Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta -0,09
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,37
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -4,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,30
Dibe Uzaklık 99,80
Piyasa Değeri (USD) 8.180.165,62
Piyasa Değeri (TL) 24.300.000,00
Özsermaye (TL) 80.204.874,00
Sermaye (TL) 162.000.000,00
Net Kar (TL) -5.421.543,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu MEMSA
Sektör İplik,dokuma ve boya, apre
Adres Mimarsinan Merkez Mahallesi İnönü 2. Cadde No: 134 D Blok Daire : 2 Büyükçekmece / İstanbul
Telefon 0212 4826763
Faks 0212 4829014
Web http://www.mensa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 158.010.749,00 97,54
MEHMET ULUTAŞ 2.363.736,00 1,40
Toplam 160.374.485,00 98,94
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,62
07.07.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
10.12.2004 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,48
20.03.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,98
Gelir Tablosu 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9 2015-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2016-6 2016-3 2015-12 2015-9 2015-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.638.744,00 8.621.382,00 3.612.595,00 13.923.123,00 14.017.992,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 280.718,00 281.626,00 280.133,00 276.388,00 280.367,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 6.110.292,00 7.129.323,00 2.227.476,00 9.500.019,00 9.585.089,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 52.663,00 63.443,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.110.292,00 7.129.323,00 2.227.476,00 9.447.356,00 9.521.646,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 155.847,00 192.339,00 192.339,00 145.362,00 152.319,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.268,00 45.760,00 45.760,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 146.579,00 146.579,00 146.579,00 145.362,00 152.319,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 349.805,00 349.805,00 349.805,00 1.423.875,00 1.423.875,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 176.027,00 210.407,00 117.809,00 2.046.867,00 2.076.083,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 566.055,00 457.882,00 445.033,00 530.612,00 500.259,00
ARA TOPLAM 7.638.744,00 8.621.382,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 210.239.699,00 212.419.769,00 215.138.164,00 216.383.796,00 218.354.617,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 209.937.308,00 212.117.378,00 214.835.773,00 214.605.745,00 216.517.797,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.475.660,00 1.534.429,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.475.660,00 1.534.429,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 212.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 217.878.443,00 221.041.151,00 218.750.759,00 230.306.919,00 232.372.609,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.027.130,00 81.803.131,00 75.487.336,00 134.502.930,00 133.233.683,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.059.765,00 7.067.888,00 7.000.838,00 75.741.512,00 74.748.181,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 1.787.148,00 778.148,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.694.195,00 1.630.699,00 1.536.629,00 1.580.886,00 1.543.191,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.694.195,00 1.630.699,00 1.536.629,00 1.580.886,00 1.543.191,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 200.596,00 0,00 42.616,00 763.839,00 658.128,00
Diğer Borçlar 71.193.287,00 69.598.941,00 64.585.736,00 54.873.324,00 54.740.814,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.687.216,00 31.989.732,00 27.001.595,00 26.931.752,00 26.795.366,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 39.506.071,00 37.609.209,00 37.584.141,00 27.941.572,00 27.945.448,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 30.000,00 31.316,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00 1.513.369,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.646.439,00 54.035.245,00 55.412.529,00 13.316.522,00 13.316.522,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 39.287.851,00 39.287.851,00 39.287.851,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 39.287.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.358.588,00 14.747.394,00 16.124.678,00 13.316.522,00 13.316.522,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 137.673.569,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 80.204.874,00 85.202.775,00 87.850.894,00 82.487.467,00 85.822.404,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 80.204.874,00 85.202.775,00 87.850.894,00 82.487.467,00 85.822.404,00
Ödenmiş Sermaye 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 24.445.251,00 24.445.251,00 24.445.251,00 24.445.251,00 24.445.251,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 495.510,00 -495.510,00 -495.510,00 -495.510,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -344.283,00 344.283,00 -344.283,00 -344.283,00 -344.283,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.877.512,00 10.877.512,00 10.877.512,00 10.877.512,00 10.877.512,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 84.654.155,00 86.529.178,00 89.496.532,00 97.811.746,00 97.811.746,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 84.654.155,00 86.529.178,00 89.496.532,00 97.811.746,00 97.811.746,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -19.048.816,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -174.645.217,00 -176.570.419,00 -176.314.067,00 -184.841.096,00 -184.841.096,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.238.218,00 -2.190.138,00 -2.765.725,00 -7.917.337,00 -4.582.400,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 217.878.443,00 221.041.151,00 218.750.759,00 230.306.919,00 232.372.609,00
- Satın Almaya İlişkin Özkaynak Etkisi 0,00 -19.048.816,00 0,00 0,00 0,00
Satın Almaya İlişkin Özkaynak Etkisi 0,00 0,00 -19.048.816,00 -19.048.816,00 -19.048.816,00