piyasa değeri TRY941 mln BIZIM 3Ç20 sonuçları beklentilere paralel geldi / nötr Bizim Toptan, 1,381 milyon TL gelir (Konsensus: 1,400 milyon TL), 64 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 62 milyon TL) ve 8 milyon TL net kar (Konsensus: 9 milyon TL) açıkladı. Şirketin faaliyet karlılığı ve net kar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkisi olacağını düşünüyoruz. Bizim, 3Ç20’de gelirlerini yıllık %14 arttırarak 1,381 milyon TL’ye yükseltirken brüt kar rakamı yıllık bazda 5%’lik artışla 143 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sigara ve şeker hariç ana kategori satışlarında 24%’lük bir yükseliş geçekleşmiştir. Tütün ve şeker satışlarının toplamı, geçen yılın aynı dönemine göre 7% azalırken, sadece tütün ürünü satışları da 7% oranında azaldı. Brüt kar marjı ise yıllık bazda 80 bp azalış ile 10.4% seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç20 FAVÖK rakamı yıllık bazda 8%’lik düşüş ile 64 milyon TL’ye gerilerken FAVÖK marjında da 110 bp düşüş gözlemlenerek 4.6% olarak gerçekleşmiştir. 3Ç20’de şirket toplamda 173 mağaza ilefaaliyetlerini sürdürmektedir Vestel Beyaz Esya Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY33.84 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 7% Piyasa değeri TRY6,430 mln VESBE Operasyonel karlılık ve net karda yıllık güçlü yükseliş görülürken sonuçlar beklentilere paralel geldi / nötr Vestel Beyaz, 3Ç20’de 2,533 milyon TL gelir (Konsensus: 2,504 milyon TL), 530 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 499 milyon TL) ve 359 milyon TL net kar (Konsensus: 359 milyon TL) açıkladı. FAVÖK ve net kar rakamlarında yıllık bazda güçlü artış görülürken sonuçlar beklentilere paralel geldi. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etki yapmasını bekliyoruz. Vestel Beyaz’ın 3Ç20’de yurt içi satış gelirleri 83% artış gösterirken yurt dışı satışları 32%’lik büyüme göstermiş olup toplam satışları yıllık bazda 41% artmıştır. Brüt kar rakamındaki yıllık 156% yükseliş FAVÖK rakamını destekleyerek yıllık %153 artışla 530 milyon TL seviyesine ulaşmasını sağladı. FAVÖK marjı yıllık güçlü artışla %20.9 seviyesinde gerçekleşti. Şirket, 3Ç20’de 89 milyon TL net finansman gideri kaydetmesine rağmen net kar rakamını 180% arttırarak 359 milyon TL seviyesine çıkarmayı başardı. Pinar Entegre Et Ve Un Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY24.30 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 33% Piyasa değeri TRY1,053 mlnN PETUN Operasyonel marjlarda azalış / nötr Pınar Et, 3Ç20’de 217 milyon TL satış geliri (yıllık +%4), 17 milyon TL FAVÖK (yıllık - %26) ve 23 milyon TL net kar (yıllık +%26) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Satış gelirlerinde yıllık bazda sınırlı bir artış görülürken brüt kar marjı ve FAVÖK marjında yıllık bazda azalış dikkat çekmektedir. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen iştiraklerden kaynaklanan gelirler kaleminin (11,2 milyon TL) önceki yıla kıyasla artması net karı olumlu yönde etkilemiştir. Sonuçların hisse performansı üzerinde nötr bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz. Pinar Sut Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY20.60 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 38% Piyasa değeri TRY926 mln PNSUT Güçlü ciro ve FAVÖK büyümesi / sınırlı olumlu Pınar Süt, 3Ç20’de 515 milyon TL satış geliri (yıllık +%19), 17 milyon TL FAVÖK (yıllık +%26) ve 7 milyon TL net kar (yıllık +%640) açıkladı. Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Yıllık ciro ve brüt kar marjı büyümesi ile operasyonel sonuçları olumlu değerlendiriyoruz. Diğer faaliyet gelirleri altında kaydedilen kur farkı geliri (11,6 milyon TL) finansal giderlerdeki artışı kısmen telafi etti. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz." Bim Birlesik Magazalar Tavsiye Değerlenmemiş Fiyat/Hisse TRY70.60 Hedef Fiyat/Hisse n.a Getiri Potansiyeli n.a HAO 60% Piyasa değeri TRY42,868 mln BIMAS Yurt dışı operasyonlarına ilişkin stratejik opsiyonlar için araştırma başlatıldı / hafif pozitif Yönetim Kurulunun 27 Ekim 2020 tarihinde aldığı karara istinaden, bulunduğu pazarlarda yerelleşme yaklaşımı gereği, Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla araştırmalara başladığı belirtildi. Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının toplam cirosu şirket konsolide cirosunun %6,3'ünü oluşturuyor. 1Y20 sonuçlarına göre Fas’ta 516, Mısır’da 310 mağaza ile toplamda yurt dışında 826 mağaza ile faaliyetlerini sürdürmektedir. " Analizin tamamı için: https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_28.10.2020.PDF ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir... ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Oyak Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "Karşıdan esen rüzgarlar küresel piyasaları baskılamaya devam ediyor. Avrupa ve ABD’de hızla artan pandemi, ABD’de teşvik paketinin seçim sonrasına bırakılması ve özellikle Avrupa’da yeni kısıtlamalar getirilmesi risk algısını olumsuz etkiliyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsalarının genelinde satıcılı bir seyir hakim. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve TCMB enflasyon raporu açıklanacak. Öte yandan, yurt dışında önemli veri akışı bulunmuyor. BİST için yurt dışı piyasalara paralel hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. AKBNK Akbank, 3Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin üzerinde 1.523m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %4 daralmaya yıldan yıla ise %9 artışa işaret etmektedir. Beklentimizden yüksek gerçekleşen sermaye piyasası kazançları net kardaki sapmayı açıklamaktadır. Akbank, bu çeyrek 250mTL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılık ayrılmamış olsaydı net kar açıklanandan %16 daha yukarıda gerçekleşerek 1.773mTL ye ulaşacaktı.Gelir kalitesi açısından 3Ç Akbank için pek olumlu bir çeyrek olmamıştır. Şöyleki çekirdek gelirde (faiz + komisyon) bir önceki çeyreğe göre sadece %2 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makasının çeyreksel 1 puan daralmasına rağmen 2Ç sonrası büyük bir toparlanma kaydeden komisyon gelirleri karlılığı desteklemiştir. Net faiz marjı hem makastaki daralma hem de swap giderlerindeki artışında etkisinde 79 baz puan çeyreksel düşmüştür. Sermaye getirisi 3Ç'de %10,5’e geri çekilmiştir (2Ç: %11,4). Serbest karşılıklar düzeltilmiş olarak ise sermaye getirisi %12,2 seviyesine çıkmaktadır.Sonuçları, Akbank için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. BIZIM Bizim Toptan 3Ç20 sonuçlarında TL1,381mn ciro (yıllık +%14), TL64mn FAVÖK (yıllık -%8) ve TL8mn net kar (yıllık -%27) açıklamıştır. Ciro ve FAVÖK piyasa beklentilerine paralel olmakla birlikte net kar beklentilerin %8 gerisindedir. Operasyonel marjlarda UFRS15’e konu olan faiz oranlarındaki düşüş sebebiyle gerileme mevcuttur. Net kar, Covid-19’la digitalleşmeye ilişkin ekstra harcamaların etkilerini de içermektedir ve şirket tüm yıl için TL33mn’luk kar hedefini korumaktadır. Telekonferansı bugün 11:00’dedir. GARAN Garanti, 3Ç’de piyasa beklentisi ve bizim beklentimiz ile paralel 1.896m TL net kar açıkladı. Sonuçlar net karda çeyreksel %18 yıldan yıla ise %45 artışa işaret etmektedir. Garanti bu çeyrek 1.230mTL serbest karşılık ayırmıştır. Bu karşılık ayrılmamış olsaydı net kar açıklanandan %65 daha yukarıda gerçekleşerek 3.126mTL ye ulaşacaktı.Gelir kalitesi açısından 3Ç Garanti için olumlu bir çeyrek olmuştur. Çekirdek gelirde (faiz + komisyon) çeyreksel %16 artış yaşanmıştır. Kredi/mevduat makasının çeyreksel 36 baz puan daralmasına rağmen yükselen menkul kıymet getirileri ve 2Ç sonrası büyük bir toparlanma kaydeden komisyon gelirleri karlılığı desteklemiştir. Net faiz marjı swap giderlerindeki artışında etkisinde 6 baz puan çeyreksel daralmıştır. Sermaye piyasası kalemi ise kazançlı kambiyo ve tahvil işlemlerin etkisinde karlılığı desteklemiştir. Sermaye getirisi 3Ç'de %12,8’e yükselmiştir (2Ç: %11,5). Serbest karşılıklar düzeltilmiş olarak ise sermaye getirisi %21,1 gibi yüksek bir seviyeye çıkmaktadır.Sonuçları, Garanti için sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz. PNSUT Pınar Süt, 3Ç20 finansallarında sırasıyla TL515milyon ciro (yıllık %19 artış), TL17mn FAVÖK (yıllık %26 gerileme), TL7mn net kar (3Ç19:TL1mn) açıklamıştır. Şirket finansalları için piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Kovid-19’ a ilişkin kısmi normalleşme dönemini içeren finansallarda ciro büyümesi yıllık bazda %19’dur. İhracat %33 artmıştır. Brüt kar marjı geçen senenin 106bps üzerinde %10.6 seviyesinde gerçekleşirken artan faaliyet giderlerinin satışlara oranının etkisiyle FAVÖK marjı %3.4’le yıllık bazda 18bps artmıştır. Esas faaliyetler gelir ve giderden hesaplanan net kur geliri finansal giderlerdeki net kur gideri baskısını nispeten bertaraf etmiştir. TL8.5mn’luk pozitif vergi etkisi net karı desteklemiştir. Şirketin 3Ç20 sonu net borcu çeyreklik bazda %12 artarak TL271mn olmuştur ve 2.6x net borç/yıllıklandırılmış FAVÖK çarpanına tekabül etmektedir (2Ç20 sonu: 2.4x/2019 sonu: 1.7x). BIMAS BİM, Fas ve Mısır'da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili olarak yerel veya uluslararası yatırımcılarla ortaklık alternatifleri de dahil olmak üzere, stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararı alındığını açıklamıştır. Fas ve Mısır’a ilişkin ciro şirketin 1Y2020 konsolide cirosunda %6.3’lük paya sahiptir. Kararın son dönemdeki Türk şirketlerine ilişkin bölgesel negatif haber akışının etkisiyle alındığını düşünüyoruz. Nihai fiyatlar önemli olacak olsa da süreç hisse performansını destekleyebilir." https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20201028.pdf ****** Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Tera Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "Bugün TCMB yılın 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nı 10:30'da gerçekleştirecek, ayrıca geçtiğimiz hafta açıklanan Para Politikası Kurulu'nın toplantı özeti de bugün paylaşılacak. Dün BIST XBANK hisseleri öncülüğünde görülen tepki alımıyla beraber günü %0.71 yükselişle 1152 seviyesinde tamamladı. Bugün küresel piyasalarda görünüm negatif. BIST'in de güne benzer şekilde başlamasını bekliyoruz. Resmi tatil dolayısıyla bugün BIST'te yarım gün işlem yapılacak, sürekli müzayede 12:30'da sona erecek, kapanış fiyatında işlemler ise 12:30-12:40 arasında gerçekleştirilecek." Analizin tamamı için: https://terayatirim.com/yatirim-araclari/arastirma/tera-gunluk-bulten/281020200544 ******* Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey
Halk Yatırım Tarafından Hazırlanan Günlük Bülten: "Yurt içi piyasalarda fiyatlamalar: Enflasyon Raporu öncesi küresel piyasalara benzer temkinlilik görülebilir Dün piyasalarda neler oldu? Dün endeks, endeks, küresel negatifliğin etkisiyle %0,3 düşüşle 1.140 puandan başlangıç yaptı. Gün içinde 1.157-1.133 bandında dalgalanan endeks, %0,72 yükselişle 1.152 puan seviyesinden kapandı. Sanayi endeksi %0,2 artarken, bankacılık endeksi %2,95 yükseliş kaydetti. Bugün ne bekliyoruz? Yurt içi piyasalara ilişkin olarak, endeksin petrol fiyatlarında %2’e yaklaşan düşüşler öncülüğünde, küresel benzerlerinden daha ılımlı ancak temkinli başlangıç görebiliriz. Bugün yurt dışında veri akışı sakin seyrederken, yurt içinde saat 10:30’da TCMB’nin dördüncü enflasyon raporu takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Hafta içerisinde Eylül ayı dış ticaret dengesi, yabancı turist girişi ve Ekim ayı ekonomik güven endeksi verileri izlenecek. Cuma günü takip edilecek dış ticaret verisine yönelik piyasa beklentisi ise 4,9 milyar dolar açık seviyesinde bulunuyor. Şirket Haberleri Otokar (OTKAR, Pozitif): Otokar’ın net karı 3Ç20’de yıllık bazda %45 artışla 147,72 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam, kurum beklentimizin %33, piyasa beklentisinin ise %22 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 111 milyon TL, piyasa beklentisi: 121 milyon TL). 3Ç20’de Otokar’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %3,3 artışla 613 milyon TL seviyesinde, kurum beklentimizin %8 üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 570 milyon TL, piyasa beklentisi: 609 milyon TL). FAVÖK yıllık bazda %3 artışla 145,41 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam bizim beklentimizin ve piyasa beklentisinin sırasıyla %7 ve %5 üzerinde gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 136 milyon TL, piyasa beklentisi: 139 milyon TL). Bunun sonucunda, FAVÖK marjı da yıllık bazda yatay seyir izleyerek %23,71 seviyesindeki seyrini sürdürdü. Aselsan (ASELS, Sınırlı Negatif): Şirketin net karı yıllık bazda %78,8 artışla 1,15 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan net kar, kurum beklentimize ve piyasa beklentisine paralel gerçekleşti. (Kurum beklentimiz: 1,19 milyar TL, piyasa beklentisi: 1,13 milyar TL). 3Ç20’de Aselsan’ın konsolide satış gelirleri yıllık bazda %5,6 artışla 3,19 milyar TL seviyesinde, kurum beklentimizin %6 üzerinde, piyasa beklentisine ise paralel seviyede gerçekleşti. (Kurum beklentimiz: 3 milyar TL, piyasa beklentisi: 3,23 milyar TL). FAVÖK, yıllık bazda %11 gerileyerek 542,96 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan rakam kurum beklentimize paralel gerçekleşirken, piyasa beklentisinin %6 altında gerçekleşti (Kurum beklentimiz: 527 milyon TL, piyasa beklentisi: 574 milyon TL). Akbank (AKBNK, Pozitif): Akbank, yılın üçüncü çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 1.289 milyon TL’nin %18,1 üzerinde, yıllık bazda %9 artışla 1.523 milyon TL solo net kar açıkladı. Bim (BIMAS, Pozitif): Bim, şirketin Fas ve Mısır’da gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren iştirakleriyle ilgili stratejik opsiyonların araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla Mali İşler Başkanı Haluk Dörtlüoğlunu yetkilendirdiğini bildirdi. Fas ve Mısır bağlı ortaklıklarının finansal sonuçları, şirket'in halka açıkladığı finansal tablolarda tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmekte olup, 30 Haziran 2020 tarihli finansal tablolarda, iki bağlı ortaklığın toplam cirosu şirket konsolide cirosunun %6,3'üne işaret etmektedir. Haberi şirkete muhtemel nakit girişi veya şirketin yurtdışı operasyonel performansının iyileşeceği beklentisiyle olumlu olarak değerlendiriyoruz." Analizin tamamı için: https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/2020/10/9649_Daily-28-10.pdf ******* Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ******* Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com ) http://www.foreks.com http://twitter.com/ForeksTurkey