Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

SPK, Atlantik Petrol pay piyasası işlemleriyle ilgili 6 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Atlantik Petrol Ürünleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa  dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 kişi hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi  hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115 inci  maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına  karar verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Yılmaz Kaptan, Hüseyin
Aktar, Samet Köse, Habib Türker Yıldırım, Ahmet Hacıoğlu ve Kemal Gedik hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
    Atlantik Petrol pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle  aynı şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve
Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde
Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda
2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verildi. https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
SPK, Atlantik Petrol pay piyasası işlemleriyle ilgili 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret  ve Sanayi A.Ş. (ATPET) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa  dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 7 kişi  hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/1 maddesi  hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn’nun 115  inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda  bulunulmasına karar verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Serkan Fırat, Mümin
Özdemirler, Bülent Kamış, Tayfur Öztürk, Abdullah Koparan, Ayşe Koparan
Songur ve Ahmet Koparan hakkında ATPET pay piyasasında gerçekleştirilen  işlemlerle ilgili 6362 sayılı SPKn’nun 107/1 maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.
    SPK aynı kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=43

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkeySPK, Atlantik Petrol ile ilgili 2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacak
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret  ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu  ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda
2 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Abdullah Koparan ve
Ahmet Koparan hakkında Şirket’e ilişkin bilgi ve belgelerin verilmemesi nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 111 inci maddesi ile Şirket’in yasal  defter ve muhasebe kayıtlarında usulsüzlük yapılması nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 112 inci maddesinin 1 ve 2 nci fıkraları uyarınca suç duyurusunda bulunulacak.

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=36

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
SPK, Atlantik Petrol'de inceleme sonucu iki kişi hakkında suç duyurularında bulunma kararı aldı
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
(SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme  sonucunda iki kişi hakkında suç duyurularında bulunma kararı aldı.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Abdullah Koparan ve
Ahmet Koparan hakkında, Atlantik Petrol kârının veya malvarlığının,
2018 yılı içinde Abdullah KOPARAN ve Ahmet KOPARAN’a yapılan  aktarımlar nedeniyle toplamda 2.424.080 TL tutarında azaltılması nedeniyle 6362 sayılı SPKn’nun 21 inci ve 110/c maddeleri uyarınca,
Atlantik Petrol nezdinde bulunması gereken varlıkların Atlantik Petrol bünyesinden çıkarılması yoluyla Atlantik Petrol kârının veya malvarlığının en az 12.050.230 TL tutarında azaltılması nedeniyle
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155 inci maddesi uyarınca ve başka  bir firmaya ait muhtelif çeklerin, bu firmanın bilgisi dışında düzenlenip, sahte kaşe ve imza ile kullanılması nedeniyle 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu’nun 204 üncü uyarınca suç duyurularında bulunulacak.

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=30

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey 
SPK, Atlantik Petrol'e idari para cezası verdi
    Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve
Sanayi A.Ş.'ye idari para cezası verdi.
    SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e 30.06.2018  tarihli finansal raporların süresi içerisinde KAP’a bildirilmemesi nedeniyle Kurulun II-14.1 sayılı Tebliğinin 11, 12 ve 12/A maddelerine  aykırılık nedeniyle 30.961 TL idari para cezası verildi.
    Açıklamada şöyle denildi:
    "Şirket’in söz konusu finansal raporlarının yasal süresi  içerisinde KAP’ta açıklanmaması nedeniyle pay işlem sıralarının  durdurulması ve borsa kotundan çıkarılması sonucunda zarar gören  yatırımcılar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesinin ikinci  fıkrası ile genel hükümler çerçevesinde, kamuyu aydınlatma  yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmemesinde sorumluluğu bulunan  yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açabilirler."

http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=19

    Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
    http://www.foreks.com
    http://twitter.com/ForeksTurkey