Geri Dön

Yatırım ve Foreks Haberleri

Listelenecek haber bulunamadı.

Borsa İstanbul, Uzertaş paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye devam etmesine karar verdi.

Borsa İstanbul, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım AŞ paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye devam etmesine karar verdi.

BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin (Şirket) Ana Pazar'a geçiş başvurusuna ilişkin olarak, Şirketin Kotasyon Yönergesi'nin 8/1-c maddesi koşulunu sağlayamaması nedeniyle paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir. "


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*UZERB-Uzertaş Boya 2023 yılı 6 aylık konsolide net dönem karı 17.071.060 TL (Önceki 1.033.359 TL )
Uzertaş, BIST Ana Pazar'a geçiş için başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verdi

Uzertaş, BIST Ana Pazar'a geçiş için başvuru işlemlerinin başlatılmasına karar verdi.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 28.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğince;  

Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesinin 37'nci maddesi çerçevesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda "UZERB" koduyla Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 28.03.2023 tarihinde (bugün) karar verilmiştir."


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

SPK, Uzertaş Boya'nın pay alım teklifi bilgi formuna onay verdi

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Uzertaş Boya'nın pay alım teklifi bilgi formuna onay verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım AŞ (Şirket)’nin sermayesinin %83,31’ine tekabül eden beheri 1 Kuruş nominal değerli 20 adedi A grubu, 12 adedi B grubu ve 666.507.671,8 adedi C grubu olmak üzere toplam 666.507.703, 8 adet payının 18.11.2022 tarihinde edinilmesiyle Şirket’in yönetim kontrolüne sahip olan Investat Holding Limited tarafından Şirket’in diğer ortaklarına ait C grubu payları satın almak üzere, Şirket’in 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) C grubu payı için 39,15 TL üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formuna Kurulca onay verilmesine ilişkin talebin olumlu karşılanmasına karar verildi.


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter

*UZERB-Uzertaş Boya 2022 yılı 12 aylık konsolide net dönem karı 24.400.953 TL (Önceki 5.538.145 TL )